• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Gruppvåldtäkter

• Ökar eller minskar antalet gruppvåldtäkter år för år?

• Vilka är förövarna?
Är problemet kopplat till den förda invandringspolitiken?

Förvisso kontroversiella frågor, där uppgifter ofta står mot uppgifter och det inte alltid är lätt att få fram klara fakta.

När Blågula frågor på 90-talet hävdat att gruppvåldtäkter var ett allvarligt och ökande problem avfärdade Robert Aschberg i Folkhemmet 2000 detta som ”dravel”. (7.30 in i denna film:)

Efter programmet lade jag ut denna text på BGF-sidan, men den argumenterade ju kring något annat, nämligen vilka som var förövare.

Beträffande just ökning/minskning, och för 90-talet, där kunde Aschberg finna visst stöd i BRÅ-statistik:

gvt90 Minskningen gäller dock inte vad jag för min del vill lägga in i begreppet ”gruppvåldtäkt”, dvs där det finns tre eller fler förövare. Är det bara två förövare – vad jag skulle kalla något annat, t ex  ”parvåldtäkt” – hade en minskning skett.

Jag har tidigare  sprungit på uppgifter om att svenskar är relativt mer vanligt förekommande i ”parvåldtäkter”, medan invandrarkaraktären är mer markant beträffande egentliga gruppvåldtäkter.

Det blir också rimligt som antagande, då unga invandrare vanligen rör sig i större grupper än svenskar.

I BRÅ:s kurvdiagram ovan kan noteras att det totala antalet gruppvåldtäkter år 1999 hamnade på ca 35.

Jämför detta med denna uppgift i DN den 14/1 2013:

”Förra året anmäldes drygt 6.500 våldtäkter i Sverige, 10  procent var överfallsvåldtäkter och en tiondel av dem var gruppöverfallsvåldtäkter. Det är dessutom bara ett fåtal som fälls för brottet, åtalsfrekvensen är 10-15 procent.”

Av detta läser jag ut att siffran för gruppvåldtäkter år 2012 hamnade på ca 65. Det skulle betyda nästan en fördubbling på ett drygt decennium.

Nu i januari-februari 2013 har påtagligt många gruppvåldtäkter förövats i Stockholmsregionen.

Vad kan då sägas om förövarna?

Dagens Nyheter:

”Enligt Börje Svensson, som bland annat har arbetat med sexualbrottslingar vid Norrtäljeanstalten, rör det sig ofta om killar som har en respektlös inställning till sina medmänniskor. Det kan vara gäng som även begår annan typ av brottslighet, till exempel personrån.”

Ett nästan identiskt pk-budskap förmedlades i TV4-nyheterna den 24/2 av en annan ”sakkunnig”, Niklas Långström: förövarna är personer med ”en kriminell attityd”. Kolla 1.30 in i denna nya kortfilm:

Helt lätt är det inte att få fram fakta om förövare och jag misstänker att detta bottnar i en bestämd viljeinriktning från media och myndigheter, om att mörka. Det tydligaste exemplet på den saken är kanske BRÅ-undersökningen 2005 – se  Affes blogg.

Misstanken om överrepresentation för invandrare beträffande gruppvåldtäkter ligger också nära till utifrån vad vi vet om våldtäkter i allmänhet. BRÅ-undersökningen från 1996 – som inte mörkades – gav ett tydligt resultat:

bra95
Stapeldiagrammet visar i huvudsak två saker:

1. I förhållande till etniska svenskar (stapeln längst t.h.) rör det sig om en mycket markant överrepresentation för invandrare.

2. Det finns stora skillnader mellan olika invandrargrupper.

I topp ligger araber (bruna staplar), medan ostasiater ligger lika lågt som svenskar.

Och i Oslo – där fakta redovisas öppet – är, beträffande överfallsvåldtäkter,  övervikten för utomeuropeer som gärningsmän helt kompakt.

Kommer vi att få veta något om förövarna av de nu aktuella gruppvåldtäkterna i Stockholmsområdet? Det återstår att se!

x

Läs mer:

I krig

BGF:s faktabank

Klettes undersökning