• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Beredskap

Åtminstone en av våra många myndigheter har till uppgift att ansvara för en krisbredskap. MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Klart är att MSB såg till att vara med på pk-tåget, när det pride-festivalades i Stockholm.

msb
David Jonstad ställer sig, i sin bok ”Kollaps”, skeptisk till MSB:

”… efter att ha träffat analytiker på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och läst myndighetens rapporter blev jag ändå överraskat orolig… för att den bristande beredskapen verkar betraktas med ett sådant tillbakalutat lugn.”

”Efter kalla krigets slut och EU-inträdet i början av 1990-talet avvecklades civilförsvaret och med det mycket av den tidigare beredskapen för större och mer långvariga kriser. Sverige gick helhjärtat in i EU-samarbetet och offrade därför sin livsmedelsberedskap för att värna EU:s inre marknad och den fria rörligheten. Inget fick störa marknaden, inget fick snedvrida konkurrensen.”

”Det som skett parallellt med denna nedmontering av Sveriges beredskap är att samhället har blivit mer sårbart.”

”Det hela försvåras av att livsmedelshandeln har avskaffat sina lager i enlighet med det så kallade ‘just in time’-konceptet. Det innebär att hyllorna gapar tomma i butikerna inom tre-fyra dagar.”

”Saker faller mellan stolarna. Livsmedelsverket har exempelvis ansvaret för kortare livsmedelskriser, men vem ser till att befolkningen inte svälter i kriser som sträcker sig längre i tid? Ingen vet. Det råkar också ha blivit så att ingen myndighet har fått på sitt bord att ansvara för Sverige självförsörjningsgrad…”

”Förmågan hos samhället att motstå allvarliga störningar bedöms i MSB:s utvärdering vara ‘generellt sett bristfällig’.”

”Samhällets beredskap bygger alltså på att allt ska fortsätta fungera ungefär som det är tänkt att fungera.”

stormfyr
Hur kan en allvarlig kris komma att ta sig uttryck? Det första som lär inträffa när euron och/eller dollarn kollapsar är att efterfrågan på svenska produkter från andra länder stannar av, med brant ökad arbetslöshet och påtagligt sämre ekonomi för stat och kommuner som resultat. På ena eller andra sättet får människor försörjningsproblem: pengarna räcker inte till det nödvändigaste eller hyllorna i butikerna gapar tomma.

En allvarlig kris kan betyda att det inte finns pengar att betala löner/bidrag och efterfrågan stannar av. Inte för att behov saknas, utan för att man inte har råd att köpa. Och människor fastnar i passivitet, trots att de inget hellre skulle önska, än att få arbeta. Marknadsekonomin går i baklås.

Detta blir ju en PARADOX!

En sådan situation skulle kunna lindras genom inslag av planekonomi, där människor beordras att utföra visa arbetsuppgifter i utbyte mot tillgång till basförnödenheter som föda och logi.

Inslag av sådan ekonomi kan åstadkommas genom allmän värnplikt. I det paketet ingår utrustning för transporter och utbildning på detta. Samt vapen och vapenträning – inte för att möta angrepp utifrån, utan för att kunna hjälpa polisen att upprätthålla lag och ordning.

Den allmänna värnplikten bör således återinföras, omgående. För både kvinnor och män. Det tar tid att bygga upp, men ju förr vi börjar, desto bättre.

Tidigare hade vi ett civilförsvar, där det ingick beredskapslager av olja mm, och system för ransoneringar.

Elementärt är också en nationell självförsörjning på livsmedel och energi.

I den utsträckning som självförsörjning kan uppnås även lokalt så minskar ju transportbehov och energikostnader

trygg

Läs mer:

Beredskapsparti

Svenskt-forsvar

Värnplikt

4 svar

  1. Vart tog videon vägen som du översatte? Jag hann inte se den förrän den togs bort. Var på youtube kan jag hitta originalet?

    Kan du ge besked här på webbsidan? Min email funkar inte.

    Det du tar upp om Sveriges beredskap i händelse av avstängning är av vitalt intresse. Jag befarar att vi lev er i en mycket farlig tid då en avstängning av Sveriges livsmedelsförsörjning kan leda till förfärliga tragedier.

    Arne

  2. Fick upp en minnesbild från ett tv-program troligen på 80-talet som visade vanskötta livsmedelsförråd och ruttnande mat avsett för beredskap, som tydligen redan då inte var särskilt god.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: