• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Ska fördomar tolereras?

Ur debattinlägg från regeringsnivå:

”Sverige ska vara ett tolerant och humant samhälle som kännetecknas av respekten för demokrati, rättsstaten, jämställdhet och mänskliga fri- och rättigheter. Det är detta som är den gemensamma basen i det svenska samhället, den gemensamma värdegrunden.”

toleransen
Det måste uppfattas ligga i linje med denna målsättning när alla tredjeklassare i svenska skolor nu genom ”Teskedsorden” erbjuds varsitt gratis exemplar av boken ”VEM ÄR DU? – en bok om tolerans”, skriven av Pernilla Stalfelt, utgiven av Rabén & Sjögren.

Jag blev så nyfiken, att jag köpte ett exemplar av denna bok (105 kr på Bokus). Tankade även ned en lärarhandledning från webben.

Varför tillkom denna bok?

Spontant skulle man ju kunna ana att bakom den ligger en ambition att påverka eleverna i en bestämd riktning, få dem att tänka på ett visst sätt.

sandkorn
Men så läser jag på sidan 5: ”Man kanske tänker helt olika också. Det finns miljarder olika sätt att tänka… Lika många sätt som det är sandkorn i denna burk? Kanske fler? Som en hel strand! Det finns 7 miljarder människor på jorden. Tänk om alla tänker olika!”

Detta väcker ju frågor, i varje fall i min skalle: är det ett önskvärt tillstånd, att det finns så många olika sätt att tänka? Eller ska man sträva efter ett större mått av samsyn?

Och är inte det själva syftet med boken, att åstadkomma just detta?

Detta påminner om ett dilemma som Tanja Bergkvist skrivit om på sin blogg:

”Läser man diverse styrdokument som exempelvis det obligatoriska skolväsendets läroplan får man intrycket att den demokratiska värdegrunden innebär att man ska respektera olikheter i människors uppfattningar, synsätt och värderingar  – dvs människors olika värdegrunder.

Så en konkretisering av innebörden av såväl den demokratiska som den gemensamma värdegrunden med de grundläggande värderingar som det är skolans demokratiska uppdrag att förmedla är välkommen.  Tills vidare tolkar jag den demokratiska värdegrunden som att man ska acceptera att människor har skilda värdegrunder.”

Inför den fortsatta läsningen av ”Vem är du?” får jag tillstå en viss fördomsfullhet från min egen sida. Jag förväntade mig att mötas av diverse politiskt korrekta förnumstigheter.

Kommen en bit in i boken kom dessa fördomar rejält på skam. För vad finner jag väl där, om inte denna bild:

sack

Adressen är tydlig: kvinnor som döljer ansiktet, kvinnor i burka. Och liknelsen med potatissäck! Är inte det i själva verket grovt kränkande?

Bilden skulle kunna förtydligas så här:

spoktrion

Nåväl, som helhet får boken ändå sägas svara mot ganska högt ställda förväntningar om politisk korrekthet. Inte bara genom vad som skrivs, utan lika mycket genom vad som inte skrivs.

Ett centralt begrepp är, som framgår av titeln, ”tolerans”. På ett ställe definieras det så här: ”Tolerera = lyssna, vara schysst, finna sig i, tåla andras egenheter och sätt att bete sig”.

Vad som inte behandlas är behovet av en gemensam moral och normer, gällande lika för alla. Sådant som alla bör vara intoleranta mot.

Eller…?

På ett annat ställe i boken ges faktiskt denna definition av tolerans: ”förmåga att respektera och tåla det som är,.. det som inte skadar mig”.

Det är ju exakt vad mångkulturen gör – den skadar oss! Men något säger mig att Pernilla Stalfelt och Teskedsorden inte menar att vi ska vara intoleranta mot mångkulturen.

Däremot finns det ett fenomen, mot vilket intolerans uppenbart ska gälla. Det är fördomar.

Om begreppet ”fördom” har boken detta att säga: ”Man har tänkt och gjort en dom på förhand, precis som en domare som har bestämt sig. En fördom kan vara till exempel så här… Man tror och tänker något som man inte riktigt vet eller har tagit reda på. Man har bestämt sig för något som kanske inte är sant.
Är man beredd att ändra sig?”

Men fram tills dess att man vet vem man har att göra med kanske det kan vara klokt med en viss försiktighet och avvaktande hållning? Priset kan annars bli högt, som en del unga svenskor och svenskar fått erfara. Alla andra människor är inte snälla. Det finns som sagt olika sätt att tänka.

Beträffande fördomar skulle jag personligen kunna känna mig träffad. På 1980-talet var jag ju övertygad om att det inte fanns någon överrepresentation i bidragsberoende eller brottslighet bland invandrare i Sverige, att de som hyste den uppfattningen var fördomsfulla.

Sedan ändrade jag mig, när jag insett att jag där haft fel. Dvs det var jag själv som varit fördomsfull.

Nu menar denna bok förmodligen något annat, nämligen ”fördom” i sin politiskt korrekta innebörd: en icke-önskvärd uppfattning om verkligheten, även om denna uppfattning stämmer med hur det faktiskt är.

Icke-önskvärda är alla fakta som problematiserar invandringen och kan ställa den förda invandringspolitiken i dålig dager.

lh
I lärarhandledningen står att läsa:

”Syftet med boken Vem är du? är att skapa diskussion kring begreppet tolerans i åldersgruppen 9–10-åringar, i skolan och i hemmen och att på sikt göra skillnad i barns attityder till varandra och skapa ett humanare, mer tolerant samhälle.

Boken skickas ut till alla barn i årskurs 3 i Sverige i september 2012. Avsändare är Teskedsorden som tillsammans med bokförlaget Rabén & Sjögren gett Pernilla Stalfelt uppdraget att skriva och illustrera en bok i ämnet tolerans.”

fanatism

Teskedsorden riktar också sin udd mot ”fanatism”.

Kan det vara så att i begreppet ”fanatism” läggs att engagera sig mot de mångkulturella galenskaper som växer i vårt samhälle, att försöka organisera ett motstånd mot samhällsupplösningen?

Jag fäster mig vid dessa rader på Teskedsordens webbsida:

”I en enkät som Teskedsorden nyligen genomfört bland ett antal lågstadielärare framkom att mer än 90 procent av lärarna upplever intolerans mellan eleverna, där rasism var den vanligast förekommande orsaken.”

”Stort behov av att arbeta med tolerans i skolorna”, blir webbsidans slutsats.

En alternativ slutsats hade kunnat bli att den förda invandringspolitiken gått in i väggen, och nu behöver läggas om.

inivaggen1