• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Tidsenlig chef

Mer finns att säga om Expo, men det känns angeläget att få sticka emellan med denna text, om Ann-Marie Begler och vad hon representerar.

amb
Wikipedia:
”Ann-Marie Begler, född 21 april 1954 i Stockholm, är generaldirektör för Skolinspektionen. Hon tillträdde den 1 oktober 2008. Myndigheten kom till genom en omorganisation av myndighetsstrukturen inom utbildningsområdet. En del av Skolverkets uppgifter överfördes till den nybildade myndigheten. Tidigare har Begler varit överdirektör vid Socialstyrelsen, generaldirektör för Brottsförebyggande rådet och överdirektör vid Rikspolisstyrelsen. Ann-Marie Begler är utbildad socionom och har också arbetat inom Stockholms socialförvaltning.”

Nu är Ann-Marie Begler alltså inne på sitt fjärde tunga byråkratuppdrag.  Och har i dagarna blivit uppmärksammad för ett uttalande kring friskolor:

”Förutom att undersöka friskolornas pedagogik, lärartäthet och elevunderlag bör föräldrarna också kolla boksluten för att kontrollera friskolornas ekonomi”

Som hon ser det är det något som följer med marknadsekonomi: ”som konsument måste man vara observant när det är en marknad”!

Samma Begler har också sagt att Skolinspektionen saknar kompetens för att göra analyser om friskolornas driftsformer. Så vad myndigheterna inte klarar av, det ska tydligen enskilda föräldrar förväntas klara.

jb

Som GD för Skolinspektionen, var det Begler som låg bakom kritiken mot friskolan Maria Elementär? En kritik som gick ut på att den var ”otidsenlig”.

Fria Tider den 25/6 – 13:
”Ordning och reda på skolan – då hotar Skolinspektionen med vite
Den ansedda friskolan Maria Elementar på Södermalm i Stockholm har bland de bästa resultaten i landet. Men nu kan skolan tvingas böta 1,2 miljoner kronor efter kritik från Skolinspektionen, eftersom myndigheten menar att undervisningen präglas av ett ‘otidsenligt’ och ‘auktoritärt förhållningssätt’ som inte lever upp till moderna vänsterideal.

Skolinspektionen skriver i sitt beslut att det finns en ‘gammaldags syn’ på lärande och auktoritet på skolan. ”

”Bristerna inom dessa områden bottnar enligt Skolinspektionens uppfattning delvis i ‘den otidsenliga kunskapssyn och det auktoritära förhållningssätt som Skolinspektionen beskrivit i sitt tidigare beslut och som fortfarande ger avtryck i skolan’, skriver inspektionen.

Under de senaste åren har hundra procent av eleverna gått ut årskurs nio med behörighet till gymnasiet och medelbetyget ligger långt över riksgenomsnittet i Sverige. Nu hotar Skolinspektionen med vite och kan slutligen dra in tillståndet för verksamhet om inte saker förändras.”

”Skolan har fram till den 18 september på sig att modernisera sin ‘otidsenliga kunskapssyn’, enligt beslutet.”

Ann-Marie Begler är ett för mig redan tidigare bekant namn. Som BRÅ-företrädare skrev hon på DN Debatt om ungdomsrånen:

”den allvarligaste konsekvensen av ungdomsrånen kan bli en alltmer invandrarfientlig inställning i ungdomsgenerationen, en grogrund för ökad vardagsrasism”.

Alltså: att något negativt faktiskt hänt och fortsätter att hända svenska ungdomar väger för henne lätt, jämfört med risken för att något negativt skulle hända invandrarungdomar.

Min reflexion utifrån fallet Begler blir:

hur kan ett sådant stolpskott hamna på ständigt nya nyckelpositioner i den svenska byråkratin? Vad är det som kvalificerat henne?

Där har jag en teori:

hon är införstådd med alla de pk-begrepp, som ger pluspoäng. Hon har, när hon öppnat munnen, givit uttryck för den rätta ”värdegrunden”. Hon är s.a.s. tidsenlig.

Men vad döljer sig bakom pk-pratet, annat än ett folkförakt och en svenskfientlighet ? Det senaste uttalandet om friskolor och föräldrars ansvar har något gemensamt med det tidigare uttalandet om risken för invandrarfientlighet.

Det är att Beglar sparkar nedåt och har rangordningen i ryggmärgen:

• Föräldrar står lägre än myndigheter.
• Svenskar står lägre än invandrare.

shit
 PS

Mycket mer finns att säga om skolan.

Bloggen Gluefox skriver bl.a:

”Att så totalt och respektlöst bortse från tidigare erfarenheter, och tro sig, genom att införa helt nya och nästan oprövade metoder, kunna skapa något bättre, tyder på en megalomanisk självöverskattning. I själva verket innebär den nya skolan en ansvarslös lek med ett helt lands välfärd och med unga människors framtid.

Personligen anser jag från djupet av mitt hjärta, att de som har ansvaret för dagens svenska skola borde ställas inför rätta, anklagade för landsförräderi alternativt brott mot mänskligheten (jag skämtar faktiskt inte)! De har orsakat Sverige och svenska folket ofantligt mycket större skada än vad t ex den ryske storspionen Stig Wennerström någonsin gjorde”.

Till denna innehållsrika och inspirerande text om skolan hoppas jag kunna återkomma!

 

Läs mer:

Tidsenligt på universitet