• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Ullenhags teser

”Därför tjänar Sverige på mångfald”, proklamerar integrationsminister Erik Ullenhag, FP.

Det är en proklamation som mer väcker frågor än ger svar.

ullenhag2
Ullenhags tes:
”Sverige, liksom övriga Europa, står inför en demografisk utmaning.”

Min reflektion:
Javisst – Sverige har under det senaste decenniet haft en så omfattande invandring, att man kan tala om ett folkutbyte. Men det  lär inte vara vad Ullenhag avser.

Ullenhags tes:
”…vi ska fortsätta på den väg som Alliansen har öppnat när det gäller arbetskraftsinvandring.”

Min reflektion:

Kan det verkligen vara välbetänkt?  Visar inte erfarenheten att många av de ”arbetskraftsinvandrade” efter en tid inte längre finns på arbetsmarknaden?
Och har det – ens från början – alltid rört sig om bristyrken?

SONY DSC

Ullenhags tes:
”… måste… arbetsgivare bli bättre på att anställa och inkludera personer med utländsk bakgrund”

Min reflektion:

Ska inte detta gälla lika mycket etniska svenskar?

Ullenhags tes:
”Ett samhälle som öppet bekämpar… diskriminering, är självklart en 
konkurrensfördel i en globaliserad värld.”

Min reflektion:

Hur stämmer det med ”instegsjobb” och andra åtgärder för att gynna invandrare på arbetsmarknaden?

Ullenhags tes:
…måste fler arbetsgivare bli bättre på att anställa och inkludera personer med utländsk bakgrund.”

Min reflektion:

Denna typ av maningar har nu förekommit under åtskilliga år. Förmår företagare i Sverige inte själva se till vad som är mest effektivt och lönsamt för sitt företag?

jobben

Ullenhags tes:
”Det måste vara en självklarhet att utgå från en människas kvalifikationer och inte från hans eller hennes bakgrund.”

Min reflektion:

Vilka belägg finns för att så inte sker idag?

Ullenhags tes:
”Arbetsgivare måste våga  och tänka nytt och okonventionellt i rekryteringsprocesser.”

Min reflektion:

Vad innebär det? Ska man frångå objektiva kriterier gällande lika för alla? Behöver man inte ha öppen sökning till tjänster?

Ullenhags tes:
”Vi måste också locka hit fler som vill jobba och bo i vårt land.”

Min reflektion:

Varför då? Är det önskvärt med en större befolkning i ett läge då Sverige inte ens är självförsörjande på livsmedel?

SONY DSC

PS, om skolans roll:

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji på DN Debatt den 6/7 -13:

”Vi misstänker att det finns ytterligare en bidragande förklaring till ungdomsarbetslösheten utöver bristfällig kunskapsnivå, nämligen bristande inlärning av ”mjuka” kompetenser.

Forskningen har de senaste åren alltmer uppmärksammat så kallade icke-kognitiva färdigheter såsom självdisciplin, social kompetens, motivation, arbetsmoral, uthållighet, pålitlighet, punktlighet och emotionell stabilitet.”

 

Läs/se även:

Ullenhags myter