• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Floskelparad

http://www.bgf.nu/startsida/bordet/farlig.htmlrdfloskler
De ämnen som jag tar upp här på bloggen kan ju ha en tendens att bli tunga. Behovet är uppenbart, av att kunna lätta upp innehållet.

Således denna film, ”Floskelparaden”, fredagsfilm 10.

De som här bjuder på underhållningen är företrädarna för de 7 pk-partierna i riksdagen.

Det sker vid ett speciellt tillfälle, nämligen vid avtackningen av Mona Sahlin och Maria Wetterstrand.

7kl-april12

För den händelse du inte skulle ha noterat detta kan här informeras att de två politikernas gärning har kännetecknats av framförallt mod. Trots stora personliga risker (näthat?) har de framhärdat i att följa sin övertygelse.