• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Nationalen

noter
En sak slår mig, när jag litet närmare läser texten till sången ”Internationalen”: Den har ju relevans även idag, och i allt högre grad!

Bara orden/raderna inom parentes måste bytas ut:

1.

(Upp, trälar uti alla stater,
som hungern bojor lagt uppå)
Det dånar uti rättens krater,
snart skall utbrottets timma slå.
Störtas skall det gamla snart i gruset.
Slav, stig upp för att slå dig fri!
Från mörkret stiga vi mot ljuset,
från intet allt vi vilja bli.

Refräng:

Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är,
(ty Internationalen
till alla lycka bär.)
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
(ty Internationalen
åt alla lycka bär.)

 2.

(I höjden räddarn vi ej hälsa,
ej gudar, furstar stå oss bi,)
nej, själva vilja vi oss frälsa,
och samfälld skall vår räddning bli
För att kräva ut det stulna, bröder,
och för att slita andens band,
(vi smida medan järnet glöder,
med senig arm och kraftig hand.)

3.

I sin förgudning avskyvärda,
månn´guldets kungar nånsin haft
ett annat mål än att bli närda
av proletärens arbetskraft?
Vad han skapat under nöd och vaka
utav tjuvar rånat är;
när folket kräva det tillbaka
sin egen rätt det blott begär.

4.

Båd´stat och lagar oss förtrycka
vi under skatter digna ner.
Den rike inga plikter trycka,
den arme ingen rätt man ger.
Länge nog som myndlingar vi böjt oss,
jämlikheten skall nu bli lag.
Med plikterna vi hittills nöjt oss .
Nu taga vi vår rätt en dag.

5.

Arbetare, i stad på landet,
en gång skall jorden bliva vår
När fast vi knyta brodersbandet,
då lättingen ej råda får.
Många rovdjur på vårt blod sig mätta
men när vi nu till vårt försvar,
en dag en gräns för dessa sätta,
skall solen stråla lika klar.

Fyll bara i med aktuell sverigevänlig text på de inom parentes satta raderna, och vi har skapat kampsången ”SVERIGE-NATIONALEN”!

upptillkamp

Exempelvis med dessa ändringar:

1.
Upp svenskar uti alla städer,
som media bojor lagt uppå

2.
I klövern räddarn vi ej hälsa,
ej murvlar, vänster stå oss bi

vi smida medan vreden växer,
med enig harm vid stupets rand

Refräng:

ty Sverige-nationalen
räddningen för alla är.

x

Andra förslag?