• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Borlänge

toasits
”…utgör analfabeterna hälften av de asylsökande som under senare år har tagits emot av Borlänge kommun.”

Ur ”Invandring och mörkläggning”

Många av de somalier som kommit till Borlänge kunde inte läsa eller skriva.  Här har vi rimligen ett problem, men problem kan tacklas på olika sätt. Man kan göra något åt själva problemet, eller man kan försöka prata bort det.

Det förra skulle innebära en omläggning av politiken, så att färre icke-läskunniga togs till Sverige. Regeringen Reinfeldt har föredragit den senare metoden, tidigare beskrivet av Julia Caesar, då hon tar upp besöket i Borlänge av statssekreterare Jasenko Selimović:

Style: "rk1"

”Statssekreteraren har demagogins användbara gåva. I vissa stunder tangerar den nästan det hypnotiska, ja den har alla förutsättningar att kunna domptera massorna.

Kommunalpolitiker måste förstå att det finns två sätt att tänka, tycka och tala. Ett som är rätt – och ett annat som är fel. Sådana här nödrop från kommunerna riskerar att ge helt fel signaler och fläcka ner Sveriges stolthet, den unika och solidariska invandringspolitiken som står fram som en lysande stjärna mot hela det övriga nattsvarta Europa där främlingsfientligheten ständigt erövrar ny mark.

Det finns inga skillnader mellan människor

Borlängeborna är förväntansfulla. Ska deras nödrop äntligen få ett svar? Vad de inte har insett är att statssekreterarens uppdrag är uppfostrarens och propagandistens. Inför de församlade kommunalpolitikerna och en andäktig lokalpress tar han tillfället i akt att tydligt inpränta en av regeringens mest orubbliga principer: det finns inga skillnader mellan människor.
‘Vi tittar inte på etnicitet, det skulle bli problematiskt och utpekande‘ säger Statssekreteraren.
Analfabetism ska inte behöva innebära några problem, säger han. Det finns en reform. Propagandaministeriet har värkt fram denna reform.

‘Reformen ska hjälpa till att anpassa integrationen efter individens förutsättningar.’

Maria Norrfalk, landshövding i Dalarnas län, fyller påpassligt i där Statssekreteraren slutar:
‘Man ska komma ihåg att oavsett om de är analfabeter så har de samma talang som andra. Det finns lika många talanger hos dem som hos oss. Vill man så kan man, och det gäller att hitta på vägar att utbilda och få folk i arbete’, säger Landshövdingen.

Han ler ett teaterleende mot lokaltidningens fotograf

Enligt den Värdegrund som regeringen har utropat som överordnad trossats för landet har alla samma värde. Borlängeborna måste förstå att de utan att knota är skyldiga att försörja inte bara sig själva utan också inkludera de nya kommuninvånarna i sin försörjningsbörda resten av livet. Saken är mycket enkel: det är en fråga om jämlikhet och solidaritet.

Statssekreteraren ler sitt bredaste teaterleende mot lokaltidningens fotograf.  Sedan åker han hem. Hans uppdrag är slutfört.”

”Alla måste ställa upp på att fortsätta mångkulturalisera Sverige och i snabbare takt. Alla ska med!

Det är där Statssekreteraren och andra invandrare kommer in i bilden. Det enda som biter på oppositionella kommunalpolitiker är att handfast visa vem som bestämmer. Regeringens nya strategi att skicka ut invandrare att föra dess talan är effektiv, åthutningarna tar så mycket bättre då.

Kommunalpolitikerna går på det, undantagslöst. De blir liksom förlamade av skuldkänslor och tappar målföret fullständigt. Det är varje gång lika skojigt att se, tricket slår aldrig fel. Man kan ju inte argumentera mot en invandrare, då åker den verkliga tagelförsedda rasistskjortan på med omedelbar verkan.

Genom att systematiskt skicka ut personer som Statssekreteraren och Statsministerns islamiske partibroder har regeringen hittat ett oslagbart sätt att visa vem som har makten.”

jobben

Den låga självförsörjningsgraden bland somalier i Sverige är, som jag ser det, dubbelt förklarlig:

1. Dessa somalier saknar yrkeskunskaper, efterfrågade på svensk arbetsmarknad.

2. De har låg motivation att försörja sig genom ett okvalificerat och lågavlönat arbete, då de med stora familjer kan få lika stora inkomster genom bidrag.

Om Borlänge handlar också min senaste kortfilm. Jag har kallat den ”Kommun i korsdrag”, syftande på diskrepansen mellan den grälla pk-propagandan och den vägg av ekonomiska problem som verkligheten sedan ställt upp.

Men det var nästan att jag istället hade kallat filmen ”Bonnläppar”.

 

Läs även:

Språktolkar utbildas