• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Namninsamla för ny EU-omröstning!

MEETING DE JEAN-MARIE LE PEN, PALAIS DES SPORTS DE PARIS
Tack till Tobbes medieblogg för textningen till denna viktiga film med Marine Le Pen, partiledare för franska Front National:

Le Pens budskap är alltså att Frankrike bör lämna EU, att vi alla bör arbeta för att våra respektive länder ska begära utträde ur EU, att Europeiska Unionen är ett projekt som nu måste avvecklas.

Det EU som Sverige beslöt att ansluta sig till 1994 var ju något annat än den överstatliga monsterbyråkrati som Bryssel idag utgör. En utveckling som smugits på oss.  I tre länder fick folken chansen att rösta om det nya fördraget – Frankrike, Nederländerna och Irland – i samtliga fall blev resultatet NEJ!

Den svenska grundlagen ändrades på ett sätt som helt stred mot tanken hur grundlagsändringar ska ske. Tanken med två riksdagsbeslut och mellanliggande val är ju att frågan ska debatteras däremellan. Den förhöjda EU-anslutningen var dock ingen valfråga i valrörelsen 2010. Vid riksdagsbeslutet hösten samma år var SD det enda parti som motsatte sig denna anslutning.

lissabon

Marine Le Pens tal manifesterar hur folken i olika länder i Europa inte har skilda intressen.  Skilda intressen finns förvisso, men de går mellan å ena sidan folken, å andra sidan profitörerna, svindlarna och utsugarna!

En bloggkommentar till namninsamlingen för folkomröstning om invandringen gick ut på att det är mer angeläget med en namninsamling för folkomröstning om svenskt EU-utträde.

Jag håller delvis med:

båda dessa namninsamlingar med opinionskampanjer och motståndsorganisering behövs, men däremellan ligger inte nödvändigtvis en motsättning.

SVERIGE UT UR EU!

VIVE LA FRANCE!

mlpfn

Läs mer

De vill oss inte väl

EU – ett fredsprojekt?

Folkomrösta om EU!

Grekland

Befria Grekland!

Inte bara Grekland

Island 2006-11

Filmer:

Island

Med folkligt mandat?

Fler EU-filmer