• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

 • Annonser

Namninsamling för folkomröstning?

valsedlar
Vad skulle vara syftet med att försöka få en folkomröstning kring invandringen?

I bästa fall naturligtvis att den faktiskt kommer till stånd och ger ett klart utslag för en kursomläggning av den förda politiken.

I andra hand att frågan ”kommer upp på bordet”, så att

• invandringsproblemen blir mer allsidigt och sakligt genomlysta

• folkopinionen blir baserad på fakta

• det blir en påtryckning på politikerna.

Dessa effekter kan i princip komma inte bara genom en ja-kampanj under folkomröstningen, utan redan genom arbetet för att det ska bli en folkomröstning.

Folk i allmänhet må knyta näven i byxfickan och svära vid köksbordet, men steget till någon form av aktivt engagemang kan vara stort.

Just det är ändå vad som skulle krävas: mångas målmedvetna och uthålliga arbete. Jag betvivlar därför att vi på kort sikt kan få till stånd en demonstration i Stockholm med massivt deltagande.

rbad

Det måste snarare handla om ett långsiktigt arbete, där vi först lyckas bygga upp folkomröstningsgrupper runtom i Sverige – i varje län, helst varje kommun. Detta skulle samtidigt kunna fungera som en förberedelse för det ja-sides-kampanjande som själva folkomröstningen senare skulle kräva.

Två moment är viktiga för en framgång:

1. Målet måste vara tydligt, och avgränsat.

2. Arbetet måste ha bredd, där ska alla som vill arbeta för målet vara välkomna.

1. Målet ska vara en folkomröstning om invandringspolitiken, bland etniska svenskar.

Det måste finnas

– dels en stringent motivering till detta krav på omröstning,

– dels en klar idé om hur valsedlarna ska vara formulerade, vad det är man ska kunna rösta ja respektive nej till.

Jag föreställer mig här

a) ett JA till kursomläggning, där svenska intressen sätts i förgrunden,

respektive

b) ett NEJ till kursomläggning, med fortsättning av samma politik som hittills.

2. Alla som vill deltaga i arbetet ska vara välkomna, oavsett partitillhörighet eller icke-partitillhörighet, oavsett hållning till sionismen.

Det är ju ett faktum att vi invandringskritiker finns inom olika organisationer. Det är också ett faktum att synen på agendajudar och judisk makt är något som skiljer oss åt.

Vi ska kunna ha sinsemellan olika åsikter och olika  partitillhörighet – det viktiga är att arbetet för folkomröstning inte färgas av detta.

Många av oss är inte med i något parti, men har en gång varit SD-aktiva. Här ligger samtidigt en potential, med tanke på hur många individer som av olika skäl har lämnat eller kommer att lämna SD. Folkomröstningsgrupper skulle i bästa fall kunna fånga upp många f.d. SD-are till ett fortsatt politiskt arbete.

sdut Hur skulle då ett arbete för en folkomröstning om invandringen mer konkret kunna bedrivas? Det får väl visa sig när/om vi fått igång olika grupper med aktiva deltagare.

Ett moment verkar dock givet: en namninsamling. Denna bör helst vara så utformad, att det blir möjligt att skriva under utifrån en demokratisk hållning, alltså även av personer som inte är uttalade invandringskritiker.

Det gäller ju att samla så många namn som möjligt. Den invandringskritiska argumentationen får drivas vid sidan om, där inga undertecknanden söks. Redan preciserandet av vad det konkret betyder att ”sätta svenska intressen i förgrunden” ger utrymme för debatt och opinionspåverkan!

Mitt förslag:

NAMNINSAMLING
för folkomröstning om invandringspolitiken

Sverige har under de senaste decennierna haft en väsentligt mer omfattande invandring än någonsin tidigare i sin historia.

Jämfört med jämförbara länder intar Sverige en extrem tätposition.

Alla bör kunna vara överens om att denna invandring sedan 1980-talet i grunden påverkat vårt samhälle:

•  Den demografiska förändringen syns i gatubilden

•  Den återspeglas också i statistik-diagram

•  Invandringsrelaterade problem dominerar nyhetsflödet.

Sverige ha blivit ”ett mångkulturellt samhälle”.

Oavsett man finner detta bra eller dåligt kan man vara demokrat:

NU måste svenska folket få ta ställning till den fortsatta kursen i invandringspolitiken och i en folkomröstning kunna välja mellan två alternativ:

• JA till en kursomläggning – där svenska intressen sätts i förgrunden.

• NEJ till en kursomläggning – fortsättning av den hittills förda invandringspolitiken.

PETITIONEN – skriv under här!

pdf-fil – lista för utprintning

Annonser

12 svar

 1. Möjligen kan jag tycka att de båda alternativen är något för vagt angivna. Men initiativet är bra.

  • Det gäller insamling för en omröstning, inte mot invandring. Den argumenteringen får komma separat. Vi vill ju ha så många namn som möjligt bakom omröstningskravet.

 2. Om jag inte missminner, är folkomröstningen bara rågdivande, inte beslutande i Sverige. Hoppas jag har fel.

  • Jo, det är riktigt! Men några hundratusen namnunderskrifter med krav på folkomröstning kan ju vara svårt att bara gå förbi. Och ett utslag i en sådan som kräver stopp på massinvandringen är ju också svårt att nonchalera. Det är ju förstås det de är rädda för.

  • Ja, formellt är den rådgivande, men skulle i praktiken ändå kunna få stor betydelse, om den ger ett klart utslag.

 3. De måste vara vaga, eller allmängiltiga för att få med en majoritet på det hela, eller hur Jan?

 4. Mycket bra initiativ! Vad kan jag hjälpa till med?

  • Härligt! Det kan bero på hur du bor, om du har en någorlunda tätort i närheten.

   Optimalt är om du där du bor kan bli sammankallande i en grupp som samlar namn på papperslistor, som komplement till nät-petitionen. Vi har ännu inte kommit så långt att lägga ut pdf-filer för listor, men det ska komma snart.

   Fram tills dess kan du naturligtvis försöka lotsa så många som möjligt till nät-petitionen!

 5. […] bloggkommentar till namninsamlingen för folkomröstning om invandringen gick ut på att det är mer angeläget med en namninsamling för folkomröstning om svenskt […]

 6. […] Namninsamlingen för folkomröstning om invandringspolitiken är ju medvetet stramt hållet, för att man i princip ska kunna ställa sig bakom kravet om omröstning, oavsett var man själv står i sakfrågan: […]

 7. […] Undersökningen som helhet blir, som jag ser det, ytterligare ett argument för att svenska folket nu måste få rösta om den fortsatta invandringspolitiken. Förutsatt att båda sidor får samma möjligheter att göra sig hörda och det finns bara två svarsalternativ blir ju detta den ultimata opinionsmätningen! […]

 8. […] Det förslag på folkomröstning i Sverige som vi nu namninsamlar för framgår här. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: