• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Samtal om ras

Nu på svenska: A Conversation about Race

Meddelande från en av mina bloggläsare:

Jag skriver kort för att informera om ett litet projekt jag jobbat med de senaste veckorna och äntligen rott i land.

”Rasismen” är ju det förmodligen mest centrala begreppet i den moderna västerländska samhällskulturen. Lite tillspetsat är ingen allmän diskussion i ämnet komplett utan Craig Bodekers enastående och uppmärksammade dokumentär A Conversation about Race från 2008. Jag har med hans tillåtelse textat filmen (ca 1 tim.) på svenska, och erbjuder den på den lättmemorerade adressen:

http://www.rasism.info

Filmen består till stor del av korta intervjuer med rasismens trosbekännare; vanliga människor som tror på rasismen som fenomen ungefär såsom de styrande definierat det.Genom dessa intervjuer påvisar Bodeker alla de motsägelser, den dubbelmoral och det hyckleri som genomsyrar hela föreställningen om det rasistiska vita samhället.

Filmen är inte speciellt ”radikal” eller kontroversiell bortom det faktum att han så effektivt demaskerar rasismföreställningen för vad den är – ett konstruerat instrument för att förtrycka och tysta majoritetsbefolkningen.

Därför kan filmen med fördel visas för alla som inte är direkt övertygade nationalister. För oss andra kan filmen vässa argumentationen och vara en stärkande vitamininjektion.

Så med detta sagt hoppas jag att alla som uppskattar filmen och vill hjälpa till att sprida den, rekommendera den och använda den som det verktyg den är menad som.

convrace