• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Hat, media och makt

nathatare
”Näthat”. Så lyder det nya begreppet, för alla att vända sig mot.

Även jag instämmer självklart i avståndstagandet från de hot och hatfyllda formuleringar som återgivits i Uppdrag Granskning”.

Samtidigt väcker det hela frågor:

1. Vilka är det som levererat detta hat?
2. Vilka är mottagarna?
3. Vad orsakar hatet?
4. Hur kan det motverkas?

1. Vilka är hatarna?

Det lyser väl lång väg, att det rör sig om män, som känner sig trängda, i underläge och provocerade. Med små möjligheter att göra sina röster hörda i samhället. Det handlar, som Oscar Swartz så träffande formulerat, om ”ett vrål av maktlöshet”.

2. Vilka är mottagarna?

Det tycks genomgående handla om kvinnor i medelåldern, på toppen av en mediakarriär, med mycket stora möjligheter att komma till tals i samhällsdebatten.

3. Varför detta hat?

Flera av dessa kvinnor har uppenbart missbrukat sin maktposition – tillgång till mediaplattformar, förmåga att formulera sig – för att ”sätta sig på” andra medborgare.

4. Hur motverka?

Alla har ett ansvar att reagera mot hot och våld samt väga sina egna ord – men detta gäller i synnerhet personer med tillträde till stora massmedia och den offentliga scenen.

KH2.JPG

BRA SKRIVET AV ANDRA

Victoria Wärmler:

vw

”När brydde de sig om näthat innan det slog tillbaka på dem själva? De hånade de drabbade öppet och kallade de utsatta ‘martyrer’ och ‘offerkofter’ – med spott efter. Särskilt om de var sverigedemokrater. Man anklagade dem till och med för att ha arrangerat överfallen på sig själva för att få uppmärksamhet och anslöt sig till statsministerns våldslegitimerande förklaring att de fick skylla sig själv när de gick omkring och hade egna åsikter, precis som flera varit inne på den linjen också vad det gäller mordförsöket på Hedegaard!  Det stannade inte vid näthat. Hur tycker de känns nu, att  behöva skylla sig själva med den människosynen och de åsikterna? – Det är väl en annan sak, kanske?

svamp

Annan giftsvampsvarning får vi av den numera dubbade rikshaterskan Åsa Linderborg, försorgligt nog kulturskribent på Aftonbladet, som får anses ha gått över samma gräns som den förstnämnde. ‘Jag är inte rädd för kräken’ (Om sverigedemokraterna) Vem kommer på tanken att kalla ett riksdagspartis sympatisörer för kräk, om aldrig ett så ogillat parti? Inte ens bloggarna hon kallar hatsajter gör det. Men Linderborgskan använder Aftonbladet, som åtminstone varit Sveriges största nyhetssajt, för ändamålet. Hon är i god färd med att sänka vad som finns kvar av tidningens trovärdighet och läskrets, men det är Jan Helins (‘vi-gillar-olika’) problem. De gillar inte någon som är olik dem själva.”

”Om du händelsevis reagerar mot den här journalisttrendens uppvisningar i mesta möjliga medmänskliga förakt för olikheter, och därför skriver en kommentar som svarar dem på vad du tycker om deras halmgubbeskytte , så är det du skriver som kommer kallas för ‘näthat’.  Det är så deras näthats-debatt är funtad.”

Oscar Swartz:

os

”Ett allt större glapp håller på att uppstå mellan Sveriges medieelit och (oftast) mannen på gatan. Speciellt på två områden är glappet rejält: i synen på en viss typ av feminism samt synen på invandring från vissa kulturer.Synen hos den politiska och mediala eliten är på dessa områden närmast hegemonisk. Tidigare uttrycktes glappet i tidningarnas kommentarsfält, men de stängdes allt oftare vid vissa ämnen…”

”Många män blir trängda i ett nätverkssamhälle där kommunikativ förmåga vinner. Man kan delvis förstå skymfandet, hoten och överorden i Uppdrag Granskning som de medieskuggades protest, ett vrål av maktlöshet. Skärningspunkten feminism och invandring blir värst utsatt, eftersom det är där glappet mellan markfolk och elit är som störst.”

Lasse Wilhelmsson:

lw

”Du har som kulturchef i Aftonbladet, i artikeln Nu granskar vi skiten den 28 november 2012, med bild hängt ut mig inför det svenska folket som en ond person som kanske egentligen borde dömas för sina åsikter och placeras inom lås och bom.

När jag tar del av artikeln som inte innehåller ett enda citat med källhänvisning till vad jag skrivit i min bok  ‘Är världen upp och ner?’, så frågar jag mig:  Varför på detta sättet? Du är ju en bildad person, intellektuell och viktig i den svenska kultureliten och har skrivit en prisbelönad bok om din barndom. Men även en tongivande röst inom den svenska vänstern och har framställt dig själv som en ‘yttrandefrihetsfundamentalist’.”

På kommentarsfälten kan visst förekomma oöverlagda kommentarer, skrivna i affekt, men det är knappast typiskt. Där finns ofta riktigt bra inlägg, som kan öka läsarnas insikter och förståelse.

Bakom offensiven mot ”näthatet” kan lura en strävan att inskränka yttrandefriheten utanför de stora redaktionerna. Det får inte ske!

För egen del har jag aldrig gillat detta fenomen att man vanligen skriver anonymt, under signatur. Efter mordförsöket på Lars Hedegaard och i beaktande av det allmänna klimatet i Sverige vad gäller politiskt våld måste man ändå förstå att många svenskar – i varje fall tills vidare – inte vågar framträda i eget namn.

Jag vill gärna påpeka att de som lever på att driva upp ett vi- och dom-tänkande och ett i grunden hatfullt sätt att se på relationer mellan människor inte ska bli förvånade om sådant händer.”

pannanfr

frpw

Det blev ny kortfilm också, utifrån Publicistklubbens debatt om ”näthatet”, där Sakine Madon gjorde ett starkt inlägg:

pissranna

Läs/hör mer:

Avpixlat om Publicistklubbsdebatten

Om pissrännor här och här.

Publicistfilm på Goten

Marika Formgren i Barometern

Ett skri i mörkret

Hatbrott mot svenskar?