• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Avsnitt 9: Pudlar

Här kommer avsnitt 9 av 16 i grundkursens kapitel 3 om PK:

Pudlar

Ett fenomen som verkar ha blivit allt vanligare i Sverige är att någon ”gör en pudel”. Vederbörande kan ha sagt eller gjort något som uppmärksammats i media och blivit till ett drev.

Pudeln består i att vederbörande ångerfullt och eftertryckligt ber om ursäkt, offentligt.

Behovet av ”pudlar” sammanhänger ju med ett klimat, där det gäller att vakta sin tunga, där en av media icke godkänd formulering kan räcka för att man ska ”hamna i blåsväder”.

Pudlarna fyller samtidigt en funktion såtillvida att de påminner om vikten av att hålla sig inom de politiskt korrekta ramarna i vad man säger och gör. De verkar tuktande för den drabbade, samtidigt som de blir till ett varnande exempel för andra.

Läs mer:

Tankar om pudlande

Pudlar

Vems förtroende?

DISKUTERA:

Finns några särskilt tydliga exempel på ”pudlar” på sistone?

Finns här en parallell till kommunismen under Stalin?