• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Folkdressyr

dressyrj

Varje dag pågår stora resursöverföringar från svenskar till invandrare. Ett färskt exempel är amorteringsfria lån, där skattebetalarna får stå för notan. Ett annat exempel är gratis körkort till invandrare. Innebörden blir dubbel: dränerad välfärd och orättvisor.

Till detta kommer utvecklingen av ökad brottslighet och minskad fysisk trygghet.

Detta utgör bakgrunden till den allt tydligare ambitionen att ”uppfostra” oss svenskar, lära oss vad vi får säga, tycka  och känna.

Som exempel kan här ses det konstanta hackandet på polisen. Nyligen gällde det ”polisjakten på papperslösa”, sedan dårkörningen vid Hjulstabron.

stoppas
Ett annat exempel är ambulanspersonal som vägrade köra en person. Stor pudel i media från företrädare för landstinget i Gävleborg. Enligt STV var de ”skamsna” och ambulansförarna stängdes av.

Till bilden hör att den ej körda personen var en 16-årig asylant, som hoppat från ett fönster, men fångats upp av räddningspersonal och brandsegel, så att han undgick skador. Ambulanspersonalen påstods i sammanhanget ha yttrat sig ”rasistiskt”, men TV-tittarna fick inte veta på vad sätt. Mycket pudlande i rutan blev det hursomhelst. En ”ansvarig”  var påtagligt svettig framför TV4:s kamera.

taxigtb
Ett tredje exempel gäller en äldre kvinna som skulle åka taxi och därvid begärde en svensk förare. Stor skandal, men finns här verkligen bara ett enda intresse att väga in?

• Även om en taxikunds önskan i ett fall som detta skulle vara grundat bara på fördomar och en felaktig verklighetsbild, ska inte vederbörandes känslor ändå respekteras?

• Dessutom har det faktiskt förekommit oegentligheter av olika slag från taxiförares sida. BRÅ-statistik visar  att invandrare från Afrika och Västasien härvid innebär en förhöjd risk.

• Det kan också handla om något så enkelt som att kunna förstå och göra sig förstådd, på svenska språket.

ekobrott

Läs även:

Rasismskräck som infekterar

Taxiföretag säger nej

Språkkrav OK

Kvinnans version

Tillmötesgående