• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Mitt land?

I fråga om etnicitet – är det så att svenskar och invandrare har skilda intressen? Kan vi båda säga ”mitt land” om Sverige?

Varje människa har behov av en identitet och en grupptillhörighet, av att kunna känna sig accepterad och höra hemma någonstans.

2intressen
Samtidigt finns här två olika perspektiv.

Ett perspektiv är infödda svenskars – det jag ger uttryck för i filmerna ”Land för svenskar?” och ”Avskaffad homogenitet”.  Vi svenskar vill inte känna att vårt land tas ifrån oss. Kommer vi tillbaka från en utlandsresa vill vi kunna känna att vi återvänt hem. Som infödda svenskar ska vi inte behöva känna oss främmande där vi borde vara ”hemma”.

Därvid begär vi inget annat och inget mer än vad varje folk har rätt att kunna begära.  Varje folk har i princip rätten till ett eget land.

Det handlar också om förändringen av vårt samhälle: takten i denna förändring, och huruvida vi är tillfrågade om den.

Som den sker nu är det utan vårt godkännande. Det är fråga om ett ett rent övergrepp.

Ett moment i detta övergrepp är dels hur det framförallt är invandrare som kommer till tals i massmedia när invandring ska diskuteras, dels hur litet intresse av eller förståelse för svenskars känslor som visas från dessa invandrares sida.

Det andra perspektivet – invandrares – blir mer sammansatt, beroende på flera faktorer:
• kommer han/hon från en närbesläktad kultur?
• hur länge har han/hon varit bosatt i Sverige?
• vilken hållning intar han/hon till det svenska samhället, dess kultur och lagar, till svenskarna?

I praktiken kan det alltså variera kraftigt, från individ till individ.

mittland

Som Erik Almqvists och Soran Ismails konfrontation i Stockholmsnatten för några år sedan påminde oss om, kan här finnas en konflikt.

Hur lösa eller lindra den?

I ovannämnda fall kan jag förstå Almqvists irritation. Även om Ismail tillhör de invandrare som lärt sig bra svenska och klarar sin egen försörjning har han en benägenhet att oavlåtligen hacka på oss svenskar.

Svaret på frågan kan på individnivå ligga i att visa större hänsyn och vara mer varsam.

Politiskt ligger svaret i att inte ha en så omfattande och så främmande invandring som vi erfarit under de senaste decennierna.

Enstaka invandrare, även från främmande kulturer, kan integreras och assimileras. Bli svenskar. Blir det många bildas istället etniska enklaver, och invandrarnas barn kommer att betraktas och betrakta sig själva som annat än svenskar.

Då blir det inte längre fråga om ett samhälle, med en gemensam värdegrund.