• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Avsnitt 13: Vänstern som försvann

Avsnitt 13 i grundkursens kapitel 3 handlar om:

Vänstern som försvann

Det är inte bara en del enskilda begrepp som givits nya, eller rentav omvända, betydelser mot tidigare. Något motsvarande har inträffat med hela vänstern.

Vad som tidigare förknippats med en vänsterhållning är åtminstone två moment:

a) arbete för jämlikhet och trygghet åt alla, ställningstagande för arbetarklassen och ”småfolket”.

b) arbete för fred, ställningstagande mot angreppskrig och imperialism.

På 60- och 70-talen var det således självklart för vänstern att demonstrera mot USA:s krig i Vietnam och Sovjets invasion av Afghanistan.

År 2011 applåderades NATO:s bombkrig över Libyen av personer som gör anspråk på att företräda en vänsterståndpunkt. Det gäller inte bara enskilda individer – ”Vänsterpartiet” reste inga invändningar mot Sveriges medverkan genom JAS-flygplan.

Den traditionella vänstern har gått upp i rök.

uppirok

Vad som tidigare varit vänsterradikalt kan idag klassas som ”högerextremt”. Detta gäller såväl försvar av svenska arbetares intressen som ställningstagande mot USA:s krigspolitik.

Jonathan Friedman:

”Många vänsterintellektuella har överrumplats av den nya ideologin men har också demonstrerat en häpnadsväckande oförmåga att reflektera över situationen. En gång i tiden uppfattade de nationalismen som ett medel för att stärka demokratin och skapa enighet kring det kollektiva projekt som syftade till att förbättra levnadsförhållandena för den arbetande majoriteten. I dag tycks de övertygade om att nationalitet är en reaktionär fantasi som utgör själva kärnan i rasistiskt våld.”

”Varför överger så många människor socialdemokratiska arbetarpartier? Enligt Slavoj Zizek, en annan kritisk vänsterintellektuell, sker detta på grund av att vänstern själv övergivit det folk den en gång representerade. Mångkulturalismen har blivit motto för de nya privilegierade ‘symboliska klasserna’. I det vacuum som vänstern lämnat efter sig flyttar den nationalistiska högern in.

Signifikativt är att det idag är högerrörelser som vänder sig till och försöker mobilisera det som finns kvar av traditionell arbetarklass i de västerländska samhällena, medan den mångkulturalistiska toleransen blir mottot för nya privilegierade ‘symboliska klasser’ (journalister, akademiker, direktörer).

I Sverige har detta fått några av sina mest extrema och överspända uttryck. Vi har här fått en hysterisk sammanblandning av begreppen: mångkulturalism = demokrati = globalisering vilken genererar en fiendebild: nationalism = rasism = nazism = antidemokrati. Dessa identitetsserier användas för att klassificera individer…”

DISKUTERA:

Vad är ”vänster”, vad är ”höger” i politiken?

Läs mer:

Abdikerad vänster

Bombvänstern

Vad är vänster?

Vänster eller höger?