• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Återvändsgränd

deadend

Bilbrännandet och polishatandet inbjuder till många reflexioner.

Låg intelligens

Ligger en förklaring till vad som sker i låg intelligens hos många av dem som invandrat till Sverige under de senaste decennierna?

Inte omedelbart.  Vad som direkt triggar all svenskfientlighet är den propaganda som så länge pågått mot oss svenskar, vår kultur och vårt samhälle. Hur egentligen kunna förvänta sig något annat? Om inte vi svenskar hyser aktning för oss själva, varför skulle andra göra det?

Men indirekt spelar den låga intelligensen en roll. När stenkastarna själva hänvisar till sin ”frustration”, så syftar de på – förutom att de saknar lokal – att de inte har något att göra. De har inga arbeten att gå till.  Vilket leder till nästa fråga: hur kommer det sig?

 Jag ser här två moment:

• Sverige har inte längre gott om okvalificerade arbetsuppgifter, arbetsmarknaden ser inte ut som den gjorde på 1970-talet.

 • Stenkastarna gör dåligt ifrån sig i skolan. Med dåliga betyg blir det svårare att hävda sig på arbetsmarknaden.

De svaga skolprestationerna har samband med låg intelligens.

Extrem generositet

Sverige har varit extremt generöst med bidrag och diverse stödinsatser till invandrare. Ändå denna reaktion!

Är inte det anmärkningsvärt?

 I partiledaredebatten var 7-klöverns unisona budskap: mer resurser och ökade satsningar på skolor i invandrartäta skolor. Men ända sedan 1990-talet har just detta skett. Invandrartäta skolor får redan mycket mer resurser än andra skolor.

skoladiagram

Ur boken ”Exit folkhemssverige”:

”Åren 1992 – 95 var t ex den årliga genomsnittskostnaden per elev på låg- och mellanstadiet i Stockholm generellt 16 700 kronor, men i de utsatta områdena 25 500 kronor. På högstadiet var motsvarande siffror 23 276 respektive 39 200.”

”Snedfördelningen av resurser blir särskilt uppenbar, när differenserna uppträder inom samma kommun, som fallet är t ex i Botkyrka. 1999 hade Kassmyraskolan i Södra Botkyrka 442 elever, varav 10% var invandrare. Skolan hade en budget på 21,6 mkr och drygt 6 lärare per hundra elever. Fittjaskolan i Norra Botkyrka hade ungefär lika många elever, varav 98% var invandrare. Den hade 34,1 mkr i budgeten och 12 lärare per hundra elever.”

Till invandrartäta skolor ska sändas de bästa lärarna förklarar nu Stefan Löfvén, precis som tidigare Mona Sahlin. Och de elever som de ska undervisa vill inte lära sig, vill överhuvudtaget inte gå i skolan. Sjukt blir det, och dessutom utsiktslöst. Samhället kan där satsa hur mycket som helst – det förblir verkningslöst, så länge eleverna själva saknar motivation och kapacitet.

slurp 

På tal om resurser.

 Vad kommer alla bränder och all förstörelse under den senaste veckan att kosta? Och varifrån ska pengarna tas – vem kommer att betala?

Inte lär det bli stenkastarna, och inte heller deras föräldrar.

Bilförsäkringar kommer rimligen att bli dyrare, i varje fall om man bor i ”utsatta” områden.

Kanske kommer äldre begagnade bilar att bli mer efterfrågade än tidigare – bilar som man kan mista utan att det betyder en alltför svår ekonomisk smäll.

 

WEB_INRIKES

Sammanfattningsvis kan konstateras att 7-klövern hamnat i en återvändsgränd, med sin invandringspolitik. Det spelar absolut ingen roll hur mycket man vräker in av ytterligare skattemedel på ”integration” – det kommer ändå inte att kunna lyckas. 

Mer av hittillsvarande politik betyder bara mer av ”frustration”.

deadend

 Det finns nu endast en utväg. Den är att utan omsvep erkänna att man gjort fel, och att helt lägga om kursen i invandringspolitiken.

Vad som konkret krävs skisserades bra av Kenneth Sandberg nyligen i ett mejl:

ks

 ”Det som krävs för att ge Sverige en chans att överleva är:

  •  Ett omedelbart stopp för ‘flykting’- och anhöriginvandring. Ett moratorium som ska gälla tills vårt land återhämtat sig från senare decenniers massinvandring.

 Återinförande av kontrollen vid Sveriges gränser. Omförhandling/uppsägning av Schengenavtalet.

 Utvisning av kriminella och personer som uppehåller sig illegalt i Sverige.

 Repatriering av personer som antingen invandrat på falska grunder eller uppvisar frånvaron av vilja och ambition att bidra till sin egen försörjning och samhällets positiva utveckling.

 Återvandringsprogram innebärande ekonomiskt och praktiskt stöd för invandrare som frivilligt väljer att återvända till sina hemländer.

 Stopp för all den positiva särbehandling av ‘nysvenskar’ som sker på bekostnad av välfärden för här födda och sedan generationer arbetande och skattebetalande svenskar.”

 

stege

Läs mer:

Svensk historia: Revolter och kravaller

Skammens vecka

 

Orättvisereform

Som Björn Söder påpekar i sitt starka riksdagsanförande kommer inga avgifter att kunna utkrävas överhuvudtaget av de id- lösa utlänningar som struntar i att betala för vård. Även bortsett från detta ligger en djup orättvisa i att de ska betala mindre än svenskar.

Som Ingrid Carlqvist påpekat i Dispatch finns här en latent rasism, då varje person med mörkt utseende i princip kan lura till sig samma fria vård, något som inte gäller personer med etniskt svenskt utseende.

Den förestående tabloiden ger möjlighet att nå ut till svenska folket med information om galenskaperna. Hela sidan 4 ägnas åt riksdagens aktuella orättvisereform.

4vard

Tabloiderna

Sidan 4