• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Strypning

snara
Som en ekonomisk strypsnara runt våra halsar, en snara som hela tiden dras åt alltmer. Är det dagens bostadspolitik?

ofredrik

Denna bild är ett fotomontage. I verkligheten var det Tage Erlander som på 60-talet grillades av ”de tre O:na” i svensk TV, om bostadsbristen.

Vilket råd kunde statsministern ge till en ung familj som behövde bostad? Jo, att ”ställa sig i bostadskön”, en kö som alla visste var lång. Det svaret lät inte bra, och Socialdemokraterna lyckades dåligt i nästkommande val.

erlander

bygge Det förutsattes vara samhällets ansvar att ordna så att det fanns bostäder åt alla. Följden blev sedan en helt enorm satsning – miljonprogrammet – där hela det svenska samhället spände musklerna.

Sedan har bostadsbyggandet minskat, samtidigt om invandringen ökat år från år.

Under år 2011 färdigställdes 20.000 bostäder. Samma år beviljades ca 100.000 PUT, nettoinvandringen var ca 50.000.

miljonprogram
Konsekvensen har blivit att miljonprogram-områdena bebos till stor del av invandrare. På många håll är lägenheterna hårt nedslitna och har allvarliga sanitetsproblem.

På två sätt har invandringen förvärrat bostadsbristen:

1. Existerande lägenheter blir upptagna.

2. Kommuner håller igen med sitt byggande eller t.o.m. river befintliga hus, för att kunna slippa ta emot bidragstagare som Migverket släppt in.

Trycket från Migrationsverket – i desperat behov av att lösa bostadsfrågan för alla ankommande från Afrika och Asien – gör nu att hyrorna för även små hyreslägenheter går i höjden.

För en tvåa på en mindre ort kan månadshyran nu uppgå till nära 7.000 kr. För en pensionär kan detta vara en hög kostnad efter skatt, även om bostadstillägg än så länge täcker en stor del.

mambo1

mambo2
För många unga svenskar blir lösningen att bo kvar hemma hos sina föräldrar, eller att låna höga belopp – av bank eller föräldrar – för att kunna köpa sig en bostad.

Ur SR-artikel den 31/1 2013:

”Att det är svårt för unga att lyckas köpa ett boende är inte bara ett storstadsproblem. Man hör ofta om hur dyrt det är i storstäderna, men faktum är att prisökningen på ettor har varit större utanför de tre storstäderna de senaste fem åren.”

”Ekot har bett Mäklarstatistik att ta fram siffror på hur priserna på ettor utvecklats under de senaste fem åren. Det visar sig att mest har priserna stigit utanför storstäderna. Ifjol var snittpriset 16 200 kronor per kvadratmeter, för fem år sedan 11 800. En ökning på 37 procent på fem år alltså.

Dyrast per kvadratmeter är det såklart fortfarande i Stockholm. I Storstockholm var snittpriset för en etta i fjol över 46 000 kronor per kvadrat.”

Vad förklarar detta tryck på små lägenheter? Är det att många hushåll idag har en sämre ekonomi än tidigare och måste sänka sin boendestandard? Är det att fler hushåll är små? Eller ligger en förklaring i Migverkets skattefinansierade efterfrågan, där prisnivån tycks ovidkommande?

Vad hindrar ett ökat bostadsbyggande, utöver att det kräver resurser? Kan det vara att risken för att detta skulle resultera i sjunkande huspriser, som gör att bostadsbubblan briserar?

Med ökad arbetslöshet och sjunkande inkomster för hushållen blir läget labilt. Spricker bubblan blir det omöjligt för många att betala sina lån.

Då torde det snabbt bli slut på myterna om Sverige som en ”tigerekonomi.”

tigersalu

Ny bostadsbubbla?

Bostadsnyheter: