• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

30.000 tack!

tackbild
Senaste nytt om tabloidprojektet:

Insamlingen för nästkommande tabloid tog plötsligt två språng framåt. Först i vecka 37, då en sympatisör skänkte 2.000 kr. Sedan vecka 38, då en annan sympatisör skänkte 10.000 kronor!

Plötsligt har vi nått så långt i insamlingen att frågan inte längre gäller om det ska bli en ny tabloid under år 2014. Frågan gäller istället vilken upplaga det ska bli.

50.000 ex är redan säkrade – nu siktar vi på 100.000 exemplar!

tabbidrag
Det är kanske inte min starkaste sida att hålla kontakt och ge uttryck för uppskattning, men det skulle inte kunna bli några tabloider utan det stöd som så många visat. Innan jag därför skriver något mer: ett stort tack till alla som lämnat bidrag – till de tidigare tabloiderna och/eller till den nu förestående!

Hittills har ett 30-tal personer bidragit till  VÅGA-BRY-DIG!-tabloiden.

Som insamlingen nu fortskrider finns grund för optimism: de medel vi får över efter tryckningen av denna tabloid kommer att utgöra en grundplåt för den andra 2014-tabloiden, närmare valdagen.  Valtabloiden.

val Parallellt med det fortsatta insamlandet gäller nu att förbereda utdelandet, att organisera nätverket av utdelare. Regionala knutpunktare kan där komma att få en central roll. Tanken är att vi ska slippa så mycket utskick av DHL-kartonger genom att envar istället själv hämtar sina buntar av tabloider hos närmaste knutpunktare.

svkartan
Vill du anmäla dig som utdelare?
Skriv då till: jan.milld@telia.com

Vill du bidraga ekonomiskt?
Plusgiro: 80 73 30 – 6 (Jan Milld)

kattacket