• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Mått på intelligens

intelligens 

Det som händer i Husby har inget med etnicitet att göra, det är en ”klassfråga” förkunnar nu Göran Greider.

Den tesen väcker ju frågor.

Om det är som Greider hävdar – varför sker detta bara nu och där, att poliser misshandlas och man sätter upp som mål att döda en svensk polis? Så har det väl aldrig varit tidigare i Sverige, att man rutinmässigt bränner upp bilar?

husbypolis

 Konsekvensen av Greiderlinjen blir att inga lärdomar beträffande invandringspolitiken finns att dra av det inträffade. Den kan fortsätta som hittills.

Erik ”myten” Ullenhag intervjuades igen i radion i morse. Vad har han att komma med, annat än en upprepning av redan slitna floskler? 7-klövern har ju haft regeringsmakten i Sverige alltsedan asyl- och anhöriginvandringen från andra världsdelar började ta fart på 1980-talet. Vilka åtgärder skulle den nu kunna vidtaga, som den inte redan prövat?

Vad säger att den fortsättningsvis plötsligt skulle kunna lyckas med vad den under så många år misslyckats med?

”Mer resurser” löd det unisona mantrat under den senaste partiledardebatten i TV. Problemet med den linjen är dubbelt:

A. resurserna är begränsade, behövs till så många olika angelägna ändamål

B. mer resurser löser inte problemen, det blir som att ösa in dem i ett stort svart hål.

svarthal 

Ungdomar i allmänhet har nu svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. I synnerhet gäller detta de som presterat dåligt i skolan – självfallet!

 Och i skolan presterar man dåligt om man ofta frånvarar från lektioner, och när man närvarar i klassrummet mer ägnar sig åt att störa undervisningen än att ta del av den.

Varje individ har ett eget ansvar för hur man gör, men Greider nuddar med sitt resonemang om klass vid något viktigt. Det finns även orsaker på makronivå.

asyls

Där handlar det dock inte bara om klasstillhörighet utan också om just etnicitet.  Den genomsnittliga intelligensnivån i Afrika och arabvärlden är påtagligt lägre än i Sverige. Det blir ett arv som man bär med sig, när man flyttar hit.

kompass

 Husbykravallerna påminner oss om att de politiskt korrekta är utan kompass. De saknar ett recept för att lösa de problem som deras invandringspolitik har skapat.

 Ett minimum borde vara att nu få stopp på vidare problemgenerering.

Och på tal om intelligens: kan ett mått på sådan ses förmågan att ta inryck av verkligheten, lära sig av misstag och lägga om kursen vid behov?

stop

Läs även:

Hatimport

Greider och våldet