• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Åkesson åker utför

Skier
Blev jag förvånad över Jimmie Åkessons utförsåkande?

Ja – såtillvida att det gått så snabbt och skett med sådant eftertryck.  Vem hade kunnat drömma om att någonsin från en sd-ledare få höra att han inte vet om det finns några etniska svenskar?!

Å andra sidan – nej! Tecknen har varit många, och fanns där tidigt.

Jag var ju själv en av dem som på SD:s riksårsmöte 2005 röstade för Jimmie Åkesson som ny partiordförande. Bunkerstyret hade varit så sömnigt och initiativlöst. Efter 10 år med Mikael Jansson som ordförande framstod en förnyelse som nödvändig. I min plädering för Åkesson fick jag ändå med en maning till honom att ”inte smälta in i tapeten”, att inte ha oförarglighet som ledstjärna.

sdtapet

Redan då kan skäl till oro ha funnits på den punkten. Som ordförandekandidat höll Åkesson inget anförande om vad han ville uträtta. Som nyvald ordförande kom han heller inte med någon politisk redovisning.  Jag minns hur hans SDU:are gått omkring med kampanjknappar på amerikanskt valmanér.

Ordförandenomineringen hade föregåtts av att SDU haft en kampanj ”Vägra kallas rasist”, vilken gjorde att Jimmie Åkesson fick medverka i TV och debattera med fp-ledaren Lars Leijonborg. Redan där saknades en problematisering kring innebörden av ”rasism”.

I partistyrelsen hade jag märkt en överdriven känslighet för möjlig kritik från Expo och massmedia för ”kopplingar”: hade någon recenserat en olämplig bok, rekommenderat fel läsning, osv.

Det som stod i kapitel 7 av ”Grundkurs för sverigedemokrater” om Expo-ideologin tycks varken då eller senare ha gjort något intryck på Åkesson-kretsen.

Vid PS-behandlingen av Kenneth Sandbergs och mitt förslag till 33-punktsmanifest kring invandringspolitiken var Åkesson påtagligt ointresserad.

Han delade uppenbarligen pk-synen på ”mänskliga rättigheter”, i stället för att se hur det här samtidigt talas om två helt olika typer av ”rättigheter”.
1. Frihetsrättigheter:  de rättigheter som kan åberopas för alla människor, och som inte kränker någon människas frihet.
2. Sociala rättigheter: även kallat positiva rättigheter, då andra måste göra en aktiv handling för att uppfylla dem.

Parollen ”Sverige är svenskarnas land” fann inget stöd hos Jimmie Åkesson – såtillvida är han möjligen konsekvent, när han idag inte vill ta ställning till om det  överhuvudtaget finns några svenskar.

sdfraga

PS
Nedanstående passus fanns tidigare med i SD:s invandringspolitiska program, under rubriken ”Återvandring och bistånd”, men har nu tagits bort:

”Massinvandringen till Sverige, och frånvaron av en assimileringsprocess, har skapat stora motsättningar och en mängd andra problem i det svenska samhället. För att motverka denna problematik skall invandringen av personer från kulturellt avlägsna länder begränsas till ett minimum.

Om dagens massinvandring får fortsätta kan det dock bli nödvändigt med ett tillfälligt totalstopp för icke västlig invandring, till dess att situationen i landet har blivit så stabil att en restriktiv sverigedemokratisk invandringspolitik kan börja implementeras.”

SDU-bieler
PPS
Till avdelning ”kopplingar” hörde ju också deltagande i Salemmanifestationerna, mot det svenskfientliga våldet. Det gick inte an, eftersom det var fel arrangörer.

Därefter har SDU anordnat egna manifestationer mot det svenskfientliga våldet, men det var inte heller bra. Paula Bieler, den av SD-ledningen stödda motkandidaten till Gustav Kasselstrand som ordförande, har anfört sådana manifestationer som problematiska.

På Newsmill skriver samma Bieler något intressant, mot bakgrund av Åkessons uttalanden i Rosenbergintervjun:

”Svenskar är inte en ‘ras’ (människan har inga raser, biologiskt sätt) så argument om utseende går jag inte med på. Däremot definierar exempelvis wikipedia en nation som: ‘ett kollektiv av människor som förenas av gemensamma faktorer såsom språk, religion, etnicitet, historia, kultur, traditioner och sociala normer’. Här tar de visserligen upp etnicitet, men i takt med globalisering, adoptioner från alla världens hörn och liknande anser jag att denna del sakta börjar spela ut sin roll.”

PPPS
Det finns också en del positivt säga om Jimmie Åkesson. På hans pluskonto kan sättas att han är en skicklig debattör.  Särskilt imponerad blev jag av hur han år 2007 ”mosade” Mona Sahlin!

Det blev totalt fyra filmdelar:

Del 3

Del 4

Del 1

Läs/se även:

Agenda-judar

Kapat parti

Land för svenskar?