• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Upprop för godhet

ossalla
Det var i juni 1996 som Aftonbladet och Expressen sände med sin Expobilaga.  Nu 17 år senare, i september 2013, följer de två kvällstidningarna upp med en namninsamling för fortsatt massinvandring. Denna gång utan att det föregåtts av någon false-flag-operation.

abexpo
”I försvaret av det fria ordet har kvällstidningarna en särskilt viktig roll att spela. Idag utövar vi den rollen utan inbördes konkurrens.”

Så uttryckte sig redaktörerna Christina Jutterström och Thorbjörn Larsson 1996. Ungefär på samma sätt kan Jan Helin och Thomas Mattsson uttrycka sig idag.

Aningen oklart är vad uppropet egentligen säger – är detta ett deskriptivt eller ett normativt påstående:

• Sverige räcker till för alla
• Sverige ska räcka till för alla (”nu höjer vi våra röster för ett Sverige för oss alla”).

Vidare:

– Slut på tystnaden ska det bli – nu ska debatten tas.
– Dock rör det sig om en ”debatt” med bestämt förbehåll – debatten ska utgå från att ”mångfald är styrka”.
Utgångspunkten är en tro – en tro på ”mångfald”.

troende
Vad blir då innebörden av att underteckna kvällstidningsuppropet? Uppenbarligen att man ger uttryck för en förhoppning att det ska gå bra för alla i Sverige. Man vill väl, är en god människa. Ett upprop ”för det Sverige vi vill leva i”.

Där finns inga begränsade resurser, inga målkonflikter och inga behov av politiska prioriteringar.

Och där behöver man inte vara ensam, man hamnar s.a.s. i gott sällskap. Bland dem som stöder uppropet återfinns ärkebiskopen och Skolverkets generaldirektör,  Sveriges alla landshövdingar och många partiledare. Där finns ordföranden i LO, TCO och SACO, företrädare för näringslivet och kulturlivet samt allehanda idrotts- och mediaprofiler.

Där finns Erik Ullenhag och Pia Sundhage, Lasse Kronér och Alexandra Pascalidou, Lill Lindfors och Omar Mustafa, Stefan Löfven och Gustav Fridolin, Steffo Törnquist och Jenny Strömstedt, Margot Wallström och Antonia Ax:son Johnson, Alexander Bard och Jonas Gardell, Birgitta Ohlsson och Maria Arnholm, Jerzy Sarnecki och Malou von Sivers.

Här är alla dessa med, de som gör Sverige till en moralisk stormakt.

Äntligen bryter de sin tystnad…

Uppropets ingress:

”Det blåser en farlig främlingsfientlig vind över Sverige. Den tränger sig in i våra vardagssamtal. Den är högljudd i den offentliga debatten. Men tystnad är inget svar. Idag börjar vårt upprop för det Sverige vi vill leva i.

Nu höjer vi våra röster för ett Sverige för oss alla. Det land vi tror på, och den tolerans och mångfald som bäst av allt klarar nuets och framtidens utmaningar.”

Nja, nu var jag sarkastisk.

De som under år och decennier har förfogat över mediautrymme i Sverige är ju de föregivet goda, inte de som haft invändningar mot den förda politiken. Detta är en viktig förklaring till att denna – i själva verket djupt ondskefulla – politik kunnat fortsätta.

svforalla

Uppropstexten i sin helhet:

”Sverige har under seklers lopp berikats med människor som kommit till vårt land av många olika skäl. Under perioder har också utvandringen varit stor. Som under det förra seklets första år då Sverige var ett land med utbredd fattigdom och hungersnöd. Att vi rör på oss över nationsgränser är alltså inget nytt. Invandring och utvandring har alltid varit en del av vårt samhälle och följaktligen blivit en del av vår kultur. Mångfalden finns i samhällslivets alla delar. Den har gett och ger oss omistliga värden.

Handel, företagande, arbete och ekonomisk utveckling gynnas av att vi rör oss över gränser. Arbetskraft från hela världen har under årtionden hjälpt till att bygga Sverige starkt. Vi har inspirerats av ny kultur – konst, litteratur, musik och mat.Vi har också under alla år visat medmänsklighet genom att ta emot människor som flytt undan krig, diktatur och förföljelse. Vi har blivit en trygg plats där det funnits möjligheter att leva och utvecklas. Detta är en central del i vår demokrati.

Samtidigt sveper en obehaglig vind genom Sverige. Människor utsätts för trakasserier och våld för att de har en bakgrund från andra delar av världen. I vardagssamtalet florerar fördomar. De rösterna har blivit högljudda – de som påstår att vissa är lata, att andra är kriminella, att en del tar jobben ifrån oss.

Vi hör de fördomsfulla diskriminerande orden i det offentliga samtalet och vi hör dem i vardagslivet. Den där vinden sveper in över fikarum på jobbet, lunchrestaurangen eller fredagsfesten. Den märks på internet och hörs hela vägen till debatten i kommuner och riksdag.Vi känner starkt obehag inför dessa myter, som kategoriserar och skuldbelägger människor. Vi vet vad som händer när det blir vi och de. Historiens spår förskräcker.

Det är hög tid att säga ifrån! Det är dags att tala om det Sverige där alla har lika stort värde oavsett etnisk bakgrund, kön, funktionshinder, religion eller sexuell läggning. Det Sverige vi tror på. Det Sverige vi älskar.

Alla vi som bor här har ett ansvar. Vi kan inte flytta över det på någon annan. Det är var och en som har ansvar för i vilket samhälle våra barn och barnbarn ska få växa upp.

Hos oss själva finns kraften och förmågan att klara nuläge och framtid. Det är vi själva som avgör.

Vi vill att du gör som vi – säger ifrån och ställer upp för ett Sverige präglat av lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter för alla. Där rädsla och fördomar ersätts av insikt om och förståelse för varandras likheter och olikheter.

Ta avstånd från rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. Ställ upp för ett samhälle där vi blir starkare tillsammans.

Vi gläds åt att det just nu tas fler och fler initiativ för det Sverige vi tror på. Vi vill med denna text bjuda in organisationer, privatpersoner och företag att ta ställning för vårt upprop och att tillsammans lova varandra att stå emot fördomarna som florerar.

Stöd vårt upprop för ett Sverige för oss alla!”

godhet

Min tanke var först att kommentera i detalj, men insåg snart att det inte går att bemöta. Jag skulle naturligtvis kunna påpeka att

• det är skillnad mellan den svenska utvandringen för drygt ett sekel sedan och dagens invandring till Sverige

• Sverige i början av 1900-talet inte hade någon invandring

• svenskar idag diskrimineras i Sverige

• Sverige genom invandringen blivit mer otryggt

• det inte är fördomsfullt att se verkligheten,

Och så vidare.

Men jag gav upp.

Varje försök till bemötande blir på något sätt att upphöja det vanvettiga till något annat än vanvett.

angvalt

Läs/se mer:

VAR BOR DE SJÄLVA?

Vad är fel med att vara god?

Är mångfald en styrka?