• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Ansvar

En nyhet fick mig just att reagera.

lkab

Ett antal anställda på LKAB har lurat sin arbetsgivare på miljonbelopp genom att fuska med stämplingar på helgerna. Och facket lägger ansvaret på företaget, som inte tillräckligt noga har övervakat arbetarna.

Jag kan inte annat än instämma med Peterssons blogg, som frågar ”Vad menar facket?”

Vilken kontrast mot hur det lät på 60-talet! Då kritiserades företag för raka motsatsen, för att alltför mycket övervaka arbetarna. Logiken i detta blir ju att de mer ska arbeta under eget ansvar.

Speglar LKAB-fackets ställningstagande en förändring av samhällsklimatet? Är det ett tidens tecken, av ansvarsbefrielse?

Mycket talar för det.

khiari

Det exempel jag närmast kommer att tänka på är tunnelbanerånaren Nadar Khiari från Tunisien, som lämnade en berusad man på spåret – att bli överkörd av tåget. Arabens förklaring löd:

”Hade jag vetat att det fanns kameror skulle jag inte ha stulit från honom utan hjälpt honom.”

nathatare

Mina associationer går också till dessa näthatare, som kan skriva anonymt…

Men här finns plats för problematisering! Hur används mediamakten av dem som har tillgång till denna? Alltför ansvarslöst!

Den hotbild detta ibland skapar mot systemkritiker gör att anonymitet alltför ofta kan upplevas som nödvändig.

Ansvaret för rådande samhällsklimat ligger framförallt hos personer i maktposition.

guillou