• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Grundläggande om invandring

ts

Tino Sanandaji är en debattör som jag kommit att uppskatta alltmer.

I t ex detta framträdande på Axess påminner han oss om en del av det egentligen helt elementära, som borde vara självklart för alla.  Nationalekonomisk forskning och sunt förnuft kommer här till samma resultat:

• fri invandring innebär radikala samhällsförändringar

• dessa förändringar är irreversibla

• innan man s.a.s. öppnar kranarna bör man undersöka konsekvenserna av den invandring vi redan haft till Sverige.

kran

• Jan Ekbergs beräkningar för ett antal år sedan, när Sverige hade ca 1 miljon invandrare, visade på en kostnad av 50 miljarder kronor per år

• detta ger en indikation på innebörden av att släppa in ytterligare 30 miljoner människor från fattiga länder

• fri invandring är oförenligt med en välfärdsstat.

fågelungar

Några fakta:

– 50% av utomeuropeiska invandrare förvärvsarbetar inte

– 60% av socialbidragskostnaderna går till utrikes födda

– 2/3 av fattiga barn i Rädda Barnens mätningar är invandrarbarn.

Tino Sanandaji konstaterar hur pk-iterna bemöter invändningar: ”Javisst, det finns problem, men de löser vi”.

TS undrar då: Varför har man inte redan gjort det, om detta är möjligt, under alla år i regeringsställning?! Lös först problemen som finns, sedan är jag beredd att lyssna på förslag om fri invandring!

Angående kravet på fri rörlighet över gränserna. Den kommer i kollision med den privata äganderätten:
”Det är syftet med portkoder, dörrar och staket – att begränsa den fria rörligheten.”

portkod

Ett företag eller en förening har rätt att begränsa vilka som får röra sig på dess mark. Principen om ”alla människors lika värde” kan inte ändra på detta.

Motsvarande ska, menar TS, gälla för medborgarskapet och nationalstaten.

För hur galen skulle inte parollen ”ingen människa är illegal”  bli, översatt till andra situationer?

1frigated

2fribank

3friguld

4friförs

5frigrans

Tar du en försäkring i ett privat försäkringsbolag, då gäller denna försäkring bara dem som betalt in en försäkringspremie. Motsvarande ska rimligen gälla på nationell nivå!

Att vi i Sverige valt att betala försäkringspremien via skatterna bör inte ändra på  principen om rättigheter, tycker jag. Landet Sverige tillhör svenskarna!

svland