• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Utan försvar

Sedan Skärgårdskriget 1719, nederlaget i hattarnas krig mot Ryssland 1743 och förlusten av Finland 1809 finns en form av ”rysskräck” i Sverige. När vi talar om ett militärt försvar så är det framförallt ett ryskt angrepp som ska kunna avvärjas.

Nu är vårt militära försvar så nedskuret att vi skulle kunna hålla stånd mot Ryssland i bara en vecka, enligt ÖB.

Jag leker ibland med tanken på hur Sverige skulle kunna te sig efter en tid av rysk ockupation.

ryssmontaget

Klart är att ryska intressen skulle sättas före svenska.

Vi svenskar skulle riskera drabbas av olika typer av illabehandling och diskriminering.  Vi skulle sannolikt komma att bli som en andra klassens människor, tvingas erfara hur vårt land inte längre tillhörde oss.

• En omfattande invandring av ryssar skulle ske till Sverige. Kanske 100.000 per år, för att snart ha ackumulerats till mer än en miljon.

• I massmedia skulle ryssar dominera helt. De svenskar som släpptes fram skulle vara pålitligt ryssvänliga.

• Återkommande kampanjer i skolor, media och stora organisationer skulle handla om att bekämpa den påstått utbredda ”rusofobin” bland svenskar.

• Riksdagens partier skulle i en gemensam deklaration klargöra, att det var ryssar som byggt Sverige.

• En ny grundlag skulle slå fast att Sverige nu var ett befriat land.

• Den 6 juni skulle proklameras som ”Befrielsedagen”, till hyllning av den ryska ockupationen.

• Nya lagar skulle stiftas, med särskilt hårda straff mot brott som drabbat ryssar.

• Misshandelsfall och våldtäkter med ryssar som förövare och svenskar som offer skulle visa sig vanliga, och straffen för de ryssar som ertappas blev mycket lindriga.

• Ekonomiskt skulle stora överföringar ske till ryssar. Medan svenskar måste slita från tidig morgon, med ofta långa arbetsresor, kunde ryssar få sin försörjning genom bidrag, från svenska skattebetalare. Kanske skulle detta komma att gälla så mycket som hälften av alla ryssar i Sverige.

• För äldre ryssar skulle inrättas ett särskilt befriarförsörjningsstöd, som var skattefritt och gav mer än vad svenska pensionärer kunde få.

• På bostadsmarknaden skulle ryssar ges förtur. Unga svenskar skulle tvingas bo kvar hos sina föräldrar eller skuldsätta sig för att komma över en egen bostad.

• Svenskar skulle få känna sig påpassade mot att ge uttryck för någon form av rysskritiskhet. Redan användning av ordet ”ryss” kunde leda till avsked från arbetet, uteslutning ur facket eller sänkta skolbetyg.

pudel

• Ångerköpta offentliga utläggningar – ”pudlanden” – kunde bli vanligt förekommande, för att i möjligaste mån ”skademinimera” alldagliga/uppriktiga formuleringar.

• OCH HÄNDELSER  som att en äldre svensk kvinna begär en svensk förare av taxin hon beställer – efter att ha haft dåliga erfarenheter av ryska förare – skulle komma att betraktas som ett utslag av ryssfientlighet.

rysktaxi