• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Schweiz kan!

Nej, jag talar inte om ishockey.

Schweizarna har en fungerande demokrati, med återkommande folkomröstningar – varför skulle då inte även vi svenskar kunna? Åtminstone en gång, åtminstone för att få säga vår mening i en så grundläggande fråga som invandringen!

sicherheit

Ur Fria Tider en 6/5 2013:

Den 9 juni röstar de schweiziska väljarna om ett lagförslag som innebär en skärpning av regelverket för asylinvandring till landet.

I början av sommaren går de schweiziska väljarna återigen till valurnorna för att folkomrösta i en fråga som har med invandring att göra. Denna gång handlar det om skärpta krav för asylinvandring, något som en majoritet av parlamentets ledamöter redan ställt sig bakom.”

”Enligt lagförslaget ska särskilda federala asylanläggningar upprättas som ges långtgående möjligheter att hålla problematiska asylsökare inlåsta under tiden deras asylansökan prövas. På så sätt hoppas man komma till rätta med asylsökare som håller sig undan utvisningsbeslut för att stanna kvar i landet illegalt. 

Den som vill söka asyl ska dessutom först ordna med ett temporärt visum, giltigt i tre månader, innan denne ansöker om asyl. De som inte ordnar med sådant visum i tid kommer att nekas asyl, oavsett asylskäl. Samtidigt försvinner möjligheten att söka asyl på schweiziska ambassader och konsulat utomlands.

Andra förändringar från idag är att tidsfristen för att kunna överklaga ett avvisningsbeslut ska minskas och definitionen av skyddsbehövande skärpas.”

Tidigare har schweizarna röstat om förbud mot byggandet av minareter och om utvisning av kriminella utlänningar. Båda förslagen röstades igenom.

omrostning

Det förslag på folkomröstning i Sverige som vi nu namninsamlar för framgår här.

Via webben kan petitionen undertecknas här.

Namnlistor för insamling  kan printas ut från denna adress.

Fyllda listor kan sändas till: Värmlandsgruppen 14-7, Box 5, 664 21 Grums.

 I den nu förestående tabloiden nämns namninsamlingen på sidan 8:

8baksida