• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Busungar?

WEB_INRIKES

Kan vi tillåta oss att skoja om bilbrännandet och stenkastandet?

I praktiken har vi redan Jerzy Sarnecki – ett enda stort skämt.  Av massmedia flitigt anlitad som ”kriminolog”.

 sthbob

 Jerzy Sarnecki har förnekat brottslighetens omfattning, han har också bagatelliserat enskilda händelser, som beskjutningen av polishuset i Södertälje 2005: den utfördes av ”buspojkar”. Detsamma gällde bilbränder i Söderhamn 2009:  Jerzy Sarnecki betecknade dem som ”busbränder”.

Sarnecki ger mig uppslag till detta montage om Emil i Lönneberga, förflyttad till ”förorten”.

 emilbus

 Dessa aktiviteter i ”förorten” har för övrigt givit en ny innebörd åt begreppet ”polisjakt”: här handlar det inte längre om att polisen jagar kriminella, utan om att kriminella jagar poliser.

dialog

brunne

Läs mer

Stockholms-Bob

Brottsmönster

Svensk historia: Revolter och kravaller

Sarneckis matematik

Skammens vecka