• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Parasiterna

”Profitörerna” hade jag först tänkt sätta som rubrik för denna text, men det känns för snällt, för tandlöst. Det får bli ”Parasiterna” istället.

parasiter

Igår skrev jag, i samband med Marine Le Pens viktiga EU-tal, om våra folkfiender – dessa ”profitörer, svindlare och utsugare”.

Samtidigt hade TV ett nyhetsinslag om Jan Sundling, SJ-ordförande med flerfaldig betalning: halvtidsanställd på Näringsdepartementet, men samtidigt ersatt för andra statliga uppdrag. Totalt kunde han knåpa ihop över 1,5 miljoner kronor i årsinkomst.

sundling

Jag tänker också på Goldman Sachs i USA, som efter att ha fått 6.000 miljoner dollar i ”bail-out” från amerikanska staten lät hälften av detta gå till chefsbonusar.

Dessa enorma inkomstskillnader väcker ju reflexioner! Om personen A tjänar 10 eller 100 gånger mer än personen B, betyder det att A har gjort motsvarande större och mer värdefulla arbetsinsatser? Finns där något mått av rättvisa?

I normalfallet inte, vågar jag påstå.

kapitalisten
Den klassiska bilden av en ”utsugare” var ju en rovgirig kapitalist, som lät arbetarna i sin fabrik slita i dålig arbetsmiljö, med långa arbetsdagar och för låg betalning. Kapitalisten blev därigenom rik på andras arbete.

•  I grunden kan industrikapitalismen ändå vara sund, när behövda produkter framställs på ett acceptabelt sätt.

•  Idag är det framförallt folk inom finanssektorn som kan bli rika:
–  bankfolk genom riskfri utlåning av pengar som de inte hade, med ränta på ränta
–  börsspelare och spekulanter.

•  Vid sidan därom har öppnats en lukrativ fil, där skattebetalarna får stå för notan. Sundling var där ett exempel.

Ett annat exempel är s-politikern Jan Emanuel, som tjänade storkovan på boende åt ”flyktingar”.

je

Jan Emanuel är där en av många, ofta personer med partianknytning, som upptäckt vilken ”guldgruva” skattemedel kan utgöra. Som bonus kan de – när det gäller ”flyktingar” – gå fram under godhetens baner.

Uppdrag granskning nuddade nyligen vid detta mäktiga intressekomplex.

Angränsande områden är friskolor, privat vård och AMS-anlitade entreprenörer. I media har framkommit många exempel på hur man gör stora vinster utan att just leverera till samhället. S-kongressen landade här i urvattnade kompromisser, så någon opposition utgör  Socialdemokraterna inte.

anka

På något sätt bli svindlerierna en naturlig förlängning av politiken, där EU lagt en ribba genom helt sanslösa förmåner.  Ledamöterna i vår riksdag har också varit tydliga i sin girighet. Detta gäller främst (S) och (M).

SD-företrädare är dock inne på samma spår. Riksdagsarvodet är inte nog för Jimmie Åkesson och Björn Söder, utan det plussas på med partibidrag.

inkomster

För allt slukande av skattemedel måste någon betala. Resultatet blir ett helt sanslöst skattetryck.

Ändå räcker inte pengarna.

Jonas Sjöstedt (V) har proklamerat att skatterna måste höjas.

Han får nu medhåll från Stefan Löfvén (S).

hss

Läs mer:

Slöseriombudsmannen

Wager