• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Avsnitt 4: PK-metoder

Idag blev jag klar med bearbetningen av kapitel 3 i grundkursen. I morgon ska jag ta mig an kapitel 2, och väsentligt utvidga avsnittet om massmedia.

Här kommer avsnitt 4 i kapitel 3:

sdr

PK-metoder

Den politiska korrektheten (PK) syftar till att förändra samhället, ungefär åt det håll vi kunnat se utvecklingen gå i Sverige under det senaste halvseklet.

Den demokratiska metoden för samhällsförändring är ju att övertyga andra medborgare genom fakta och saklig argumentering.

Den politiska korrekthetens metod är en annan. Den är att manipulera med ords värdeladdningar, att skapa tabun och rädsla, att stänga ute och bestraffa.

David Goldman på Hatewatch, i tidskriften Arena 1998:

”-Vårt mål är… att ringa in och marginalisera extremister, hålla dem borta från det legitima politiska samtalet.”

De politiskt korrekta gör anspråk på att representera en uppsättning positiva värden, som :

• demokrati och tolerans

• godhet och hög moral, anständighet och ”rumsrenhet”

• kunskap och intellektualism, förnuft och modernitet.

Motståndarna framställs som hatiska och våldsbenägna, eller outbildade, efterblivna och sjuka.

Ett frekvent epitet är således ”hatgrupp”, för dem som ser problem där pk-iter inte vill att problem ska ses.

Motsvarande gäller begreppet ”fördomsfull”, som beteckning för den som gör andra verklighetsbedömningar eller hyser andra värderingar.

 

En uppsättning pk-begrepp signalerar att dissidenter är sjuka, lider av psykiska besvär – fobier:

– xenofobi

– homofobi

– islamofobi.

Blågula frågor:

”Pk-metoden är att klippa av en saklig diskussion, innan den ens har börjat. Det sker genom negativt värdeladdade begrepp och anklagelser, exempelvis att motståndaren:

– ställer ‘grupp mot grupp’
– förespråkar ‘hårdare tag’
– försöker ‘stänga ute’
– ‘sparkar på den som redan ligger’
– är ‘inhuman’

En intellektuell hållning ger istället att man ser till vad som kan vara förnuftigt och rationellt, dvs vilka konsekvenser som en bestämd åtgärd kan förväntas få, i vilken utsträckning som den kan vara ändamålsenlig för att lösa eller minska ett problem.”

klass1

En viktig PK-metod är också att blunda för icke önskvärda fakta och att ständigt upprepa sina teser.

Exempel: ”unga invandrares brottslighet har inget att göra med etnicitet” – trots BRÅ-undersökningar som tydligt visar att överrepresentationen finns kvar, även då man tagit hänsyn till socialgrupp.

 

DISKUTERA:


På vad sätt är pk-metoden odemokratisk?


Fobier – finns här en parallell till Sovjetunionen?

Avsnitt 3: Kulturmarxism

Just nu putsar jag vidare på framförallt kapitel 1 i grundkursen. Under tiden fortsätter här utläggningen av kapitel 3, avsnitt för avsnitt.

Det tredje, om definitioner av kulturmarxismen:

slcandoit

Politisk korrekthet handlar framförallt om makt över språket och orden, vilket styr tänkandet och formar attityder. Den går tillbaka till Frankfurtskolan.

Wikipedia:

”Frankfurtskolan (kan sägas ha grundats 1930 när Max Horkheimer blev rektor) … Den ekonomiska grunden kom från en stor donation av Felix Weil, son till en tysk-judisk finansman. Samtliga medlemmar av Frankfurtskolans ’förstageneration’ var radikala intellektuella av judiskt ursprung.

Den kritiska teori som omhuldades av Frankfurtskolan tar sin utgångspunkt i den unge Karl Marx tänkande … Samtidigt strävade Frankfurtskolan efter att förena marxistisk analys med Sigmund Freuds psykoanalytiska teori.”

”Frankfurtskolans kritiska teori har blivit en inflytelserik – om än kontroversiell – teori i den akademiska samhällsvetenskapliga diskussionen. Flera av skolans företrädare, i synnerhet Herbert Marcuse, fick stor betydelse för 1960-talets nya vänster.”

Metapedia:

”En av Frankfurtskolans kärnidéer är att äga makten över det talade språket. Genom att målmedvetet påverka samhället med ordkonstruktioner anpassas debatten till den egna önskade politiska inriktningen.”

”Traditionell ekonomisk marxistisk teori går förenklat ut på att kapitalismen skapar ett samhälle där maktförhållandet mellan överklass och arbetarklass är i obalans, vilket i sin tur skapar sociala problem.

Kulturmarxism behandlar istället maktförhållanden inom bland annat följande områden:

– Kön (man/kvinna) – Familj (kärnfamilj/stjärnfamilj)

– Sexuell läggning (hetero/HBT)

– Ras (oftast vit/icke-vit)

– Kultur (europé/icke-Europé, svensk/icke-svensk, västerlänning/ icke- västerlänning osv.)

– Religion (kristendom/ateism)

Kulturmarxismen använder sig av kritisk teori för att ifrågasätta normer och förändra kulturen till fördel för de ’förtryckta’ grupperna. Ett verktyg är politisk korrekthet där man gör det politiskt korrekt att ifrågasätta normerna och vara starkt positiv till de förtryckta grupperna. Tidsandan förändras således till fördel för feminism, mångkultur, HBTQ, ateism med mera. Att kritisera vita, heterosexuella, kristna, svenska män i kärnfamiljer…”

”Makten över språket är en central del av kulturmarxismens medel för kontroll över medborgarnas vardag och nyspråket används flitigt inom de mediala kanalerna för att befästa inflytandet,..”

”Den politiska korrektheten som har sina rötter i samma skola anses dock ha störst inflytande över massmedia som i sin tur sätter standarden för den offentliga politiska debatten. Med rädsla för stigmatisering anpassar sig politiska företrädare till det journalistiska språket och dess termer.”

”Ursprunget till politisk korrekthet står att finna i kulturmarxismen som har sina rötter i Frankfurtskolan.”

gsfamiljen2

DISKUTERA:

Vad är tråden och kärnan i kulturmarxismen?

Hur har kulturmarxismen kunnat få ett så kraftigt genomslag?

Blåbär i sikte

spanare

Förrförra helgen var vi ju ute och plockade gulingar, så att säga.

Denna helg var siktet inställt på blåbär, att senare omvandla till blåbärssylt eller drottningsylt, om vi även skulle få tag i hallon.

Plockningsarbetet underlättades denna gång av det redskap som Karin demonstrerar här på bilden. En hink full med blåbär fick vi ihop.  Hemkomna återstod sedan några timmars arbete med att rensa före infrysning.

plockare

Avsnitt 2 – ”I krig”

Kapitel 2 handlade om demokrati. Till demokratin hör ju en uppsättning attityder:

• att  låta även andra komma till tals

• att lyssna och vilja förstå

• att ta fasta på en meningsmotståndares starkaste argument

• att både klargöra vad som i sak skiljer och ta fasta på vad som förenar

• att vara saklig, göra sig själv tydlig

• att peka på problem, klargöra dilemman och nödvändiga avvägningar

• ta hänsyn till andras intressen, söka rimliga kompromisser.

 

Den politiska korrektheten handlar om raka motsatsen till en demokratisk hållning.

 

Den politiska verkligheten består för pk-iter av bara svart och vitt, onda och goda.

Motståndaren en fiende, som ska stämplas och isoleras, skandaliseras och frysas ut, köras över och krossas. Nedkämpas, med i stort sett varje medel.

 

Som i ett krig.

 

Ur antologin ”Rasismens varp & trasor”, utgiven av Statens Invandrarverk 1995:

”När nu ‘fienden’ … och ‘målsättningen’ (att bekämpa denna) är identifierade, och då jag anser mig gjort rimligt att med vetenskaplig heder i behåll kunna klistra termen ‘rasism’ på fienden oberoende av i vilken skepnad (biologisk, etnisk, religiös, etc.) hon/han uppenbarar sig, och då jag anser möjligheten till ett vetenskapligt någorlunda hederligt etiketterande av honom som ‘rasist’ är taktiskt-politiskt viktigt.”

24.krossadem

Jonathan Friedman:

”Den politiska korrekthetens värld är en instängd, likriktad värld, även om den definierar sig som mångkulturell. Det är en värld där demokratin är överflödig eftersom alla sanna demokrater har samma idéer och resten per definition är antidemokrater som skall exkluderas. Vi känner igen den typen av resonemang; den har haft flera olika skepnader.

Dess absurditet och närmast komiska dumhet kan överskyla dess sorgliga konsekvenser – att den fria debatten undertrycks, det offentliga samtalet kvävs.”

sdhot

DISKUTERA:

Vilka epitet, utöver ”rasist”, är det som brukar ”klistras på fienden”?

Avsnitt 1: ”Mer demografi”

Kapitel 3 i grundkursen – om PK –  är nu klart, som både html och pdf, tillsammans med bilagedelen (pdf)

Det första avsnittet, som har rubriken ”Mer demografi”:

Kapitel 1 avslutades med ett avsnitt om demografi, med uppgifter om hur vi svenskar är på väg att förvandlas till en minoritet i Sverige. Vad är det därmed som har påbörjats, om inte ett folkmord?

Hur kan en sådan politik vara möjlig? Hur kan svenskarna förmås att acceptera en så destruktiv utveckling? Det är vad detta kapitel ska handla om – hur makten över orden kunnat styra tankar, forma attityder och generera önskvärda beteenden. Mot våra egna intressen.

Den demografiska utvecklingen är ju resultat av inte bara en massinvandring utan än mer av en låg nativitet bland svenskar. Bidragande till denna utveckling är föreställningar om fri sex och abort som preventivmedel, tillfälliga förbindelser och samboförhållanden, radikalfeminism och hbt-propaganda. Raserandet av familjen.

Slaven som älskar sina bojor. Medborgare som agerar sina egna åsiktspoliser – det perfekta förtrycket!

– – –

PS

Tabloid-nyheter: ”knutpunktare” har nu värvats i både Skåne och Stockholm, för 2014 års tabloid.

Se vidare här.

DISKUTERA:

Andra faktorer som ligger bakom den låga nativiteten i Sverige?