• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Barbarerna

rbbarbar

”Ursvenskt är bara barbariet”.

Så föll statsministerorden i Södertälje hösten 2006.

Det lät ju nedsättande, och just så var väl avsikten. Fredrik Reinfeldt är en statsminister som ogillar sitt eget folk.

Här vill jag dock problematisera begreppet ”barbar”.

SONY DSC
Detta efter att ha läst boken ”BARBARERNA – romarrikets historia ur de erövrade folkens perspektiv” av Terry Jones/Alan Ereira, utgiven på Karnevals förlag 2009.  Kostar 177 kr (inbunden, 300s) på Bokus.

Med ”barbarer” avsågs i stort sett människor utanför romarrikets gränser – sedda med romarnas ögon. Det blev en negativ och fördomsfull bild. ”Barbar” blev liktydigt med ociviliserad och främmande.

Romarna fick skriva vår historia, genom att det var de som efterlämnade skriftliga berättelser.

”Till skillnad från romarna saknade barbarerna förfining, de var primitiva, okunniga, brutala, giriga, destruktiva och grymma.”

”Det är en välbekant historia men det är rena smörjan.

Roms unika drag var inte dess konst eller vetenskap eller filosofi. Det var inte heller laglydighet, humanitär omsorg eller en sofistikerad politisk kultur. I själva verket var det på alla dessa områden på sin höjd likvärdigt med, men ofta underlägset, de folk som de erövrade. Det unika med Rom var att det hade världens första yrkesarmé.”

”‘Barbar’ betydde inte nödvändigtvis en krigare med hår på bröstet från norr. Så tidigt som på fyrahundratalet före Kristus betydde det helt enkelt ‘annorlunda än vi’.”

”På samma sätt som grekerna använde romarna ordet ‘barbarisk’ som beskrivning av nästan vem som helst som inte var del av deras egen civilisation. Och fram till andra århundradet före Kristus passade grekerna in i den kategorin.”

”I själva verket har vi mycket mer att tacka ‘barbarerna’ för än männen i toga.  Och det faktum att vi tänker på kelter, hunner, vandaler, goter, västgoter och så vidare som ‘barbarer’ betyder att vi alla svalt den romerska propagandan med hull och hår.  Vi låter fortfarande romarna definiera vår värld och vår historiesyn.”

rom
Som ett särskilt grovt exempel anför Jones/Ereira ”vandalism,”: vandalerna var ofta mer civiliserade än romarna.

”Hänsynslös brutalitet, total likgiltighet för mänskligt lidande, njutningsfullt betraktande av tortyr – det var inte barbariska egenskaper. Det var romerska.”

Romarna var extremt grymma:

• Tag bara förstörelsen av Karthago år 146. f.Kr.

korsfasta
• Ett annat exempel är krossandet av judiska uppror, vid ett tillfälle med korsfästning av 2.000 människor.

• Efter erövringen av Dakien 101-106 e.Kr. genomfördes ett totalt folkmord där.

• Gladiatorspel roade Roms befolkning genom att människor plågades offentligt.

colosseum Romarna utplånade spår av tidigare civilisationer i de områden de lade under sig.

”Det är inte bara språket som dolt den keltiska urbana civilisationen för oss. Deras städer sopades helt enkelt bort av den romerska erövringen. Antingen försvann de under jordbruksmark eller så ersattes de av romerska byggnader.”

”Rom upprättade sitt imperium genom att förstöra andra civilisationer. Karthago, en av de stora städerna i den antika världen, jämnades med marken av romarna år 146 före Kristus. Det fanns en gång stora bibliotek med böcker på språket inom den kulturen: puniska. Inte en rad på puniska finns kvar. Templet i Jerusalem utplånades och innehållet flyttades till Rom,..”

Jones/Ereira ger många exempel på tekniska färdigheter och uppfinningar i områden som romarna erövrade, t ex en keltisk kalender,  en keltisk skördemaskin, gruvdrift i Gallien.

boudica
Kvinnans ställning var stark bland ”barbarerna” jämfört med hos romarna:

”…kunde ingen kvinna i den romerska världen vara familjeöverhuvud eller utöva kontroll.  Hon saknade politisk status och rösträtt, kunde inte inneha något politiskt ämbete…”

I Storbritannien leddes ett uppror mot romarna kring år 60 e.Kr. av en kvinna, Boudica.

Sin yrkesarmé till trots hade romarna år 9 e. Kr. i Teutoburgerskogen besegrats av germanerna, som anfördes av legionären Arminius.  Det svidande nederlaget gjorde att Rom förlorade området mellan Rhen och Elbe.

Intressant är slutligen följande rader ur bokens avsnitt om kelterna:

”I den barbariska världen drog de förmögna och inflytelserika ekonomisk och politisk fördel av att söka romarnas stöd. De började lägga sig till med romerska sedvänjor och romersk byggnadsstil som statustecken. En del, som inte var så rika, längtade också efter att få vara med på festen.

På så sätt konfronterades de som satte sig till motvärn mot romersk dominans, och som försökte försvara sitt eget folks traditionella värden, med en dubbel fiende: de utifrån och de inifrån.”

fribandusa