• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

LRF utestänger

lrf-ordf

LRF – Lantbrukarnas Riksförbund – stänger Sverigedemokraterna ute från sina aktiviteter.

Om detta uttalar sig LRF-ordförande Helena Jonsson:

”- LRFs beslut att inte bjuda in Sverigedemokraterna grundar sig på ett helhetsperspektiv. Vi har inte bara ställt oss frågan vilken jordbrukspolitik vi vill ha, utan också vilket samhälle vi vill leva i. Vi vill ha ett som tar tillvara den stora potential alla människor i vårt samhälle faktiskt bär på och inte utestänger, polariserar och ställer grupper av människor emot varandra.”

”Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti som skapar gemenskap genom att först peka ut vilka som inte får vara med.”

M.a.o: SD är ett parti som utestänger.

Därför utestänger LRF detta parti.

hatasd

Vad menar Helena Jonsson konkret?

Ska Sverige ha fri invandring? Det har ju t.o.m. Centerpartiets ledning nu förkastat. Samtliga partier i riksdagen anser – i varje fall formellt – att invandringen till Sverige ska vara reglerad. Det betyder att en utlänning för att få vistas i Sverige måste ha fått ett särskilt uppehållstillstånd.

Ska satsningarna inom varje utgiftsområde inom stat och kommuner vara gränslösa? Får inga tak sättas?

I verkligheten är samhällets resurser begränsade, vilket framtvingar att olika satsningar måste ställas mot varandra. Hela tiden. Ofrånkomligen.

Alla kan inte få allt.

LRF-ordföranden fortsätter:

”- Sverigedemokraterna … har inte gjort sig fria från sin historia. Företrädare och anhängare till partiet visar fortfarande att de använder allt annat än demokratiska påverkansmetoder. ”

Vilken grund har hon för detta påstående?

Det finns många exempel på hur sverigedemokrater blivit misshandlade, drabbats av yrkesförbud, uteslutits ur organisationer, vägrats tillgång till möteslokaler, fått torgmöten saboterade genom oljud. mm.

Däremot saknas sådana exempel i omvänd riktning.

Vad, mer exakt, syftar Helena Jonsson här på med icke-demokratiska påverksansmetoder  från SD:are?

Ge ett enda exempel!

jl