• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Ny tabloid!

framsidan

Under den senaste veckan har jag arbetat fram ett första utkast till en ny tabloid. Pdf-filerna kan tankas ned här: www.tabloiderna.se.

Den nya tabloiden ska alltså ha namnet ”Lägg om kursen!” och ska puffa för den pågående namninsamlingen. Tabloiden blir ett samarbete med Björn Hammarbäck och som utgivare står SVIC – Sverige i Centrum.

Är det nya projektet realistiskt?

Kommer vi att få in tillräckligt med bidrag för att gå i land med en tryckning?

Kommer tillräckligt många sverigevänner att anmäla intresse för att deltaga i utdelningsarbetet?

Det är naturligtvis i nuläget en öppen fråga, men vi satsar s.a.s. framåt.

Drygt 30.000 kronor finns kvar från tidigare tabloidverksamhet, som ett startkapital. Ytterligare ca 40.000 kr kommer nog att behövas.

Det är ju så att vi kommer ned i kostnad per exemplar först med en hög upplaga. Mindre än 100.000 exemplar i upplaga bör undvikas. Då lär vi hamna på ca 70.000 kr.

Mitt postgiro kan användas för att sända in bidrag: 80 73 30 – 6.

Beträffande utdelare handlar det dels om hur många av tidigare tabloidare som är beredda ställa upp på nytt, dels hur många nya krafter som vill ansluta sig.

Jag ska i dagarna göra ett e-postutskick till alla tidigare utdelare.

Min e-postadress är: jan.milld@telia.com

upptillkamp