• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Global uppvärmning?

Det pågår en global uppvärmning till följd av mänsklig aktivitet, som ger utsläpp av koldioxid. Det är vad vi under många år får lära oss genom en global kampanj.

För min del har jag varit skeptisk, det är min spontana reaktion när jag känner mig vara föremål för kampanjande med godhetsanspråk. Här handlar det dessutom om att kunna lägga på oss medborgare nya skatter. Då finns ekonomiska intressen med i bilden.

Min tveksamhet har av naturliga skäl nu förstärkts. I morse visade termometern på 10 minusgrader, när jag tittade ut genom köksfönstret. I mitten av april månad.

Den extrema kylan drabbar inte bara Sverige.

Amerikanen Al Gore har ju varit något av en missionär kring ”global warming” och miljövärn. Situationen inspirerade mig till nya fotomontage:

goreis
isbjornar

iskartan
Om det alls pågår någon global uppvärmning så kan det ha andra orsaker än utsläpp av växthusgaser, det kan bero på varierande solaktivitet. Över tid har ju klimatet på Jorden skiftat.

Vad vi nu kan ha mer anledning att oroa oss för är snarare en ny istid. Den kan i själva verket ligga ”runt hörnet”. Denna vintervår kan utgöra en signal om detta.

Talar vi miljöproblem i övrigt, då ser jag t ex dessa:
– Peak Oil och den förestående energibristen
– föroreningar, inte minst av haven
föda som förgiftar.

Åter till ”Global uppvärmning”. Det är inget att bara skratta åt. Det är djupt allvar.

Därför att det handlar om mycket pengar.

Detta diagram visar hur elmarknaden i Sverige fungerar:

elmarknaden
Utsläppsrätterna har inneburit att 10-tals miljarder kronor i ytterligare intäkter för producenterna och motsvarande extra kostnad för kunderna.  Detta trots att varken vattenkraften eller kärnkraften – som dominerar den svenska el-försörjningen – har några utsläpp.

Från SR-webben:

”Svenska elbolag har tjänat mer än 60 miljarder kronor de senaste åren på grund av att EU:s utsläppsmarknad drivit upp elpriserna, visar en rapport beställd av Villaägarnas Riksförbund. Svenska konsumenter får betala mer, trots att bolagen slipper betala för utsläppsrätter för el från vattenkraft och kärnkraft.”

”Tanken med EU:s utsläppsmarknad är att göra det dyrt att släppa ut växthusgaser så att det blir mer lönsamt för industrier att satsa på klimatvänligare alternativ. Men kritiker menar att systemet fått oönskade konsekvenser.”

”Priset på den nordiska elbörsen sätts med automatik av det högsta budet per timme och det handlar då ofta om kolkraft, och all annan el blir alltså lika dyr.

Extra kostnaden för elproduktion som krävt utsläppsrätter till exempel kolkraft, gynnar bolagen med el som inte behöver betala för klimatutsläpp, till exempel kärnkraft och vattenkraft som ändå får pristillägget.

Utsläppsrätterna har genom åren pendlat mellan 60 och 300 kronor per ton koldioxid. Det här innebär enligt Villaägarnas nya rapport att svenska elkonsumenter betalat 61,5 miljarder kronor sedan 2005 i extravinster till energijättarna.”

Även om utsläppsavgifterna skulle leda till mindre kolanvändning och mindre av koldioxidutsläpp är det oklart om detta påverkar klimatet. Analyser av isborrkärnor från Grönland har  visat på att Jorden haft perioder av stora uppvärmningar och nedkylningar långt innan det fanns någon industri.

Jag skulle härmed vilja föreslå ett ”moratorium”: så länge vi har vinter när det skulle vara vår – ja, så länge vi överhuvudtaget har vinter varje år – låt oss slippa dessa extra-avgifter som fördyrar elektriciteten!

insnoad

Och låt vår el-kraft gå i första hand till att täcka svenska behov!

El-kraften tillkom en gång genom att svenska folket bekostade vattenkraftverken och kraftledningarna. Sverige fick därigenom en konkurrenskraftig el-intensiv industri som skapade exportprodukter och gjorde vårt land framgångsrikt.