• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Nationaldag

”AKD” – Alla Kulturers Dag”. Så kan man nu kalla Sveriges nationaldagsfirande. De flesta av oss känner väl igen det: hur ”nysvenskar” denna dag sätts i centrum för massmedia.

Snart kunde konstateras att denna 6 juni 2013, fick en form av rivstart. I Sveriges Radio gick på förmiddagen en sändning om svenskhet där inte en enda etnisk svensk fick deltaga, bara olika varianter av invandrare.

Politiskt stod delar av tyckarpanelen längre ut än t.o.m. Erik Ullenhag. Denne hade föreslagit att den utlänning som lärt sig svenska skulle snabbare få svenskt medborgarskap än den utlänning som inte gjort det. Inte bra, tyckte flera av tyckarna.

Samma dag meddelades på nyheterna Cecilia Wikström, svenska och folkpartist i EU, hade fått gehör för ett förslag om att ”ensamkommande flyktingbarn” inte skulle omfattas av Dublinkonventionens regel om att asyl ska sökas i närmaste land. Fortsättningsvis måste Sverige behandla en ansökan från ett sådant ”barn” även om ”barnet” redan passerat andra EU-länder.

SONY DSC

Nationaldagen rätade dock upp sig i riktning mot sundhet och normalitet när brorsan och jag tagit oss till ett firande med sång och musik ute i den vackra naturen, på Öland.

SONY DSC

När vi anlände till Ölands museum i Himmelsberga strålade solen och en lokal musikgrupp framförde svensk musik –  ”Dansen på Svinnsta skär”.

Och nu har vi haft vad många svenskar kommit betrakta som sin verkliga nationaldag: midsommarafton.

Tid att önska

midskudde

Nu är det midsommarafton – årets höjdpunkt för oss svenskar!

Inte bara årets längsta dag – med ljus, värme och kanske bad. Det sägs också att om man lägger rätt prylar under huvudkudden innan man somnar, då kan ens önskningar gå i uppfyllelse.

Jag vet ju en sak som jag önskar: att arbetslösheten i Sverige helt ska försvinna.

Om den önskan skulle gå i uppfyllelse, då skulle också en färsk OECD-rapport – som den tolkats av DN och SVT – gå i uppfyllelse.

Där konstaterades ju att invandringen är lönsam – förutsatt bara att alla invandrare kommer i arbete.

Där tror jag att DN och SVT kan ha rätt. Om bara arbetslösheten försvann…

Det blev en ny film, lagom till midsommarönskandet.

Därmed inte sagt att – även utan arbetslöshet – en massiv invandring vore önskvärd.  

• Varför skulle vi ta in fler människor till ett redan överbefolkat land?

• Varför skulle vi svenskar låta oss bytas ut?

citylopsedel

PS

Det där med att föregivet opartiska ”forskare” ordinerar ökad invandring är inget nytt fenomen.

Kolla t ex här, från den 12 juni 2007.

Landsbygdsfråga

Mer om varg.  Låt mig citera ur webbartikeln ”Miljörörelsen och den globala miljöbluffen”, skriven av Gunnar Jakobsson:

Vargens återinförande till Europas och USAs kulturbygder är resultatet av ett internationellt koordinerat projekt förberett av ett tjugotal offentligt anställda viltbiologer sedan 1973 och att dessa har lobbat in vargskyddet i Bernkonventionen, IUCNs program, (rödlistan) samt USAs och EUs lagstiftning.

Offentligt anställda forskare har lyckats få vargen, ett av jordens allmännaste stora däggdjur, förklarad utrotningshotad och att de systematiskt har förtigit och förnekat historiska fakta om dess skadegörelse och farlighet, har trakasserat kritiker och vilselett beslutsfattare att utfärda strikta skyddsbestämmelser för vargar i bebodda trakter samt predikat regelrätt dyrkan av vargen bland barn och unga.

För dagens miljörörelse är det onda människan själv, …”

”… flytta över kontrollen över användningen av naturresurserna – och därigenom makten över människornas liv – från staterna till miljörörelsen genom FNs miljöprogram UNEP. Rörelsens de facto ledare heter Maurice Strong.”

strong

”Vid Earth Sumit konferensen i Stockholm 1972 institutionaliserades miljön som en statsangelägenhet och miljöorganisationerna som verktyg för bearbetning av beslutsfattare och den allmänna opinionen…

…År 1992 hölls den andra Earth Sumit konferensen i Rio. Även den organiserades, finansierades, leddes och kontrollerades av Maurice Strong.”

”Vargskyddets ursprung

En av environmentalisternas många metoder för att göra bygd till obygd är återinförandet av vargen till de bebodda trakter i USA och Europa varifrån den med stor möda fördrevs för ett sekel sedan på grund av dess outhärdliga skadegörelse och allmänna farlighet

USA: Vargutsättning och vargterror

USAs Endangered Species Act (ESA) of 1973 ändrades 1982 så att experimentella populationer kunde återinföras till arternas historiska utbredningsområden. Detta var den lagliga grunden för USFWS, US federal Fish and Wildlife Service, att i importera vargar från Kanada till Yellowstone nationalpark och från Mexico till Catron County, vilket gjordes 1995-96.

Vargarna förökar sig explosionsartat som vargar gör när de är fredade och har rikligt med mat. De och de likaledes strängt fredade grizzlybjörnarna tvingar nu allt fler boskapsuppfödare att upphöra med sin verksamhet i Idaho, Montana och Wyoming. Stammarna av klövvilt, bl.a. ‘elk’ har sjunkit till en bråkdel av vad den varit och jaktturismen kollapsar.

Boskapsuppfödning och jaktturism är Idahos, Montanas och Wyomings viktigaste näringar. Delstaternas politiska ledare är förtvivlade men vapenlösa mot de starka naturskyddsorganisationerna och de federala naturskyddsmyndigheterna.”

 5stora

”Likadant börjar det nu att se ut i många av EUs medlemsländer däribland Sverige.

Titta bara på Rovdjursföreningen hemsida där det står ‘Vi gör Sverige vildare’. Titta på miljöaktören Rewildering Europes planer på att avfolka delar av Europa och där låta rovdjuren ta över. En miljon hektar har man tänkt avfolka och där låta rovdjuren råda. Detta är ett projekt som WWF stöder. 

Titta bara på Naturskyddsföreningen och WWF, de som startade Projekt Varg på 70-talet. De måste anses direkt ansvariga till den vargcirkus vi har idag men tar inte något som helst ansvar för de lidande som både människor och djur utsatts för. Man motsätter sig och överklagar all form av jakt på varg. Att HM Konungen vill sitta kvar som ordförande för svenska WWF känns som ett hån mot den svenska landsbygdsbefolkningen och samerna.

Titta bara på rätten att överklaga allt miljörelaterat till Förvaltningsrätt och Kammarrätt. Denna rättighet är inlobbad av de globala miljöaktörerna genom Århuskonventionen. De globala miljöaktörernas inflytande över svensk rättsskipning och då i synnerhet Förvaltnings- och Kammarrätt är ju också märkbar i högsta grad.

EU-kommissionens agerande i vargfrågan visar att miljödirektoratets referensram inte är medlemsländernas folk och deras livsmiljö, utan en environmentalistiskt agenda. EUs miljödirektorat och Sveriges miljöförvaltning agerar som en och samma environmentalistiska femte kolonn, tillsammans med våra miljöorganisationer såsom Svenska Naturskyddsföreningen, WWF, Rovdjursföreningen och andra.”

8

Läs mer:

https://janmilld.wordpress.com/2012/06/17/varg/

http://www.janmilld.se/rovdjur/index.html

Våldet segrar?

 

2redsida

Den nya tabloiden blir på en punkt mer kontroversiell än tidigare. Inte i Dalarna, men i Sverige som helhet, bland dem som brukar stöda tabloidprojekten. Möjligen har det fått en och annan att bli tveksam eller hoppa av.  Jag känner dock, att det är något viktigt som vi här har att säga.

Vad jag syftar på är rovdjurspolitiken. Under rubriken ”Paralleller” gör Björn Hammarbäck och jag en gemensam deklaration.  Vi lyfter där fram två moment som går igen i rovdjurspolitiken och invandringspolitiken:

1. Hur de som är mest entusiastiska tenderar att bo så att de själva slipper leva med konsekvenserna av den politik de förespråkar.

2. Hur makthavarna kletar negativa etiketter på kritiker om att vara ”hatare” respektive ”fientliga” eller lida av ”fobi”.

Till detta kan läggas ett tredje moment: hot och våld.

• sverigdemokrater har hela tiden varit utsatta, nu senast Ulf Prytz i Ängelholm – se här och här.

ulf

• detsamma kan gälla jägare med kritik av rovdjurspolitiken.

sven

Ur Jakt & Jägare:

”Jägaren Sven Danielsson gick till brevlådan för att posta kuvertet med betalorder. Då blev han nedslagen.

– Det var tre maskerade personer med basebollträn som gav sig på mig. De sa att jag inte skulle uttala mig emot vargen, säger Sven Danielsson i Jakt & Jägares webbradio.”

Både Ulf och Sven överfölls alltså i närheten av sina hem.

Prytz blev misshandlad av invandrare, senare brändes hans sommarstuga ned. Han beslöt då att lämna sitt förtroendeuppdrag för SD.

Våldet segrade.

pannanfr

 

Våldsbejakande extremism?

vb1

Rapport den 18/6 hade ett inslag om webbsidor med ”våldsbejakande extremism”. Myndighetsföreträdare var bekymrade: ”den svenska extremhögern” har sju gånger fler besökare än riksdagspartiernas.

SVT-Reportern: ”Statens Medieråd har på regeringens uppdrag undersökt öppet våldsbejakande webbsidor, som har sitt ursprung i Sverige…”

Vilka webbsidor är ”extremhöger”? Inräknas där Fria Tider och Avpixlat? Går man efter Expos mall blir det förmodligen så. Senaste nytt från Expo är ju att  Blågula frågor är ”högerextrem” och jag är ”högerextremist”.

Vad gäller ”våldsbejakning” behöver man inte gå längre än till den figur som nu innehar statsministerposten i Sverige. Lyssna 3.10 och 5.20 in på denna film:

Och i samband med förortskravallerna nyligen – med bilbränder och stenkastning på polis – andades åtskilliga journalister en uttrycklig förståelse, för att inte säga att de hyllade våldsverkarna.

Dessa våldsbejakare i pressen borde vara av större intresse för Statens Medieråd.

Läs även:

Dispatch om Expo

Om kriget

vbe2