• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Debatt och självutplåning

Min film ”Fråga för svenskar?” var mer kontroversiell än vad jag först hade föreställt mig.

Det ger mig anledning att fundera närmare över min egen reaktion på detta fenomen att invandrare i så hög utsträckning får sätta sin prägel på Sveriges invandringspolitik.

Det kan handla om tre moment.

1. Kränkning

Det första är att jag upplever det stötande att utlänningar kommer till Sverige och vill föreskriva för oss svenskar hur vi ska göra, i form av överbud om ökad ”generositet”.

Bilden blir här tydlig om man bara vänder på perspektivet: om ett antal svenskar kom till t ex Japan och började låta som så många invandrarprofiler låter i svenska media – det skulle inte gå för sig. Här finns en skarp skillnad i mentalitet!

japan

2. Dubbla roller

I filmen (1.27 in) talar Rosanna Dinamarca om ett ”vi”, inkluderande henne själv. Som partiledarkandidat i Vänsterpartiet betonade samma Dinamarca tvärtom sin identitet som invandrare, att  det var just pga sitt invandrarskap som hon borde väljas.

ig
Första gången jag noterade detta fenomen var när Inga Gottfarb i invandrardebatten på 1960-talet hävdade: ”Målet bör, som David Schwarz påpekar, vara att invandrarna skall kunna förbli sina traditioner trogna. Vi skall inte assimilera dem, men hjälpa dem med anpassningen till svenska förhållanden, så att de blir ‘annorlunda svenskar’. Vi har plats för och behov av olika kulturella grupper i vårt land. Det ger vårt liv nytt innehåll.”

Inga Gottfarb var ju själv invandrare och mycket aktiv i judiska sammanhang.

Kring invandringen bör, menar jag, Sveriges bästa stå i fokus. Där ska inga särintressen dominera, där får inte finnas dubbla lojaliteter.

3. Ackumulerande effekt

Om vi för varje 1000-tal beviljade PUT får in x antal lobbyister för en än mer okontrollerad invandring – med möjligheter att prägla debatten, partierna och den förda politiken – då hamnar vi i en allt brantare utförsbacke.

utforsbacke Jag har inga problem med att invandrare kommer in i det svenska samhället och påverkar utvecklingen inom många områden.  Just invandringspolitiken bör dock vara undantagen. Det ska vara ett område för svenskar att själva bestämma över.

Så känner jag.

asylerfaren

PS

Apropå självutplåning:

En totalresistent tuberkulos – helt obotlig – är nu upptäckt i Sydafrika. År 2011 dödade sjukdomen mer än 1 miljon människor i världen.

Ändå görs i Sverige inga obligatoriska hälsokontroller på nyanlända asylsökande. Det är frivilligt, upp till den enskilde utlänningen att själv eventuellt tillstyrka. Kan en hälsoundersökning uppfattas som  ”kränkande”, då slipper man kontroll.

tbc1l

tbc2

Källa: Smittskyddsinstitutet