• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Opinion om invandring

På uppdrag av en av mina bloggläsare har SKOP gjort en undersökning kring  svensk opinion om invandringen. Frågan löd: ”Anser du att Sverige har tagit emot för många invandrare?”

Här kan jag iofs själv känna en reservation. Vad jag själv vänder mig mot är inte invandring i allmänhet utan probleminvandring: alla på bidrag levande somalier. Alla från Afrika och Västasien, med överrepresentation i våldsbrottslighet. Invandring av andra västeuropér är mindre problematisk än fjärrinvandring av hederskulturister.

Men ska en SKOP-undersökning inte kosta alltför mycket och ska det inte göras alltför komplicerat för de tillfrågade får det väl bli en enkel fråga som den här ställda.

Vilket resultat hade jag kunnat gissa på?

Jo, att

• en viss majoritet skulle svara ja, dvs anse att Sverige nu tagit emot för många invandrare.

• att den opinionen skulle vara större för män än kvinnor.

• större för äldre än för yngre

• större för personer med lägre utbildning och inkomster.

1054 personer bosatta i Sverige i åldern 18 till 84 år har besvarat frågorna, den 26/3 – 8/4.

77% svarade. Ett bortfall på nära en fjärdedel är ganska högt. Så här blev resultatet vad gäller utbildning:

scop1 Mycket markanta skillnader, alltså! Här kan jag se två olika typer av förklaringar.

A.

Frågan var brutalt ställd, vilket särskilt stötte bort intellektuella. Hade frågan formulerats t ex ”Anser du att den mängd invandrare som sökt sig till just Sverige skulle kunna betecknas vara något i överkant?” skulle skillnaden nog blivit mindre.

B.

1. Högutbildade har i snitt högre inkomst och bor bättre – på tryggare avstånd från ”utsatta områden”. Då blir det lättare att vara generös.

2. Med hög utbildning följer att man ofta blivit mer utsatt för åsiktsmässig drill och indoktrinering.

Kanske visar man också större mottaglighet för massmedias propagandister.

x

Överraskande var att skillnaden mellan män och kvinnor var så liten – 50%  respektive 47% ja.

Också överraskande för mig var de så tydliga ålderskillnaderna. För gruppen 75 år och äldre blev det 59% ja, och för gruppen 35-54 år blev siffran 44%.

Här kan jag se två förklaringar: dels har äldre ett annat Sverige att jämföra med, dels har de yngre blivit utsatta för en mer intensiv indoktrinering genom skolsystem och barn-TV-program.

Det visade sig också skilja på storstadsområden respektive icke storstad: 43% respektive 52%.

Beträffande partisympatier blev bilden denna:

scop2 För SD och Mp var det ju vad man kunnat förvänta sig. Mest intressant tycker jag är, mot bakgrund av (M)-regeringens  politik och nära Mp-samarbete, att en klar majoritet av Moderaternas väljare svarade ja.

Tobias Billström borde ha kunnat visa mer råg i ryggen!

Ja-svaren på frågan om Sverige tagit emot för många invandrare kan också tolkas radikalt. Där ligger ju en logik att politiken bör helt läggas om, så att det
a) blir stopp för ytterligare invandring till Sverige
b) sker en återvandring.

Undersökningen som helhet blir, som jag ser det, ytterligare ett argument för att svenska folket nu måste få rösta om den fortsatta invandringspolitiken. Förutsatt att båda sidor får samma möjligheter att göra sig hörda och det finns bara två svarsalternativ blir ju detta den ultimata opinionsmätningen!

omrostning

11 svar

 1. Politiska självmord

  Fall 1: Sosseledningen har som mål att 25% av medlemmarna ska vara utomeuropéer. Hälften av deras väljare tycker att vi har för många invandrare i landet, vill de representeras av Muhammed i riksdagen?
  Fall 2: En majoritet av moderaternas väljare tycker att vi har för många invandrare. Hur reagerar de när Reinfeldt beviljar 100 000 Bevis om Permanent UppehållsTillstånd(PUT) om året och sluter avtal med MP som vill ha fri invandring?
  Fall 3: Så gott som alla sverigedemokratiska väljare tycker att vi har för många invandrare. Snopet för dem att SD vill fortsätta ta emot invandrare och talar allt mindre om invandring och allt mer om allt annat.

  • Har SD-s partiledning och dess företrädare verkligen sagt att dom vill ha fortsatt invandring från Mena länderna?

   Skulle vara av intresse om du har någon källvisning till ditt påstående.

   • Hemsidan för SD, första punkten om invandring är denna: ”Kraftigt begränsad asyl- och anhöriginvandring till en nivå mer lik den som finns i våra grannländer”. I våra grannländer är den största invandrargruppen folk från MENA.
    Den största flyktingströmmen nu kommer från MENA-landet Syrien och är orsakad av att USA/Israel/NATO försöker störta regimen där. Du menar väl inte att SD vill stoppa asylsökande med FN-status som flyktingar från Syrien?

 2. Frågan är om inte ”livets hårda skola” ger bättre kunskaper om sakernas tillstånd idag, än det skämt till akademisk utbildning i kulturmarxism som nej-svararna genomgått.

 3. Orsak – verkan

  Många tror att staten är en outtömlig flod av pengar som bara kommer ur ingenstans. Folk måste bli medvetna om att det är deras egna pengar som slösas upp i de statliga finansieringarna.

  Man kan även ställa följdfrågor:

  1. Anser du att Sverige tar emot för många invandrare som inte kan försörja sig utan måste få sin försörjning av svenska staten?

  2. Om svaret är nej: Hur mycket mer skatt kan du tänka dig att betala för att kunna försörja dessa?

  • I sak har du rätt, men jag betvivlar att något opinionsinstitut skulle åtaga sig ett sådant uppdrag.

   Frågan skull nog också behöva i sig rymma en information eller formuleras hypotetiskt: ”Om bara 50% av utomeuropeiska invandrare i Sverige klarar sin försörjning genom eget förvärvsarbete – har Sverige då tagit emot för många utomeuropeiska invandrare?”

 4. […] Opinion om invandring | Jan Millds blogg. […]

  • Intressant vinkling, som gick mig förbi:
   redan att så mycket som drygt var fjärde (27%) akademiker anser att Sverige tagit emot för många invandrare kan ju ses som anmärkningsvärt!

   SD låg i senaste opinionsmätningen kring 10%.

 5. Det intressanta för svenskar är vad svenskar anser i frågan. Det framgår inte från ovanstående typ av undersökningar där en stor andel är utlänningar som svarar. Ju fler som strömmar in, ju sämre resultat till svenskarnas fördel.

  Det är ytterst viktigt att inte blanda ihop korten utan se klart på de faktiska förhållandena som råder. För svenskar i svenskarnas land Sverige så måste vårt eget folks vilja vara det verkligt intressanta och vägledande!

  • ”Det intressanta för svenskar är vad svenskar anser i frågan. Det framgår inte från ovanstående typ av undersökningar…”

   SDs gallupresultat borde väl återspegla det någorlunda…Det var väl vid tidpunkten överväldigande icke-invandrare i partiet ?

 6. Man är tvungen att stoppa massinvandringen omedelbart och utvisa varenda en som vistas i Sverige på olagliga grunder utan asylskäl,id-handlingar,illegala alla som inte är riktiga flyktingar.
  De kan hjälpas i sina hemländer eller närområde.
  Det är hur enkelt som helst om man värnar om Sverige och det egna folket.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: