• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Om kriget

forsvar 

Ur skriften ”Om kriget kommer” från 1961:

Varje angrepp mot rikets frihet och självständighet skall mötas med vapen. Varje meddelande att motståndet skall uppges är falskt. Sverige vill försvara sig, kan försvara sig och skall försvara sig”.

”Motstånd skall göras ständigt och i alla lägen. Det är på dig det beror – Din insats, Din beslutsamhet, Din vilja att överleva. Vi ger aldrig upp!” 

”Att aktivt deltaga i motståndsrörelsen kräver mod och goda nerver. …Ge inte fienden något som helst bistånd utöver humanitär hjälp. Avstå från personligt umgänge med honom. Lämna inte upplysningar om det svenska totalförsvaret. Delta inte i propaganda mot Sverige. Motarbeta den i stället.

Det är landsförräderi att gå fienden tillhanda!”

kriget-skrift

52 år senare kom kriget.

Från Merit Wagers blogg den 20 maj 2013:

”Ur Brottsbalken (1962:700):

16 kap. Om brott mot allmän ordning

1 § Stör folksamling allmän ordning genom att ådagalägga uppsåt att med förenat våld sätta sig upp mot myndighet eller eljest framtvinga eller hindra viss åtgärd och skingrar den sig ej på myndighets befallning, dömes för upplopp, anstiftare och anförare till fängelse i högst fyra år och annan deltagare i folksamlingens förehavande till böter eller fängelse i högst två år….”

”En vän på Facebook skrev:

Tänk om samhället för en gångs skull svarade på det sätt som det anklagas för att göra, dvs med det våld som situationen kräver! Inga dialog-poliser, ingen grillning eller liknande, utan in och lösa uppgiften med det våld som krävs. Tårgas och gummikulor om det behövs. De ansvariga grips och ställs inför rätta. Och skadestånd ska utdömas. .. Och dra för djävulen in alla bidrag till föreningar som inte samarbetar med ‘det svenska civilsamhället’!”

”Lagen gäller … lika för alla. Den gäller oavsett vilken bakgrund brottslingarna har, hur illa de än mår, vilka trauman de än har, vilket land de än kommer ifrån, vilken hårfärg de än har och vad de än anser om hur det svenska samhället behandlar dem.”

sthbrander

Kan krig vinnas genom att ständigt bara slå till reträtt?

Ur Dispatch International nr 21, i maj 2013:

”Kvällen efter att fyra poliser skadades – en av dem blev svårt misshandlad – i Stockholmsförorten Husby, framträder en talesman för närpolisen i tv och låter en muslim beskylla polisen för mord, utan att säga emot.”

”Istället för att säga att den svenska polisen givetvis inte begår mord, nöjer sig polismannen med att ödmjukt säga att saken nu undersöks. Och sannerligen om inte polisen också har lämnat in en anmälan mot poliser som i stridens hetta har använt ‘rasistiska’ uttryck mot upploppsmakarna. Det kan antagligen förklara med att de sett hur vandalerna har uppfört sig.

Men i den svenska pressen är problemet inte vandalerna och angriparna. Dagen efter det att upploppet började i Husby, hade den svenska pressen fullt upp med att kritisera polisen och det svenska samhället, som inte har löst de ‘sociala problemen’…  kan ansvaret nämligen inte ligga hos lagbrytarna, utan måste skyllas på att svenskarna har behandlat dem dåligt.”

”De svenska oroligheterna har nu nått en sådan dimension och en sådan grad av koordination att de omöjligt kan vara spontana. när denna generalstab dagen efter de första våldsamheterna i Husby förstår att det officiella Sveriges reaktion är bortförklaringar, ursäkter, beklaganden och allmän reträtt, ... Helt logiskt bredde offensiven ut sig till Tensta, Kista och Rinkeby 21 maj, med bomber och bränder.

När fienden har dragit sig tillbaka ger man till angrepp – det har genom tusentals år varit elementär kunskap för militärteoretiker. Men denna insikt har ännu inte nått Sverige.

Det har heller inte gått upp för landets ledare att intifadan förebådar det slutliga sammanbrottet för svensk invandringspolitik…”

Från och med nu gäller krigets logik.”

vbst

 Läs mer

Lågintensivt krig

Psykförsvaret

SD: utlys undantagstillstånd!

 

Lyckligare lottad?

lyckligare

 

bscitat