• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Avpixlat, Expo, mm

tv4

Häromdagen hade TV-nyheterna ett inslag om Kent Ekeroth, som uppgav ha hamnat i ”blåsväder” genom att till Avpixlat-redaktionen ha lagt synpunkter på  Axpixlat.  Avslöjande i Aftonbladet!

avslojat
En sakkunnig från Expo, Alex Bengtsson, kunde intyga att Avpixlat var en klart ”rasistisk” webbsida, eftersom i kommentarsfälten där förekom invandringskritiska åsikter. Med denna webbsida hade SD-riksdagsmannen haft kontakt, och se där: en koppling!

Blåsvädret var därmed ett faktum, utifrån den måttstock som redaktionerna på kvällspressen och svensk TV håller sig med.

expoalex
Det hela känns bekant.

Tidigare hamnade SD Björn Söder i ”blåsväder”, genom en icke-nyhet kring Husbybadet.

Går vi tillbaka till mitten av 90-talet kunde Expo rapportera om ett ”hemligt nätvärk” av lobbyarbetande invandringskritiker. Där lades det olika grupper av invandringskritiker till last att vi samverkat, eller i varje fall känt till varandras existens. Det räckte till tre helsidor i Expressen.

Nyligen var jag på väg att sända Axpixlat-redaktionen ett mejl för att tipsa om min film ”Om bara”.  En film, bra nog för att förtjäna mer än 200 besökare. Med Avpixlats hjälp skulle tittarsiffrorna ha kunnat gå i höjden.

Kanske tur att jag hejdade mig.

Tänk om kvällspressen då fått reda på min framställan till Avpixlat – det kunde ha blivit ett blåsväder som heter duga! Enligt de senaste rönen från Expo är jag nämligen ”högerextremist”.

Sakkunnig i detta fall är Jonathan Leman. Titeln ”extremist” tilldelas jag i samband med att Leman ville använda mig som slagträ mot Åke Sandin.

Jonathan Leman

Samma modell tillämpade Leman för två år sedan, då han använde Anders Sundholm som slagträ mot Sverigedemokraterna, hävdande att Sundholm var ”förintelse-förnekare”.

Allt det här har nu blivit självgående.

complex
Den avgående president Eisenhower varnade 1961 för ett militärindustriellt komplex i USA – en farlig kombination av särintressen och makt.

På motsvarande sätt har Expo växt sedan 1995 års ”antifascistiskt nyhetsblad”, initierat av Tobias Hübinette. Idag är det ett företag med muskler: Expo har mycket pengar, många anställda och övriga media ligger för dess fötter.

Även Expo-komplexet har egenintressen. Det behöver en utbredd föreställning om hotet från en farlig ”rasism”, från ”antisemitism” och ”islamofobi”, för att motivera sin existens.

SONY DSC

Fred är bättre än krig

syrien

Angår det oss svenskar vad som händer i Syrien?

Ja!

Syrien angår oss på tre sätt:

1.
Som det nu utvecklas där kan det trappas upp och leda till ett världskrig, med kärnvapen. Konsekvenserna av ett sådant når också Sverige. Även om inga bomber skulle landa på svenskt territorium blir följden en avspärrning och problem med livsmedelsförsörjningen.

2.
Konflikten skapar stora flyktingströmmar, varav Sverige i vanlig ordning tvingas ta emot en oproportionerligt stor andel. Utan detta krig – färre flyktingar från Syrien. Och mindre möjligheter för andra araber att bluffa sig till PUT i Sverige.

Jag upphör aldrig att förundras över dessa godister, som vill gälla för att värna flyktingars intressen, men visar så litet intresse för roten till problemet.

3.
Mänskligt lidande. Kriget och terrorn innebär att andra människor skadas eller mister livet, ofta på de mest fasansfulla sätt.

damaskus
Kriget i Syrien har nu pågått i över två år och de s.k. rebellerna har stöd från både Saudiarabien, Qatar, Turkiet och olika västländer. Ändå lyckas man inte knäcka regimen i Damaskus.

Hur förklara detta misslyckande?

Jag tolkar det som att regimen i denna konflikt, förutom en stark militärmakt,  har ett ganska omfattande folkligt stöd.

Hur förklara det stödet?

libyen

Vore jag syrier skulle jag nog vara väl medveten om hur det gick i Libyen efter krossandet av Al-Gathaffi: kaos och förtryck, misär och förföljelse. Syrierna måste känna att de liksom står med ryggen mot väggen, att de inte har annat val än att fortsätta göra motstånd.

Rebellernas återkommande grymheter ger också påminnelser om vad som kan vänta i än större skala efter en seger för dem (grymheter som innefattat att sakta skära halsen av fångar och att kasta ned människor från hustak).

Inte heller i Libyen skulle ”rebellerna” ha kunnat segra utan NATO:s halvårslånga flygbombande. I Syrien har Ryssland hittills kunnat förhindra upprättande av en motsvarande ”flygförbudszon”.

Efter Damaskusregimens stora militära framgångar nyligen skulle kriget snart kunna vara över.

fredsduva

Istället ser USA till att ytterligare förlänga det! Obama har deklarerat att han nu ska pumpa in mer av vapen till ”rebellerna”.  Varför?

Som förevändning uppges att regimsidan ska ha använt kemiska vapen i Syrien.

•  För det första måste USA:s trovärdighet för denna typ av uppgifter vara låg, mot bakgrund av alla lögner som tidigare lanserats, t ex om massförstörelsevapen i Irak och omkullvälta spädbarnskuvöser i Kuwait.

•  För det andra: varför skulle Damaskusregimen ta till kemiska vapen, när man redan är på väg att vinna kriget ändå,  när dessutom USA deklarerat att man där drar en ”röd linje”?

Och är det inte anmärkningsvärt att USA först kan använda Al-Qaida-grupper som förevändning för krig, som i Afghanistan – sedan förse samma typ av grupper med vapen, som i Syrien?

Det finns många informativa filmer om Syrienkriget på Youtube. Här en med David Icke:

Siljan runt?

siljan
Tidigare skrev jag om att jag, som ett led i min hälsomässiga comeback, hade planer på att cykla Siljan runt. Det är ju ett företag som kräver en del organiserande och ekonomiska satsningar, då det förutsätter flera övernattningar. Dessutom ligger jag efter med arbetet i trädgården och kåken. Så det blir nog inte av i år.

oresjon

Däremot har jag redan cyklat en annan sjö runt – Oresjön. En sträcka på 2 mil i kuperad terräng. Dessutom än vända från Furudal till Boda Kyrkby – en sträcka på nära 5 mil fram och åter.

Cyklingar som jag gjort i samband med utdelande av den nya tabloiden.  Det känns bra för både kropp och själ. Precis som tidigare.

Ett raktigenom ideellt arbete.  Extra bra känns det i vetskap om att ungefär samtidigt andra sverigevänner runtom i landet ägnar sig åt samma sak!

morkt

Mindre bra känns att Transportstyrelsen nu, efter inrådan av läkare, drar mitt körkort.

Visserligen är jag sedan länge cykelentusiast, men på längre sträckor, vid dåligt väder och när man ska transportera prylar förslår inte cykel. Som boende i glesbygd är jag beroende av bil.

Så vad göra?

flakmoppe

epa

Ska jag investera i en flakmoped eller en ”Epa-traktor”?

Det skulle framtvinga ständiga omkörningar på smala vägar och verkligen gå ut över trafiksäkerheten…

Idag beställde jag i alla fall ett nytt id-kort på banken.

kattungen

Iransk TV

satellit

Under det kalla kriget fick vi lära oss att USA representerade ädla värden som frihet och demokrati och att USA:s rustningar skedde bara pga Sovjetunionens  existens.

Nu har denna östliga supermakt imploderat och kvar på scenen fanns bara en supermakt: USA.

Vad hände då? Började USA nedrusta?

Nej, tvärtom!

”Hökar” har kommit till makten i Washington, och de bedriver en politik som ligger i vare sig det amerikanska folkets eller andra folks intresse.

En politik av krig. Som den pensionerade generalen Wesley Clark avslöjat fanns/finns en lista på länder i Asien och Afrika, där USA föresatt sig att byta ut regimerna. Således krigen i Afghanistan och Irak. Således överfallet på först Libyen och nu Syrien. Därnäst står Iran på menyn.

meny
Som alltid i samband med angreppskrig förekommer lögner. Hur få folk att svälja dessa?

Här spelar massmedia en central roll, tydliggjort under såväl  sex månaders bombningar av Libyen som under krigandet i Syrien, vilket nu pågått i över två år.

TV-kamerorna blir här i praktiken lika viktiga som kanoner och granater.

kamerakanon
Precis som etablerade massmedia i USA är likriktade gäller detta i Sverige och andra västländer.  SVT och ”Public service” utgör därvid inget undantag.

Så nitisk har enkelriktningen varit att den omfattat även betalkanaler.  Vare sig ryska RT, iranska Press-TV eller latinamerikanska Telesur har där funnits med.

Däremot har dessa tre kanaler varit möjliga att få in med hjälp av egen parabolantenn. Den som haft tillgång till dessa alternativa kanaler har kunnat få en motbild till den som serverats i västmedia. Beträffande kriget i Syrien har kontrasten blivit påtaglig.

programkontroll

Nu ska vi dock stängas av från tillgång till Press-TV även genom egen parabol.

Det visar sig finnas en instans i Luxemburg som heter ”Intelsat” och som har de tekniska möjligheterna att stänga av. Efter framställan från USA och påtryckningar från Israel kommer Press-TV inte längre att kunna tas in efter den 1 juli.

Iran kommenterar detta här och här.

Deklaration 19 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna:

”Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet, denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.”

På webben finns en del material från Press-TV alltjämt tillgängligt:
http://www.presstv.ir/
http://www.presstv.ir/live.html

Kommer iranierna snart att sända upp en egen satellit,  med eller utan ryskt bistånd?

Risken är stor att ledarna för USrael innan dess kan ha nått sitt mål: ett krig mot Iran.

usrael

Ron Paul om USA:s politik:

Läs mer:

https://janmilld.wordpress.com/2012/05/10/ingen-tv-strejk-tyvarr/

https://janmilld.wordpress.com/2012/03/30/vem-skriver-manus/

https://janmilld.wordpress.com/2011/10/28/krig-sanning-och-logn/

https://janmilld.wordpress.com/2011/08/22/pa-nato-menyn/

http://expo.se/2011/forintelsefornekelse-och-antisemitisk-i-iranska-statsmedier_3669.html

Samtal om ras

Nu på svenska: A Conversation about Race

Meddelande från en av mina bloggläsare:

Jag skriver kort för att informera om ett litet projekt jag jobbat med de senaste veckorna och äntligen rott i land.

”Rasismen” är ju det förmodligen mest centrala begreppet i den moderna västerländska samhällskulturen. Lite tillspetsat är ingen allmän diskussion i ämnet komplett utan Craig Bodekers enastående och uppmärksammade dokumentär A Conversation about Race från 2008. Jag har med hans tillåtelse textat filmen (ca 1 tim.) på svenska, och erbjuder den på den lättmemorerade adressen:

http://www.rasism.info

Filmen består till stor del av korta intervjuer med rasismens trosbekännare; vanliga människor som tror på rasismen som fenomen ungefär såsom de styrande definierat det.Genom dessa intervjuer påvisar Bodeker alla de motsägelser, den dubbelmoral och det hyckleri som genomsyrar hela föreställningen om det rasistiska vita samhället.

Filmen är inte speciellt ”radikal” eller kontroversiell bortom det faktum att han så effektivt demaskerar rasismföreställningen för vad den är – ett konstruerat instrument för att förtrycka och tysta majoritetsbefolkningen.

Därför kan filmen med fördel visas för alla som inte är direkt övertygade nationalister. För oss andra kan filmen vässa argumentationen och vara en stärkande vitamininjektion.

Så med detta sagt hoppas jag att alla som uppskattar filmen och vill hjälpa till att sprida den, rekommendera den och använda den som det verktyg den är menad som.

convrace