• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Tabloidfilmen

I samband med de två första tabloiderna (vitbokstabloiden och eftervalstabloiden) framställdes denna film, som nu – inför den tredje tabloiden – får ny aktualitet:

Mer om den nu förestående tabloiden här:

http://www.tabloiderna.se

 

Sidan 7:

7eu