• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Tabloiden trycks nu!

3media

 Årets tabloid är nu under tryckning. I sista stund gjordes några uppdateringar på sidorna 3 och 7.

Den nya tabloiden beräknas komma från tryckeriet kanske redan under denna vecka.

Vi landade på 50.000 exemplar i upplaga, vilket gjorde att det blev billigare än planerat. Därigenom blir det direkt en ekonomisk grundplåt till ytterligare en tabloid. Denna  planeras för år 2014.

Det original som nu går i tryck kan i sin helhet tankas ned här.

7eu

Vill du också deltaga i utdelandet av årets tabloid? Skriv då till: red@svic.se

Vill du bidraga till att möjliggöra 2014 års tabloid? Sätt in ett tabloidbidrag på plusgiro 80 73 30 – 6.