• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Vänstern som försvann

I kommentar till Marine Le Pens EU-tal skrev jag: ”Skilda intressen finns förvisso, men de går mellan å ena sidan folken, å andra sidan profitörerna, svindlarna och utsugarna!”.

Detta ger en påminnelse om hur Sverige idag saknar en vänster.

gatasa

Visst, vi har politiska huliganer på gator och torg som verkar för att upphäva mötesfriheten. På stora redaktioner finns välavlönade självgodister som vill inskränka yttrandefriheten för meningsmotståndare. Kretsar som kan pråla med röda stjärnor och vill se sig själva som ”vänster”.  (Åsa Linderborg, Aftonbladet kultur, t.h. ovan.)

Men vad har de att säga i de politiska sakfrågorna?

På 60-talet hade Sverige en vänsterrörelse. För denna var det självklart att vända sig mot USA:s angrepp på Vietnam  och Sovjetunionens invasion av Tjeckoslovakien. Nu har vi fått en ”bombvänster”, som direkt applåderade NATO-överfallet på Libyen 2011.

Ställningstagandet för svenska arbetares intressen var självklart på 60-talet. Idag ställs hela tiden utlänningars intressen i fokus.

suffle

Vänstern var tydligen bara som en uppblåst sufflé, vilken nu sjunkit ihop.  Vid Första Maj fortsätter man att demonstrera, men bara som en tom ritual. Texterna till de sånger man sjunger ska inte tas på allvar.

Detta lämnar naturligtvis ett vakuum. Behovet finns fortfarande där, av en rörelse som försvarar folkets intressen.

Utan folkmakt blir våra intressen lidande. Då påverkas vår vardag, negativt.

gk-hjartat

Ur ”Grundkurs för sverigedemokrater” från 2004:

”‘Sverige är ett rikt land!’

Det är ett budskap som hörts mycket, inte minst när flyktingpolitiken kommit på tal. Förvisso är detta sant, i den bemärkelsen att vårt land har naturresurser som jordbruksmark och skog, vattenkraft och malm, rent vatten och långa kuster. Den främsta naturresursen är ändå människorna i landet, med en vilja och förmåga att arbeta.

Vad som möjliggjorde Sveriges ekonomiska framgång under 1900-talet var människor som:

var relativt friska 


var hederliga och laglydiga


höll samman och var solidariska med varandra


var arbetsamma och plikttrogna


lärde sig mer och blev yrkesskickliga


gjorde nya uppfinningar eller vidareutvecklade redan gjorda sådana


hade företagaranda.

Andra förutsättningar var:

institutioner som befrämjade det nyssnämnda


naturtillgångar, som skog, malm och vattenkraft


kapital för investeringar


kommunikationer och infrastruktur


en utländsk marknad, för efterfrågan på svenska produkter

Rikt är Sverige också (eller har åtminstone varit) om man ser till OECD-statistiken, som mäter BNP per invånare. Under 1970-talet låg Sverige där i topp.

Därefter har det emellertid gått utför, och Sverige hamnar nu efter sina nordiska grannländer. Dessutom har vi en statsskuld på över 1.300 miljarder kronor, där räntan varje år medför en utgift på cirka 50 miljarder kronor. Statsskulden minskade under den senare delen av 1990-talet, men har nu åter börjat öka.

Den prekära ekonomiska situationen tar sig nu kännbara uttryck i skatte- och avgiftshöjningar inom kommuner och landsting, samtidigt som det görs åtstramningar av olika slag. Detta drabbar inte minst vården, skolan och omsorgen. Dvs samhällets mest utsatta grupper: sjuka, barn och gamla.”

lackage
Om det slöseri som förekommer, de läckage som finns, skrev Blågula frågor 1995 i boken ”Försvara demokratin!”.

14 svar

 1. Som företagsledare för framgångsrika storföretag brukar säga:
  Vår viktigaste resurs är personalen.

 2. Sverige har idag ett socialt ansvarstagande parti som företräder det lönearbetande folket såväl som företagare! Dagens vänster har för länge sedan kastat samhällsomdanelsen på soptippen. Den har istället vuxit in i systemet, försvarar det och reagerar mot radikala förändringar. Den gamla vänstern har blivit samhällsbevarande!

  http://www.svenskarnasparti.se/ekonomi/

  • SvP-s upprop om att ”Pengarna till Folket” finner jag populistisk. Och samtliga partier/organisationer på yttersta vänsterkanten stämmer med all säkerhet in i den slogan.

   • Svp är idelogiskt förenat med att ekonomiska resurser skall fördelas till folket man kan säga att svp när det gäller rusurser och ekonomi har tagit över vänsterns paroll vilket företrädare för svp belyst. Vi vill ta över rolllen från vänstern som ett seriöst parti för folket inget hyckleri eller populism detta ord populism har Stefan Jakobsson tagit upp att det är viktigt att inte svp faller i populismfällan som många andra partier och företrädare ständigt kör med. Visst parollen pengarna till folket tas på allvar om man får förklarat för sig innebörden av parollen. Mig veterligen så är det väl bara en och annan lokal vänster förening som kan ha någon liknande slogan att vänterpartiet rent allmänt har en sådan slogan numera sker väl inte knappt vilket dom borde ha med tanke på vad partiet står för. Eller tycker vänstern att det blir patetiskt eller icke trovärdigt att starkt ha denna reklam? Idag?

   • Hej blofelt, det hade varit intressant att höra dina argument bakom ditt påstående. (Vänstern är för övrigt inte vad den varit.)

    Många frågor som kan tyckas vara typiska vänsterfrågor kan ju faktiskt vara riktigt bra i rätta händer, dvs utan totalitära marxistiska ambitioner o dyl.

 3. Minns att jag redan som ung på 60-70 talet var jävligt misstänksam mot de som ofta kallade sig proletärer, påfallande ofta var antingen arbetsskygga flummare eller välbärgade överklassungar.
  Är väl samma klientel idag på vänsterkanten, inklusive feminiztlebbor, våldsbenägna antirasister och hela jävla kategorin av odugliga gaphalsar…

 4. Video om den ekonomiska situationen:

 5. Kronman och Milld har rätt. Mycket av 68-vänstern var rätt då och kan användas nu, även om dagens vänster är död. Skrev om det för några år sedan.

  Vi som visste allt!

  http://lassewilhelmson.wordpress.com/2010/08/13/vi-som-visste-allt-en-betraktelse-over-en-bok-om-68-rorelsen/

 6. Den svenska ”vänstern” har adopterats av makteliten, dvs de som administrerar det globala finanssystemet i Sverige. Den används som en ideologisk hävstång för att legitimera en gränslös internationalistisk värld, globalism och fri invandring.

  Sverige är idag inte ett fritt land. Sverige är underordnat EU:s diktatpolitik och kapitalistiska planekonomi med spelregler som gynnar storfinansen men knappast de enskilda, europeiska folken eller andra folk på Jorden.

  De problem vi har idag är följdverkningar av att svenskarna inte styr Sverige. Det är en konsekvens av att Sverige i praktiken är ett ockuperat land. Informationen och kulturen är monopoliserad och styrd av globala, finansiella intressen. Det svenska folket saknar objektivt sett en egen politisk representation eftersom själva samhällssystemet är erövrat.

  Det svenska folket har därmed ingen kontroll över finanserna, naturresurserna och saknar främst ett politiskt regelverk som skyddar de värden som skapas. Vi är en globalt styrd koloni utan självbestämmande. Sådant är vårt läge. Det är allvarligt och tiden rinner iväg.

  Vi behöver enhet, konsekvens och visioner om ett nytt samhällssystem och en ny världsordning.

  Svenskarna behöver göra gemensam sak mot EU och global storfinans! Svenskarna behöver en samlande rörelse som försvarar den svenska etniska existensen och den självklara rätten till ett eget land.

  Det är hög tid att dra de riktiga slutsatserna och samla maximal enhet bakom okränkbara principer. Navelskådande kan vi ägna oss åt den dag vi åter är herrar i vårt eget hus. Idag måste vi fokusera på den huvudmotsättning som finns och som syftar till alla folks upplösning till en identitetslös massa av fördummade konsumenter där egenart och egenkultur monopoliserats till en foglig förslavad världsbefolkning.

  Vi måste alla göra ett val idag, i morgon är det för sent! Sanningens minut är nära och det gäller nu att vinna eller försvinna!

  De som inte förstår detta kommer endast att bidra till att perfektionistiskt grubbleri fängslar oss in i det sista.

  Svenskarna utsätts nu för ett sofistikerat folkmord!
  Svenskarnas parti växer nu som ett alternativ till det urartade sd!
  Inget är fulländat och perfekt men inget är heller så infantilt meningslöst som att hellre leta ludd i naveln än att förstå enhetens betydelse bakom primära mål.

  • Om jag förstår dig rätt är den viktigaste frågan att försvara svenskarna som folk och dess rätt till ett eget land. Det är något som berör alla svenskar och för att vinna den frågan behöver vi samla så många svenskar som möjligt bakom kravet på ett stopp för invandringen och när det är uppnått bör vi skicka tillbaka så många invandrare som möjligt.

   Är då den effektivaste vägen att samla dessa svenskar i SvP?

   Jag tror inte det. För stor kraft skulle gå åt till ”navelludd” som skulle hindra kraftsamlingen mot huvudmålet. Hur skulle svenskarna t ex övertygas om det goda i att förstatliga bankerna när SvP själva inte talar om hur staten ska styras? En viktig fråga med hänsyn till att framträdande personer i SvP tidigare har förespråkat att genom våld samla makten i statens hand för att sedan låta staten styras av ett oavsättbart parti.

   Vi hade tidigare ett parti som skulle bevara Sverige svenskt. Det partiet har förlorat siktet på sitt huvudmål och är med den nuvarande ledningen fiender till det partiet skapades för att uppnå. SD säger att det svenska folket inte finns mer än som en samling medborgare och att vem som helst i hela världen kan bli svensk genom att flytta hit och få medborgarskap. Istället för att försvara Sverige ägnar de sig åt att med stor energi försvara Israel och dess folk. Obegripligt nog har ledningen fått med sig en majoritet av medlemmarna för den politiken. Sverigedemokraternas avfall från sina egna idéer visar vad som kan hända en rörelse som inte fokuserar på huvudfrågan.

   • Hej Jern&Betong!

    SvP ska bedömas utifrån vad det är och står för i program och praktik och inte utifrån vad vissa medlemmar eventuellt haft för uppfattningar i det tidigare livet. Själv har jag en bakgrund som revolutionär marxist-leninist från 1967-68-vänsterns dagar och framåt en bit.

    Jag ser inga problem med att människor/svenskar anslutit sig till Svenskarnas parti från flera håll och kanter. Det grundläggande principprogrammet är basen för en bredare politik som nu utformas allt mer. Partiets ledning har en bevisad öppen och ödmjuk attityd till åsiktsfrihet och fri debatt.

    Svenska nationalister bör absolut kunna samlas i SvP. Svenskarna behöver ett konsekvent och radikalt parti men även en bred folkrörelse som byggs upp runt detta. Vi behöver odla vår egen kultur och bevara våra seder och bruk. Främst måste vi börja försvara oss mot diskriminering, undanträngning och åsiktsförtryck.

    I kampen mot EU och globalismens finansdiktatur behöver vi, enligt min mening, bygga en folkrörelse, en enhetsfront, på en riktig grund:

    Sverige ut ur EU!
    Bekämpa den globala finansdiktaturen!
    För svenskarnas suveräna rätt till sitt eget land!

    Ska vi rädda vårt folk och vårt land så måste vi förstå vikten av enhet och samordning. Våra fiender är väl organiserade och äger en enorm makt. Detta ska vi möta med vår kommande breda folkförankring, med vår sociala politik och med vår gemensamma svenska samhörighet!

    Så, nog nu med de individualistiska sfärerna och de ständiga tvivlens
    demoraliserande krumsprång som inte förmår se skogen för alla träden.

    Jag hoppas att exempelvis både Jan Milld och Kenneth Sandberg ansluter sig och därmed bidrar med den stora kunskap de besitter. Det skulle innebära mycket inför framtiden. Vi som är ”lite äldre” har ett stort ansvar medan tid är. Vi bör ta det ansvar som behövs och framstå som goda föredömen för enhetens nödvändighet. Vem vill dö som en ständig tvivlare? Det blir ett ynkligt ”testamente”.

    Vi har fortfarande stora möjligheterna! Se till dem och inte till de små detaljerna. Ju fler som inser detta och gör GEMENSAM SAK för folk och fosterland, ju snabbare kan vi rädda vårt folk.

    Först och främst måste vårt folk överleva, till vilket pris som helst!
    Allt annat är betydelselöst!

    Enade vi stå och söndrade vi faller!

    Ett enat folk kan aldrig besegras!

 7. 72% av svenskarna tycker att SD har den bästa invandringspolitiken. Det finns alltså en bred grund för att driva frågan om att stoppa invandringen.
  En majoritet vill stanna i EU.
  Den globala finansdiktaturen har nog endast en mycken liten grupp en uppfattning om.
  SvP stöds av cirka 0,072%.
  Med detta vill jag säga att vi bör koncentrera oss på huvudfrågan som är den nationella överlevnaden. Där kan vi samla 72% medan SvP är en tusendel av detta. EU får vi ta itu med senare.
  Kanske är Jan Millds namninsamling en bra väg för att snabbt samla våra styrkor och rädda Sverige.

  • Jern&Betong! Rätt och fel avgörs inte av vad människor tycker för stunden. Det fanns en tid på Jorden då så gott som alla ansåg att Jorden var platt och inte rund. Den fanns en tid då kvinnor brändes som häxor.

   Du borde veta mycket väl hur de monopoliserade medierna i Sverige domineras till 99,99% av en svenskfientlig information och propaganda.

   EU hindrar oss att ta itu med invandringsfrågan. Anledningen till att EU bildades med sina förstadier var att det globala finansväldet önskade en gränslös värld och avväpnade folk. Sverige är inte ett självständigt land.

   EU är ett storfinansens överstatliga verktyg som med diktat håller oss fängslade. Den marknadsliberala, globala kapitalismen med sin enorma makt är ett hinder för att Sverige åter ska bli ett starkt och huvudsakligen självförsörjande land.

   Temat i denna tråd var ju ”Vänstern som försvann” och jag skulle vilja hålla med. De vänsterkrafter, sedan 60-talets kommunistiska renässans, har anpassat sig och adopterats ideologiskt av makteliten. De sjunger i kör med storfinansen genom att hylla gränslöshet och extrem invandring som syftar till den vita rasens uppblandning och undergång i Europa.

   Du bör fundera en smula på varför det som sker sker? Är det en fanatisk humanism som driver Reinfeldt, Löven och co? Är det dessa som driver på avvecklingen av Sverige och förträngningen av svenskarna i sitt eget land?

   Hela Europa drabbar i princip av samma sak så det är knappast ett Svenskt problem eller hur. Vad är det då?

   Vi måste alltså finna orsakerna till varför vi har det som vi har det. Vi måste upplysa vårt folk om hela sanningen och inte bara beröra en konsekvens av en större motorik och plan som syftar till vår utrotning.

   Så en kommentar om folkomröstningen du berör:

   En folkomröstning om invandringen i Sverige kommer att innebära att alla i Sverige inkomna kan rösta, alltså även närmare 1,5 miljoner utlänningar. Det är knappast en bra förutsättning för svenskarnas del.
   Pengamakten, medierna och de etablerade politikerna (Inklusive sd) kommer att motverka en riktig konsekvent politik på alla sätt och vis.

   Även om en majoritet mot invandringen skulle uppnås på något otroligt sätt så kommer de som ska förverkliga beslutet att snurra till det och smula sönder allt i alla fall. Vårt folk har inga representanter som kan fullfölja det hela i parlamenten. Man kommer likt sd att kringå problemen och neutralisera viljeinriktningen. Vem kan tro något annat?

   Och, om det troliga sker, att endast en invandringskritisk minoritet får kanske 30% så kommer frågan, ska detta ”demokratiska” beslut då respekteras? Resultatet av kampanjen kommer bara att sprida parlamentariska illusioner och moraliskt sett vara kontraproduktivt.

   Idag finns ingen verklig svensk, samordnad, folkrörelse som kan utgöra en bred bas för svenska intressen. Det finns inte heller några parlamentariska ”bekväma genvägar” för att åstadkomma förändringar.

   Utan ett verkligt svenskt parti, utan en verklig svensk folkrörelse som organiserar de svenska massorna så kommer vi ingenstans.

   Vi måste samlas kring ett helhetsprogram och presentera en vision om ett fritt och socialt tryggt Sverige. Utan riktiga analyser kommer vi bara att famla mot den globala maktens följdverkningar.

   Denna nya ”nisch” som innebär krav på en folkomröstning är måhända ett försök att beträda en väg som slipper beröra det verkliga behov det svenska folket har idag, ett verkligt nationalistiskt parti som går i spetsen för en bred folkrörelse och konfronterar de verkliga makthavarna som knappast befinner sig i det svenska riksdagshuset.

   Vad svenskarna behöver nu är samordning, organisering och en aktiv folkrörelse. Det finns inga genvägar, de blir allt senvägar!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: