• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Avsnitt 12: Ord som vägleder

TEKNIKFÖRETAGEN AVTAL

Avsnitt 12 i grundkursens kapitel 3 handlar om:

Ord som vägleder

Det finns alltså en uppsättning epitet och begrepp som s.a.s. ger ”tummen ned” eller ”tummen upp”. Ägnat att styra våra tankar, ge associationer och väcka känslor. Dels skapas nya ord, dels kan existerande ord ges nya betydelser.

Flera av de negativa orden har redan nämnts. Dit hör även, när det gäller, invandring: ”kasta ut”, ”klappjakt”, ”stänga ute”, ”fästning Europa”, ”ställa grupp mot grupp”, ”sparka på den som redan ligger”, hårdare tag”, mm.

Till de positiva begreppen hör:
• ensamkommande flyktingbarn
• papperslösa
• utsatta
• hjälpinsatser
(deltagande i krig)

Metapedia:

”…nämns ofta de män från 16 år upp till cirka 35 år som klassas som Ensamkommande flyktingbarn. Trots att det i huvudsak rör sig om vuxna män med så goda ekonomiska förhållanden att de har råd att betala människosmugglare stora summor för att komma till Sverige visar ordkonstruktionen tydligt att den psykologiska påverkan som makten över språket har är viktig för den politiska agendan.

Ensamkommande anspelar på någon som är alldeles ensam och därmed utlämnad åt sitt öde, flykting anger att någon flyr för sitt liv och slutleden barn är extra känslomässigt och förstärker de två första delarna av begreppet.”

”Genom att konstruera ett nyspråk tar kulturmarxismen kontrollen över ett samhälles språkbruk och döljer på ett suggestivt sätt den verkliga och bakomliggande definitionen av ett ord och sprider därmed en önskad men missvisande bild av verkligheten.

Invandrartäta bostadsområden blir utsatta områden, etnisk diskriminering på arbetsmarknaden blir instegsjobb och ekonomisk särbehandling blir nystartzon.

Ytterligare exempel är då människor utan uppehållstillstånd gör sig av med sina identitetshandlingar och då definieras som papperslösa.”

Exempel på det senare är ”mod”. Tidigare förknippades detta med ett någon tog risker för egen del, för ett gott syfte. Nu ges en ny innebörd, illustrerad av de lovord som östes över Mona Sahlin och Maria Wetterstrand vid riksdagens avtackning av dessa.

Ur ”Politisk korrekthet:

”När makten själv griper in är det i alla händelser inte frågan om mod. Mod kommer istället underifrån, från dem som är i underläge,..”

vaga

DISKUTERA:

Kräver det mod att vara politiskt korrekt?

Fler exempel på värdeladdade pk-begrepp?