• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Avsnitt 7: Förintelsen och antisemitism

Grundkursens kapitel 3, avsnitt 7:

Förintelsen är här intressant.

Dels kan konstateras att denna fråga är speciell. Skulle någon idag hävda t ex att jorden är platt så uppfattas vederbörande kanske som knäpp, men riskerar inga allvarliga efterräkningar. Ett förnekande av Förintelsen kan i vissa europeiska länder leda till fängelsedomar.

irving

Dels kan konstateras att denna fråga fyller en politisk funktion, på flera sätt. Genom den offerroll som den ger judar skapas ett israeliskt manöverutrymme mot palestinier, som annars inte hade funnits. En koppling görs också för att indoktrinera svenska skolungdomar och motivera en ”generös flyktingpolitik”.

Framförallt skapas ett tabu. Om andra historiska skeenden är det naturligt att kunna granska fakta och kritiskt diskutera. Här gäller inte detta. Här krävs bara underkastelse och lydnad.

Vilket leder över till frågan om ”antisemitism”.

Ur SOU 1968:68:

”Under vintern 1959-60 förekom i många länder olika uttryck för antisemitism… Antisemitismen yttrade sig bl.a. i hakkorsmålning.
Dessa händelser föranledde viss aktivitet i FN.”

Hur var det egentligen med dessa ”uttryck för antisemitism”?

sandin

Ur DSM nr 4/09, artikel av Åke Sandin:

”Nu avslöjades att det mesta av ‘nynazism’ och ‘antisemitism’ i Västtyskland, som hade upprört mediekonsumenter 1961 var iscensatt av den skickliga östtyska Stasi. Detta har skildrats av den tysk-judiska forskaren Michael Wohlsohn, som i sin bok ‘Die Deutschland Akte. Tatsachen und Legenden’ (1995) bland annat skriver:

‘ Den strategiska hjärnan bakom de arrangerade antisemitiska aktionerna var Albert Norden, son till en rabbin. Detta är dokumenterat i östtyska politbyråns akter’.”

jj

John Järvenpää skriver i sin bok om en organiserad kampanj, där svenska journalister anklagas för antisemitism. Han citerar vad medieforskaren Johannes Wahlström skrivit om ”Forum för Levande Historia”:
”… finansierar stora delar av den lobbyverksamhet som de svenska korrespondenterna dagligen utsätts för, inte minst genom Svenska Kommittén mot Antisemitism, där… Henrik Bachner är ledamot. Hans avhandling ‘Återkomsten’ delas ut i pocketupplaga av Levande Historia. Denna aktivisternas handbok tar upp inom vilka ämnesområden journalister ‘får’ och ‘inte får’ röra sig.

Resonemangen är långa medan slutsatserna är påfallande enkla: att diskutera en handelsbojkott mot Israel är antisemitism, att ifrågasätta Israels demokrati är antisemitism, att ifrågasätta USA:s stöd till Israel är antisemitism, att påstå att Israels ageranden göder antisemitism är antisemitism, att påstå att journalister drar sig för att rapportera vad de ser är antisemitism.”

vg

DISKUTERA:

Kan Förintelsen jämföras med en religiös trosbekännelse?

Vad är antisemitism?

Se även:

Judiskt inflytande i Sverige