• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

”Solidaritetens” pris

inivaggen

Svensk flyktingpolitik har som bekant gått in i väggen nu. Det märks i kommuner som bl.a. Katrineholm.

Då kan det från pressade kommunalpolitiker låta som att ANDRA kommuner måste ta emot fler utlänningar.

En märklig slutsats!

Mot bakgrund av  gjorda erfarenheter, i kommuner som tagit emot många utlänningar, måste väl slutsatsen bli den rakt motsatta: gör inte om samma misstag i fler kommuner!

slcandoit

Över till Stefan Löfvén, feministen.

Vad hen nu föreslår är en ”solidaritets-bonus”. Innebörden av denna är att de kommuner som tar emot många asylanter ska få extra bidrag. Detta ska betalas av de kommuner som inte tagit emot så många: ”kommuner som idag inte tar det ansvaret och visar den solidariteten – de ska få visa den solidariteten ändå – genom att vara med och betala.”

Finansieringen skulle alltså inte ske frivilligt, utan genom tvång. Det är inte vad jag kallar solidaritet!

Verklig solidaritet måste komma från vederbörande själv: den som betalar måste fatta beslutet – den som beslutar måste vara den som betalar.

solidarity

Ett annat begrepp som ges en helt perverterad innebörd är ”ansvar”. PK-iterna gör gällande att kommunledningar har ett ansvar att ta emot många asylanter, ett ansvar i första hand gentemot asylanterna.

Låt mig anföra avvikande mening: i en demokrati måste ansvaret hos politiker vara främst gentemot de egna medborgarna.

ab-fri

”Är det rätt att kunna köpa sig fri?” frågar Aftonbladet i en propagandaartikel.

Helt bakvänt!  Varje kommun ska vara ”fri” utan att behöva betala extra för det.

När blev kommunerna f.ö. ofria?
Vem bestämde att det skulle vara så?

När kommer AB att på motsvarande sätt fråga ”Är det rätt att kunna köpa sig fri?” beträffande upplåtande av våra hem åt asylanter?

I den riktningen verkar vi nu vara på väg!

slcandoit

Läs mer

Nimby

Safe Haven

Ditt hem

Politikers hem

Grums