• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Fred är bättre än krig

syrien

Angår det oss svenskar vad som händer i Syrien?

Ja!

Syrien angår oss på tre sätt:

1.
Som det nu utvecklas där kan det trappas upp och leda till ett världskrig, med kärnvapen. Konsekvenserna av ett sådant når också Sverige. Även om inga bomber skulle landa på svenskt territorium blir följden en avspärrning och problem med livsmedelsförsörjningen.

2.
Konflikten skapar stora flyktingströmmar, varav Sverige i vanlig ordning tvingas ta emot en oproportionerligt stor andel. Utan detta krig – färre flyktingar från Syrien. Och mindre möjligheter för andra araber att bluffa sig till PUT i Sverige.

Jag upphör aldrig att förundras över dessa godister, som vill gälla för att värna flyktingars intressen, men visar så litet intresse för roten till problemet.

3.
Mänskligt lidande. Kriget och terrorn innebär att andra människor skadas eller mister livet, ofta på de mest fasansfulla sätt.

damaskus
Kriget i Syrien har nu pågått i över två år och de s.k. rebellerna har stöd från både Saudiarabien, Qatar, Turkiet och olika västländer. Ändå lyckas man inte knäcka regimen i Damaskus.

Hur förklara detta misslyckande?

Jag tolkar det som att regimen i denna konflikt, förutom en stark militärmakt,  har ett ganska omfattande folkligt stöd.

Hur förklara det stödet?

libyen

Vore jag syrier skulle jag nog vara väl medveten om hur det gick i Libyen efter krossandet av Al-Gathaffi: kaos och förtryck, misär och förföljelse. Syrierna måste känna att de liksom står med ryggen mot väggen, att de inte har annat val än att fortsätta göra motstånd.

Rebellernas återkommande grymheter ger också påminnelser om vad som kan vänta i än större skala efter en seger för dem (grymheter som innefattat att sakta skära halsen av fångar och att kasta ned människor från hustak).

Inte heller i Libyen skulle ”rebellerna” ha kunnat segra utan NATO:s halvårslånga flygbombande. I Syrien har Ryssland hittills kunnat förhindra upprättande av en motsvarande ”flygförbudszon”.

Efter Damaskusregimens stora militära framgångar nyligen skulle kriget snart kunna vara över.

fredsduva

Istället ser USA till att ytterligare förlänga det! Obama har deklarerat att han nu ska pumpa in mer av vapen till ”rebellerna”.  Varför?

Som förevändning uppges att regimsidan ska ha använt kemiska vapen i Syrien.

•  För det första måste USA:s trovärdighet för denna typ av uppgifter vara låg, mot bakgrund av alla lögner som tidigare lanserats, t ex om massförstörelsevapen i Irak och omkullvälta spädbarnskuvöser i Kuwait.

•  För det andra: varför skulle Damaskusregimen ta till kemiska vapen, när man redan är på väg att vinna kriget ändå,  när dessutom USA deklarerat att man där drar en ”röd linje”?

Och är det inte anmärkningsvärt att USA först kan använda Al-Qaida-grupper som förevändning för krig, som i Afghanistan – sedan förse samma typ av grupper med vapen, som i Syrien?

Det finns många informativa filmer om Syrienkriget på Youtube. Här en med David Icke: