• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

FIIN-effekten

hjulet
Det var i slutet på 80-talet som jag börjar tvivla på den förda invandringspolitiken. Detta kom till uttryck 1991 i en intervju med dåvarande invandringsministern Maj-Lis Lööw för den bussfackliga tidningen Hjulet.

Där gav jag uttryck för åsikten att stämplanden om ”rasism” användes alltför frikostigt, jag såg också att alla ”flyktingar” inte var politiskt förföljda med skyddsbehov.

Sådana åsikter kunde man inte läsa om i stora tidningar eller höra om i radio-TV.

SONY DSC

Så kom jag över ett exemplar av tidskriften Fri Information om Invandringen –  FIIN. Denna utkom sedan år 1992, med Eva Bergqvist, moderatpolitiker och läkare, som redaktör. Det var något helt nytt!

eb
Genom FIIN kunde jag se i tryck och läsa vad jag själv en tid hade tänkt och känt kring invandringen. För första gången kunde jag uppleva mig själv bekräftad i denna fråga – där samtliga media levererade budskap på tvärs mot mina egna upplevelser och slutsatser.

Kan detta ha relevans för tabloiderna?

Kan tabloiderna ge en motsvarande bekräftelse-effekt för läsare som alltmer  kunnat notera massinvandringens och mångkulturens konsekvenser och börjat ställa sig frågor, men som inte hittat till invandringskritiska sidor på webben? tab Jag anar att det kan vara just så, och att tabloiderna ger en del bränsle åt diskussioner vid köksborden. Kanske kan de också initiera diskussioner grannar och vänner emellan. Det är hursomhelst ett syfte med tabloiderna.

En grundtanke med detta projekt är också att där inte ska finnas någon partistämpel som kan stå i vägen för människor att ta till sig tabloidens innehåll.

Grundproblemen i dagsläget är, tror jag, tre:

• människors rädsla

• den utbredda okunnigheten

• frånvaron av organisering.

Kan vi bara bryta vallen av rädsla, få människor att våga prata med varandra om väsentligheter, få fler att öppet stå för vad de känner och tänker, då kan det börja röra på sig i det svenska samhället.

svflagga

När den fasen är avklarad kommer fler att börja se sig om efter partier som kan svara mot deras krav. Det kan också bli fråga om en organisering i andra former än partier.

Närmast gäller det att förmedla en bekräftelse till andra svenskar, att försöka åstadkomma en FIIN-effekt – bara i så mycket större skala. Till detta kan tabloiderna förhoppningsvis bidraga.

Den närmast förestående tabloiden,  VÅGA BRY DIG!,  finns nu som pdf-fil, att tanka ned här:  http://www.tabloiderna.se/tab2014.pdf