• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Avsnitt 15: Genuseri

Avsnitt 15 i grundkursens kapitel 3:

Genuseri

”Jag är övertygad feminist. Punkt slut.”

Så uttalade sig Stefan Löfvén som nyvald partiledare (S).

slcandoit

Vad kan Löfvén ha menat med det? Vad innebär det att vara ”feminist”?

Allmänt betyder det rimligen att vilja värna kvinnors intressen, men vad säga om den ”radikalfeminism” som företräds av bl.a. Gudrun Schyman och partiet ”FI!”?

Wikipedia:

”Radikalfeminism är en gren inom feminismen vars huvudsakliga tes är att kvinnors underordnade ställning i samhället beror på att vi lever i ett patriarkat. Patriarkatet, som också ibland omnämns ‘könsmaktsordningen’ ses här som den mest grundläggande strukturen i samhället, något som skär över ålders- klass- och etnicitetsgränser.”

Metapedia:

”Radikalfeminismen uppstod på 1960-talet och är trots namnet inte en extrem falang inom feminismen, utan en av dess huvudgrenar. Radikalfeminismen menar att samhället och alla dess beståndsdelar präglas av könsmaktsordning (i feministisk litteratur ofta kallad patriarkatet), där kvinnan är kollektivt underordnad mannen. Pornografi, prostitution och kvinnomisshandel är exempel på uttryck för denna könsmaktsordning.”

I korsdrag hamnar, kan man säga, många feminister genom sin politiska korrekthet.

Hur ställa sig till bekämpandet av överfallsvåldtäkter? Förövarna är där i många eller de flesta fall män med utomeuropeisk bakgrund, så det bleve ju ”främlingsfientligt” att vända sig mot dessa. Lösningen blir att istället gå på etniska svenskar.

Hur ställa sig till hedersvåld? Samma typ av dilemma där. Svaret blir: ”även svenska män misshandlar kvinnor”.

Fria Tider, den 19/7 2013:

”Förra söndagen, den 4 mars, genomförde en grupp iranska kommunister en protest mot sharia och hijab i centrala Stockholm. Två barbröstade kvinnor tog av sig hijaberna samtidigt som de skanderade slagord så som ‘nej till sharia’.

Flera internationella medier, till exempel Russia Today, International Business Times, Huffington Post, norska Dagbladet, med flera, rapporterade om protesten. Fria Tider rapporterade likaså.

Övrig svensk media ställdes dock inför ett dilemmaInvandrare, bra. Kvinnor, bra. Socialister, bra. Islamkritik, dåligt. Topless, dåligt.

Svenska journalister förmåga att verka som en organisk enhet är häpnadsväckande. Samtliga svenska redaktioner, från SR till Aftonbladet till Ölandsbladet och Karlskoga Tidning, tog samma beslut att inte rapportera om händelsen.

Det kan jämföras mot när feministgruppen Femen utförde en nakenprotest mot Silvio Berlusconi – då beslutade man att slå upp stort.

Hur kan redaktionerna vara så samordnade?

Frågan är om det finns något annat västland som har så likriktade media som Sverige. Både på ägarnivå, där svensk media domineras av de tre mediahusen Bonnier, Stampen och Schibsted, så väl som på journalistnivå, där hälften röstar på samma parti, Miljöpartiet.”

haxbrygden

Annars arbetar feminister efter två linjer:

a) kvotering, 50-50, även bland brandmän och poliser.

b) utradera könsroller, lär pojkar och flickar att de alla är ”hen”.


Raser, när det gäller människor, finns alltså inte. Det har vi hittills kunnat inhämta i detta kapitel. Människoraser är bara en ”social konstruktion”.

Motsvarande gäller kön. Det finns inte olika kön, för också det är bara en social konstruktion.

Låter det befängt? Javisst! Men inom ”queerteorin” finns just inga gränser.

Wikipedia:

”Queerteorin anses ha sina rötter i amerikansk gayaktivism, fransk poststrukturalism, feministisk forskning och lesbisk feminism. Teorin har använts både i identitetsskapande sammanhang såväl som ett analytiskt redskap inom queerforskningen. Queerteori kan också användas dekonstruerande, som en upplösare av identitetsbegrepp, ..”

”Den institutionaliserade teorin säger att en persons könsidentitet helt eller delvis är en social konstruktion, och att enskilda individer därför inte fullständigt kan beskrivas i sexuell mening med formuleringar som homosexuell eller kvinna. Teorin motsätter sig den påstådda heteronormativiteten; i allmänhet att människan placeras i sexuella fack, och i synnerhet att sociala konstruktioner formuleras och att gruppidentiteter sedan byggs upp där en skarp distinktion görs mellan ‘vi’ och ‘dom’ Queerteorin erbjuder alternativa kategorier av sexuell identifikation, vilka bygger på individuell valfrihet och estetik.”

”Med Butlers terminologi har vårt tvåkönssystem sin grund i en heterosexuell melankoli som omöjliggör gränsöverskridande identifikationer och tvingar oss att se på ‘man’ och ‘kvinna’ som binära oppositioner. Butlers teori bygger på vad man inom vetenskapsteorin kallar för ontologisk idealism: det som finns är våra idéer, till exempel idéer om kön. Detta är en stark kontrast till biologisk som istället menar att det finns en verklighet oberoende av våra idéer.”

tb

Vägg-i-vägg med detta ligger ett uttalat kunskapsförakt, väl åskådliggjort genom Tanja Bergqvist. Hennes artikel i DSM nr 3/2013 – ”GENUSVANSINNET har intagit Utbildningsväsendet” – ska återges i sin helhet i bilaga, här bara några citat:

”Vem är generaldirektör för Skolverket idag? Och vem anses lämplig och utses av regeringen som rektor för en svensk högskola? Det är två inte helt obetydliga frågor i ett samhälle där larmrapporterna haglar om kontinuerligt försämrade skolresultat – i synnerhet inom naturvetenskaper och matematik, men även vad gäller läsförståelse och stavning går det utför.

Man borde ju undersöka vad detta beror på. Och det har man gjort. Ur ett genusperspektiv! Ty det jag kallar den svenska Genusmaffian har lyckats lura i både politiker och en stor (men avtagande) del av svenska folket att en genusanalys är lösningen på det mesta.

Det är två inte helt obetydliga frågor i ett samhälle där larmrapporterna haglar om kontinuerligt försämrade skolresultat – i synnerhet är ‘rekonstruktionen av den hegemoniska maskuliniteten’ och av ‘den manliga identiteten’ en viktig del av lösningen på flera samhällsproblem, inte minst de sjunkande skolresultaten.

För mig inställer sig genast två frågor:

1. Hur kommer det sig att svenska elever för en sådär trettio år sedan, när det var mer tillåtet att konstruera en maskulin identitet och när det inte fanns en genusvetare i sikte, presterade bättre?

2. Hur kommer det sig att det i östasiatiska länder och även i östeuropeiska finns många fler kvinnor som väljer att läsa tekniska ämnen och naturvetenskap och matematik vid universitetet – när det där idag inte finns en genusvetare i sikte?”

Till området ”Genuseri” räknar vi här – förutom feminism – även ”hbt-frågor”. ”HBT” som står för ”homosexuella, bisexuella och transpersoner”.

Där handlar om något mer än att dessa kunna ”komma ut ur garderoben” och slippa obehagligheter. Det handlar samtidigt om en politisk offensiv, innefattande att homosexuella ska få:

• gifta sig i kyrkan och ingå äktenskap som heterosexuella

• adoptera barn

• svenska ungdomar ska inskolas i att se homosexualitet som fullt ut normalt.

Det kan också bli aktuellt med möjligheter till könsbyten för barn och ungdomar.Vid Pridefestivalen 2013 aviserade minister Erik Ullenhag en utredning om detta.

Beträffande heterosexuella har det alltsedan 60-talet varit populärt med lösare förhållanden, ”sambo”. Beträffande homosexuella blir nu äktenskap väldigt viktigt, fastän de inte kan alstra egna barn.

Och kravet gäller alltså att få gifta sig i en kristen kyrka, inte i en muslimsk moské eller en judisk synagoga.

Webbsidan ”Nationell nu”, den 25/7 2013:

”Under Pridefestivalen, som stödjer pedofili och som startar nästa vecka, byter fem av Stockholms Pressbyråer namnskyltar och heter från och med måndag: Bögbyrån, Flatbyrån, Queerbyrån, Transbyrån och Homobyrån.
– Vi vill hylla den här utsatta gruppen, säger Helena Ekdahl, HR-chef på Pressbyrån.”

Fria Tider, 18/6 2013:

”Högprofilerade amerikanska judar bär en stor del av ansvaret för företeelser som homoäktenskap, liberala invandringslagar och feminism. Det hävdar USA:s vicepresident Joe Biden i ett kontroversiellt utspel.”

DISKUTERA:


När är man feminist?

Finns det olika kön bland människor?

Har judar makt?

Läs mer

Genusfrågor