• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Iransk TV

satellit

Under det kalla kriget fick vi lära oss att USA representerade ädla värden som frihet och demokrati och att USA:s rustningar skedde bara pga Sovjetunionens  existens.

Nu har denna östliga supermakt imploderat och kvar på scenen fanns bara en supermakt: USA.

Vad hände då? Började USA nedrusta?

Nej, tvärtom!

”Hökar” har kommit till makten i Washington, och de bedriver en politik som ligger i vare sig det amerikanska folkets eller andra folks intresse.

En politik av krig. Som den pensionerade generalen Wesley Clark avslöjat fanns/finns en lista på länder i Asien och Afrika, där USA föresatt sig att byta ut regimerna. Således krigen i Afghanistan och Irak. Således överfallet på först Libyen och nu Syrien. Därnäst står Iran på menyn.

meny
Som alltid i samband med angreppskrig förekommer lögner. Hur få folk att svälja dessa?

Här spelar massmedia en central roll, tydliggjort under såväl  sex månaders bombningar av Libyen som under krigandet i Syrien, vilket nu pågått i över två år.

TV-kamerorna blir här i praktiken lika viktiga som kanoner och granater.

kamerakanon
Precis som etablerade massmedia i USA är likriktade gäller detta i Sverige och andra västländer.  SVT och ”Public service” utgör därvid inget undantag.

Så nitisk har enkelriktningen varit att den omfattat även betalkanaler.  Vare sig ryska RT, iranska Press-TV eller latinamerikanska Telesur har där funnits med.

Däremot har dessa tre kanaler varit möjliga att få in med hjälp av egen parabolantenn. Den som haft tillgång till dessa alternativa kanaler har kunnat få en motbild till den som serverats i västmedia. Beträffande kriget i Syrien har kontrasten blivit påtaglig.

programkontroll

Nu ska vi dock stängas av från tillgång till Press-TV även genom egen parabol.

Det visar sig finnas en instans i Luxemburg som heter ”Intelsat” och som har de tekniska möjligheterna att stänga av. Efter framställan från USA och påtryckningar från Israel kommer Press-TV inte längre att kunna tas in efter den 1 juli.

Iran kommenterar detta här och här.

Deklaration 19 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna:

”Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet, denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.”

På webben finns en del material från Press-TV alltjämt tillgängligt:
http://www.presstv.ir/
http://www.presstv.ir/live.html

Kommer iranierna snart att sända upp en egen satellit,  med eller utan ryskt bistånd?

Risken är stor att ledarna för USrael innan dess kan ha nått sitt mål: ett krig mot Iran.

usrael

Ron Paul om USA:s politik:

Läs mer:

https://janmilld.wordpress.com/2012/05/10/ingen-tv-strejk-tyvarr/

https://janmilld.wordpress.com/2012/03/30/vem-skriver-manus/

https://janmilld.wordpress.com/2011/10/28/krig-sanning-och-logn/

https://janmilld.wordpress.com/2011/08/22/pa-nato-menyn/

http://expo.se/2011/forintelsefornekelse-och-antisemitisk-i-iranska-statsmedier_3669.html