• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Skylla vem?

megafon

 Först kravaller i Husby, sedan står stora delar av Stockholm i lågor. Hur förklara detta?  Var ligger ansvaret?

1. Ett primärt ansvar ligger självfallet på dem som förstör och skadar andra människor.

2. Ett medansvar hamnar också hos dem som befinner sig på plats och hindrar polisens arbete.

3. Ett medansvar hamnar vidare hos dem som hyser förståelse för våldsverkarna och ylar med dem i deras polishat.

Den första av dessa grupper utgörs, vad jag kunnat uppfatta, helt av personer med utländsk bakgrund. Detsamma lär i huvudsak gälla för de andra två grupperna.

 bilbrand

Åtminstone två distinktioner bör dock göras:

• Invandrare i allmänhet bär inget särskilt ansvar för våldsutvecklingen.

• Å andra sidan finns en hel del svenskar som gör det – ja, dit kan räknas tongivande både politiker och mediafolk.

cl

Carl Lundström hade en tankeväckande text på Fria Tider den 22 maj. Han skriver bl.a:

”För att skapa en brottslig pöbel behövs en moralisk ursäkt och för den behövs det uppviglare. Ursäkten kan vara dålig men den behövs och en skicklig uppviglare måste bygga upp ett ‘ressentiment’ under lång tid innan en gnista kan få krutet att tända. Och ressentiment mot Sverige och svenskarna har den sittande svenska överheten bjudit på i överflöd.

Invandrare i Sverige blir dagligen informerade om hur viktiga de är jämfört med svenskarna. Dessutom får de höra att svenskarna är smygrasister som lismar medan de i själva verket hindrar invandrare från att få arbete och lyckas i livet. 

De får höra att genom Förintelsen i kombination med malm- och transittrafiken under andra världskriget är de äldre svenskarna medskyldiga till oerhörda massmord. Om de yngre svenskarna inte hålls i tukt och förmaning kan det alltså sluta med gaskammare och inget våld kan vara för grovt för att hindra detta.

Att de historiska bedrifter svenskarna kan hänvisa till är gamla och vedervärdiga – det säger t.o.m. deras egna museiguider. Deras kultur är tråkig, det tycker de själva också. Och sitt välstånd har svenskarna fått genom att profitera på andras krig och genom att utnyttja invandrare till arbeten som de är för lata att göra själva.

Inte konstigt, tycker invandrarna, att svenskarnas egna valda politiker alltid tar parti för invandrare när det är gruff mellan dem och svenskar. Inte undra på att svenskarnas armé övar för att underkuva svenskar, som är oroliga för jihadister, istället för att öva på att underkuva jihadister, som armén gör därhemma. Svenskarna skäms över sig själva, och de har uppenbarligen anledning. De borde ju veta. Ministrarna kallar den äldre generationen för ‘köttberg’ och rektorerna säger att ‘invandrarbarnen är Sveriges framtid’. Så flytta på er! Nu har vi växt upp. Varför skall vi respektera er, när ni själva inte gör det?

För det fjärde: En pöbel utan verklig moralisk rätt är trots allt svår att uppvigla, om luntandet och våldet kan få negativa konsekvenser för den enskilde. Även unga invandrare i Husby tänker på konsekvenserna av sitt handlande. Och konsekvenserna, dem vet man inget om förrän efteråt. Men det finns ett sätt att bedöma: Man kan se på hur det gick för föregångarna, pionjärerna så att säga. Har de som tidigare begått brott av politiska eller halvpolitiska skäl blivit hårt straffade eller utvisade? Här ger historien lugnande besked. Brott som överheten gillar skall man inte dra sig för att begå. Från vissa brott kan man bli förlåten ganska omgående och en del lönar sig.”

husbykrav

Svenska poliser kläms nu från flera håll:

• På fältet riskerar de livet, genom risken att träffas av gatstenar eller annat, från personer som inget hellre vill än att döda en polis. Flera poliser har redan skadats.

• Våldsverkarna kan gömma sig i folksamlingar både före och efter ett utfall, de kan också påräkna hjälp från andra vid polisgripanden.

• Efter ingripanden kritiseras polisen med automatik för övervåld, från både journalister och boende i ”förorten”.

 Hur skulle du eller jag då reagera, om vi vore poliser? Vi skulle naturligtvis ta ett antal steg tillbaka, och känna: varför riskera mitt eget liv och sedan bara få skit för det?

Just sådan verkar reaktionen nu också ha blivit. Polisens strategi är att ”göra så lite som möjligt”.

Kanske är det stadiet nu passerat, där det ska läggas på polisen att försöka hantera en situation, som den nu uppkomna. Jag tror att SDU har rätt, när man förespråkar insättandet av militärpolis.

Det bör kombineras med kännbara konsekvenser för de mest aktiva våldsfigurerna, och deras familjer.

 ism

Här finns en del uppslag att hämta från Frankrike, i denna text från Inger-Siv Mattson, brev till Kjell Albin Abrahamsson på SR:

”I tisdagens  Ring P1 påstod Kjell Albin Abrahamsson att  kravallerna i Husby var en ‘unik händelse.’  Antingen beror detta påstående på okunnighet eller är en eftergift till den politiska korrekthet som ersatt saklighet och opartiskhet i public-serviceradion så fort det gäller invandring och mångkultur.

Har programledaren verkligen inte hört talas om alla tidigare upplopp med bilbränning, nerbrända skol-, daghem- och fritidsgårdar, stenkastning mot polis och räddningstjänst mm mm i Malmö/Rosengård/Herrgården/Seved,  Södertälje/Ronna, Göteborg/Hammarkullen/ Bergsjön, Uppsala/Gottsunda, Stockholm/Tensta/Rinkeby med flera områden med s k ‘sammansatt befolkningsstruktur.’ ? 

I sin egenskap av utrikeskorrespondent borde hr Abrahamsson dessutom känna till upploppen i Paris förorter – bl a Clichy-sous-Bois – som  2005 snabbt spred sig till flera andra franska städer som Cannes, Le Havre, Rouen m fl.  

Upprepade kravaller har även ägt rum i Storbritannien – i bl a Birmingham, Manchester, Liverpool och Bradford. Liksom i Nederländerna och Belgien. I Tyskland har bl a och i synnerhet invandrartäta Neukölln i Berlin drabbats – en stadsdel där ‘många ungdomar varken talar riktig tyska eller behärskar sitt modersmål’ som SvD:s reporter Tomas Lundin konstaterade i  SvD den 9 november 2005.

I samma artikel fruktade den f d ordföranden i EU-kommissionen Romano Prodi att ‘det bara var en tidsfråga innan kravaller och gatuvåld bryter ut i italienska städer.’

För några år sedan förutsade  Frankrikes dåvarande Brysselambassadör Christian Lambert  ‘Europas ofrånkomliga självmord.’ ‘Utvecklingen’ har dessvärre gett honom rätt. Någon ‘unik händelse’ är kravallerna i Husby alltså inte!

 fr 

Tillägg för programledarens kännedom

President Chriac  krävde att Frankrikes ledare skulle möta ligisterna genom att vara ‘fasta och trogna Frankrikes värderingar’ och  införde omedelbart undantagstillstånd som förlängdes till tre månader:  Han uppmanade upprorsmakarnas familjerna att ‘utöva sin föräldraauktoritet och ta sitt ansvar för ungdomarna’  samt hotade med sanktioner mot upprorsmakarnas familjer. 

Borgmästaren i en av de värst drabbade förorterna –  Georges Tron –  meddelade att socialt stöd skulle dras in för familjerna till dem som dömts för upplopp i hans kommun.

Nicolas Sarkozy – då inrikesminister –  gav order om att de som dömts för delaktighet i upploppen och inte hade franskt medborgarskap – många befann sig nämligen illegalt i landet – skulle utvisas. Även de som var födda i Frankrike men hade föräldrarnas nationalitet skulle utvisas.  ‘När man har äran att ha ett uppehållstillstånd ska man inte provocera fram urbana oroligheter’. fastslog Sarkozy.

Senare slog han fast att  ‘hederligt folk måste kunna fira /nyår/ utan att förgiftas av en minoritet som vill utså terror genom gangsterfasoner, den starkares rätt och våldsanvändning.’

I Sverige var dåvarande statsminister Göran Persson givetvis kritisk mot de franska åtgärderna. ‘Jag är förvånad över ordvalet, inledningsvis och även fortsättningsvis. Det finns en oförsonlighet i attityden av det slaget att jag inte tror att det leder fram till en dialog. Det finns en berättigad kritik av det franska samhället och den möter man inte med den typen av uttryck som Sarkozy använde.’  Sverige väljer som bekant  alltid ‘en annan väg’ än övriga Europa!”

 gplump

Läs mer:

Skyll inte på invandrarna!

Wager om Husby

.

Ingen lokal

Går det längre att skratta åt denna Lorry-sketch?

Läs även

Rädda Barnen stöder Megafonen

Inga bränder i Blekinge