• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Farlig svenskhet!

Det finns något med svenskheten, som inte är bra – för att inte säga direkt livsfarligt!

Det är konflikträdslan och undfallenheten, oviljan att stå på sig och ta nödvändiga konfrontationer. Drivs detta tillräckligt långt blir det till självutplåning.

Är det inte där vi nu är?

I min nya kortfilm, ”Fråga för svenskar?”, tar jag upp två exempel.

invdebatt

1. Offentlig debatt

De som i stora media och inom partierna släpps fram att debattera invandring är till stor del invandrare. Som om Sveriges invandringspolitik skulle vara en angelägenhet särskilt för dem!

I SVT:s ”Debatt” den 7/2 2013 läxade iraniern och moderaten Hanif Bali upp migrationsminister Billström för dennes antydan att volymer i invandringen ska kunna diskuteras.

Chilenskan och vänsterpartisten Rosanna Dinamarca fyllde på med mer långtgående krav.

Den ende svensk som fick medverka i denna invandringsdebatt var sverigedemokraten Björn Söder.

Bali förde en argumentering om att antalet beviljade PUT var ovidkommande, eftersom det gällde ”människoöden”.

I själva verket är även svenskar människor.  Vår tillvaro och våra liv påverkas av hur många och vilka utlänningar som kommer till vårt land.  Vi har legitima intressen att försvara!

Dinamarca argumenterade att många kommuner ”inte tar sitt ansvar”, då de säger nej till fler utlänningar.

Det är ju tvärtom! Kommunernas ansvar gäller gentemot dess egna medborgare. När de säger nej till fler problem – då tar de sitt ansvar.

2. Beslut om PUT

asylerfaren
Få svenskar har förmodligen den saken klar för sig, men på Migrationsverket arbetar många invandrare. Detta gäller även enheter som fattar beslut om uppehållstillstånd i Sverige!

Det förhållandet framkom helt nyligen, i samband med en muthärva på Migverket. Två handläggare har häktats, misstänkta för mutbrott. Mot betalning har PUT beviljats.

Det visar sig att båda handläggarna är utrikesfödda.

migverkmutan

Med den nya kortfilmen vill jag få sagt att:

1. Beslut om uppehållstillstånd i Sverige ska fattas av etniska svenskar. På Migverkets tillståndsenhet ska inga utrikes födda arbeta.

2. Invandringsdebatten i Sverige ska – åtminstone i huvudsak – föras av etniska svenskar. Det är stötande och KRÄNKANDE att se människor som vi just ”räddat undan förföljelse” göra sig breda, fungera som kravmaskiner och mästra oss svenskar.

Sammanfattningsvis ser jag åtminstone fyra övergripande effekter av den invandring som pågått till Sverige under de senaste decennierna, som talar mot den förda politiken:
1. de demografiska – folkutbytet
2. de ekonomiska – kostnaderna
3. de säkerhetsmässiga – otryggheten
4. de demokratiska – intoleransen och kränkandet.

Tillvaron även för invandrare påverkas av den förda invandringspolitiken. Också i seriösa invandrares intresse ligger att Sverige här slår in på en sansad linje.

Svårt att följa mitt resonemang? Det är bara att vända på perspektivet, så blir bilden tydlig!